PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

2019 - 12 - 17 Geen Rooie Cent Extra Rechtvaardig Boven Rechtmatig

from  Geen Rooie Cent

Dec 18, 2019

 

De Stichting Urgente Noden Leiden helpt mensen die verder overal nul op rekest krijgen. Mensen met lage inkomens, vaak met schulden, die een perspectief nodig hebben. Een duwtje in de rug. Aanvragen komen via hulpverleningsorganisaties. SUN Leiden gaat niet zelf in bankafschriften kijken, maar het moet wel duidelijk zijn dat er sprake is van urgente nood en dat de verleende hulp perspectief biedt. Op jaarbasis komen er 400 aanvragen binnen en 75 % wordt gehonoreerd. Dit is een toegift in de podc...more

Podcasts op deze website zijn geen eigendom van PodNL. Vragen over de inhoud van de podcasts? Neem dan contact op met de makers.