PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Beter | BNR

Harmke Pijpers praat je bij over de laatste zorgontwikkelingen.

Afleveringen

 • Hoop voor 'onbehandelbare' patiënt

  Jul 07 2020

  Ruim 70 procent van de Nederlandse bevolking krijgt te maken met ten minste één traumatische gebeurtenis. Een deel hiervan ontwikkelt ernstige klachten zoals depressie, suïcidaliteit en stemmingsklachten. Vooral als iemand ernstige of meerder trauma's in zijn leven heeft opgelopen, zoals het meemaken van een oorlog, marteling, opsluiting en langdurig misbruik, is de weg naar genezing erg moeizaam en vaak loopt die weg ook dood. Intensieve traumabehandeling, waarbij gebruik wordt gemaakt van E...more

 • Goed ademhalen; dat lucht op

  Jul 01 2020

  Onze gast: Eveline Kempenaar, psychosomatiek-, werkstress- en arbeidscoach. Ademen gaat meestal zonder erbij na te denken. En dat is ook de bedoeling. Maar bijvoorbeeld door een longziekte, pijn en blessures kan het ademen pijn doen, waardoor iemand verkeerd gaat ademhalen. Ook emoties als spanning, angst en stress hebben invloed op de ademhaling. Daartegenover kan een goede ademhaling juist klachten verhelpen en de gezondheid verbeteren. Met de juiste oefeningen en goede begeleiding, is zo...more

 • Leven oppakken na kanker; dat is pas overleven!

  Jun 24 2020

  Het behouden van werk of het vinden van een nieuwe baan, is vaak problematisch zodra het woord 'kanker' valt. Ook het krijgen van een hypotheek en verzekering is in veel gevallen lastig. Onze gasten: Isabelle Lebrocquey, oprichter van oPuce, een sociale onderneming die (herstelde) kankerpatiënten helpt bij het vinden van een baan. Mirjam van Belzen, Belangenbehartiger Kwaliteit van Leven a.i. voor de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK). Werkgevers beschouwen deze pa...more

 • Leven door een geneesmiddel: onbetaalbaar

  Jun 17 2020

  De stappen in het proces naar een vaccin tegen corona worden versneld gezet. Processen lopen parallel en farmaceuten lopen vooruit op de vondst van een vaccin, onder meer door al grondstoffen te bestellen en speciale fabrieken te bouwen. Normaal verloopt dat proces veel langzamer. Van het vragen om of bedenken van een medicijn, tot het moment dat het op de markt komt, duurt vele jaren. Er wordt getest, gekeurd, gerapporteerd, er zijn allerlei instanties bij betrokken. De uitkomst is onzeker, te...more

 • Dokters en data

  Jun 10 2020

  Het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) houdt zo'n 10 jaar de kwaliteitsregistraties bij. Inmiddels zijn er een miljoen behandelingen verdeeld over 23 aandoeningen geregistreerd. Al die data geven inzicht in de kwaliteit van de arts, het zorgtraject en de ziekenhuizen. En met die inzichten kwamen ook verbeteringen, waardoor er meer geslaagde ingrepen waren, minder heroperaties, lagere zorgkosten en lagere sterftecijfers. Onze gasten: Eric Hans Eddes, gastro-intestinaal en oncologisch...more

 • Gezonde leefstijl als medicijn tegen corona

  Jun 03 2020

  Zolang er geen vaccin is, is een gezonde leefstijl de de beste remedie tegen corona. Dat betekent niet dat je het niet krijgt, maar dat immuunsysteem zo'n virus dan beter aankan, waardoor fysieke schade wordt voorkomen. Onze gasten: Maaike de Vries, gepromoveerd gezondheidswetenschapper. Tamara de Weijer, huisarts en bestuurslid van Vereniging Arts en Leefstijl. Beide redacteur en initiatiefnemer van het handboek Leefstijlgeneeskunde, dat onder meer wordt gebruikt als opleidingsmateriaal i...more

 • 'Sense of urgency' coronacrisis zorgt voor technologische oplossingen in sneltreinvaart

  May 27 2020

  Hoe belangrijk die technologische oplossingen zijn, is de laatste maanden goed zichtbaar geworden. Snelle ontwikkeling van beademingsapparatuur, thuismonitoring voor patiënten in risicogroepen en innovaties die de zorgtaken van het drukke personeel overnemen of verlichten. Zulke ontwikkelingen zijn niet alleen nu belangrijk, maar ook in de toekomst. Ziekenhuizen willen zorg verplaatsen naar de omgeving van de patiënt. Het personeelstekort blijft een probleem, dus voor veel taken moet een altern...more

 • Ziekenhuizen inrichten op 'nieuwe normaal'

  May 20 2020

  Digitale middelen, gespreide spreekuren, verplichte looproutes; allerlei middelen zijn ingezet om te zorgen dat ziekenhuizen nu goed kunnen functioneren. Dat vraagt om creativiteit, veranderingen in werkprocessen, maar soms ook om fysieke veranderingen van ruimtes en gebouwen. Te gast: Corina Schols, partner bij ptg advies een onafhankelijk en marktgericht adviesbureau voor de gezondheidszorg. De moderne ziekenhuizen bleken bij de uitbraak van het coronavirus beter geschikt voor het verlenen ...more

 • Malariamedicijnen tegen Covid-19

  May 13 2020

  Te gast: - Prof.dr. Andy Hoepelman, voormalig hoofd interne geneeskunde en infectieziekten van het UMC Utrecht; - Dr.ir. Bart Knols, medisch entomoloog en muggendeskundige van de Radboud Universiteit. Zorgvernieuwers Om coronatests af te nemen zijn speciale wattenstaafjes nodig. Tech startup Molded uit het Gelderse Rossum slaat met multinational DSM de handen ineen om die teststaafjes voor corona versneld te produceren. Mede-oprichter van Molded is Martijn van de Ven, die ons kan vertellen h...more

 • Infectiepreventiebeleid in verpleeghuizen

  May 06 2020

  De Riethorst Stromenland is een instelling met meerdere vestigingen en honderden patiënten en voert zo'n infectiepreventiebeleid. Dat beleid gaat onder meer over bescherming van bewoners, personeel en het toelaten van bezoek. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met de afdelingen microbiologie en infectiepreventie van het Bredase Amphia Ziekenhuis, ook al ruim voor de pandemie. Niet alle verpleeghuizen hebben zo'n beleid. Door alle problemen van de afgelopen weken, de hoge sterftecijfers, het teko...more

 • Kan de zorg een 'tweede golf' aan?

  Apr 29 2020

  Er is nog veel onduidelijk over de besmettelijkheid van kinderen. Volgens het RIVM zijn er weinig aanwijzingen dat kinderen besmettelijk zijn voor anderen. Maar sommige virologen menen dat kinderen en jongvolwassenen wel degelijk het coronavirus kunnen verspreiden. Voor beide beweringen ontbreekt er vooralsnog hard bewijs. Dat er maatschappelijke en economische belangen spelen, daar hebben artsen alle begrip voor. Maar als er steeds meer maatregelen worden versoepeld en opgeheven, betekent dat ...more

 • Uitdagingen voor de universiteit tijdens coronacrisis

  Apr 22 2020

  Toch wordt de coronacrisis in Groningen ook aangegrepen om onderzoek te doen en nieuwe kennis te vergaren. Zoals met de Lifelines-studie, waar inmiddels ruim 135.000 mensen regelmatig vragenlijsten beantwoorden over zaken als gezondheid en levensstijl. Onze gast: Cisca Wijmenga, rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen en hoogleraar Humane Genetica aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. En winnaar van de prestigieuze Spinozapremie voor haar onderzoek naar genen en gezondh...more

 • 'Veel meer testen op corona'

  Apr 15 2020

  Een van de redenen die het RIVM gaf voor de lage hoeveelheid testen, is schaarste in testcapaciteit, dus materiaal, middelen en personeel. Nu worden de tests opgevoerd en komen er meer diagnostische laboratoria bij. In het UMC Groningen gebeurt dat testen al op grote schaal, om te voorkomen dat patiënten en collega's het virus verspreiden. Met meer en laagdrempeliger testen kunnen we veel meer mensen opsporen, isoleren en ziekte voorkomen, zegt viroloog en hoogleraar medische microbiologie Bert...more

 • Zorgen voor (en om) de zorg

  Apr 08 2020

  Met onze gasten praten we over hoe er aan deze oplossingen wordt gewerkt. Wat gebeurt er om meer bedden en apparatuur te regelen? Wie bepaalt en is verantwoordelijk? En zijn we door deze ervaring wijzer geworden en beter voorbereid op een toekomstige pandemie? Ook aandacht voor de enorme uitdagingen waarvoor het zorgpersoneel nu staat. De werkdruk is hoog, vaak zijn er emotionele situaties, cliënten en patiënten zijn angstig en verdrietig. Om te zorgen dat zorgverleners het volhouden, moeten ze...more

 • Miljoenen voor preventief onderzoek, of miljarden voor economische steun?

  Mar 30 2020

  Toch lijken we wereldwijd overvallen door deze pandemie. Had dit voorkomen kunnen worden? En kunnen we nieuwe pandemieën voor zijn? Onze gast: Ron Fouchier, hoogleraar moleculaire virologie, verbonden aan de Erasmus Universiteit. Nieuwe pandemieën Na uitbraken van SARS, MERS en Q-koorts de afgelopen jaren, waarschuwden deskundigen voor het risico van nieuwe pandemieën. Ook overheden waren op de hoogte van de risicos, maar veel landen deden weinig aan preventie. Dossier | Coronavirus En dat...more

 • Coronavirus: ervaringen op de IC in Brabant

  Mar 27 2020

  Bestuursvoorzitter Olof Suttorp van het Amphia ziekenhuis in Breda, tevens vice-voorzitter van Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) en Anneke Jeurgens, arts en werkzaam in het crisisteam, vertellen hoe ze deze dagen doorkomen, hoe de communicatie verloopt, wie de besluiten neemt en hoe ze zelf omgaan met de crisis. Zorgvernieuwers Wat krijg je als je 18.000 knappe koppen bij elkaar steekt - of misschien wel meer? Hopelijk hele goede oplossingen om snel in te kunnen springen op de behoeften...more

 • Kwetsbare ouderen en het coronavirus

  Mar 16 2020

  Het RIVM adviseert om het bezoek aan ouderen en personen met een verminderde weerstand te beperken, vanwege de risico's die het met zich meebrengt. De ouderen wordt afgeraden om met het openbaar vervoer te reizen en zich in grotere gezelschappen te begeven. Lees ook | Rode Kruis opent speciale hulplijn Ook maken veel ouderen zich zorgen over de gevolgen van het coronavirus. Er is onduidelijkheid over wat ze wel en niet mogen en kunnen doen, en of ze bijvoorbeeld op de kleinkinderen mogen pass...more

 • Wondzorg het ziekenhuis uit, de huisartsenpraktijk in

  Mar 09 2020

  Onze gasten Jacques Oskam, vaatchirurg Isala ziekenhuis Marja Zwaan, projectleider transmurale zorg Mensen worden steeds ouder. Door aandoeningen als hartziekten en diabetes stijgt het aantal mensen met wondproblemen. Om de juiste zorg te bieden, is veel meer nodig dan gaasjes en verbanden. Daarom dragen chirurgen en specialisten van het Isala ziekenhuis hun kennis over in de huisartsenpraktijk. Doktersassistenten leren zo wondproblemen beter behandelen en herkennen en wordt het risico ver...more

 • Gezonde leefstijl: voorlichten of verplichten?

  Mar 02 2020

  De inrichting van de samenleving is biologisch gedreven zegt Hanno Pijl, hoogleraar Diabetologie. Wat je voorgezet krijgt, dat moet je eten. Daarom moet de samenleving anders worden ingericht, zodat er een omgeving ontstaat waarin mensen gezonde keuzes kunnen en moeten maken, pleit hij. Eén van die keuzes zou kunnen zijn om minder vlees te eten. Dat is niet alleen gezonder voor de mensen, maar ook voor het klimaat. Zorgvernieuwers Onderzoekers in Utrecht hebben een techniek ontwikkeld waarme...more

 • Juist ná de zwangerschap hebben moeders zorg nodig

  Feb 24 2020

  Deskundigen van het UMCG hebben een cursus ontwikkeld om vrouwen, maar ook verloskundigen en zorgprofessionals, te informeren over fysieke klachten na de zwangerschap, lichaamsbeweging, voeding, angsten, en seks. Ook wordt er ingegaan op fabels en feiten, zodat vrouwen zelf leren bepalen wat normale en niet normale problemen zijn na de bevalling en wanneer ze hulp moeten inschakelen. Onze gasten: Esther Feijen, verloskundige en docent verloskundige aan de Verloskunde Academie Groningen Han...more

 • Impact van chronische allergieën onderschat

  Feb 17 2020

  Mensen die altijd maar verkouden zijn, zijn mogelijk niet verkouden, maar hebben een immunologische aandoening. Ook allergieën die voor jeuk. luchtwegproblemen en zwellingen zorgen, kunnen voor de patiënt een belemmering zijn om goed te functioneren. Met immunotherapie en biologicals zijn deze allergieën goed aan te pakken. Maar veel huisartsen en kno-artsen hebben die actuele nieuwe kennis niet in huis. En dat terwijl steeds meer mensen last krijgen van een allergie, onder meer door onze voedi...more

 • Medicijnen die levens redden; wat zijn ze waard?

  Feb 10 2020

  Onlangs liep minister Bruins de farmaceuten op om de kosten inzichtelijk te maken en zei hij dat medicijnen goedkoper moeten worden. Ook apothekers maken steeds vaker dure medicijnen zelf. Vooral bij hele dure medicijnen laait de discussie op over de hoge prijzen, wie het moet betalen en of iedereen er recht op heeft. Onze gasten: CarlaHollak, internist en hoogleraar erfelijke stofwisselingsziektenaan het Amsterdam UMC. En metBart vanZijllLanghout, campus-hoofd van Janssen in Nederland, ond...more

 • Medisch studenten nemen zorgprofessionals werk uit handen

  Feb 03 2020

  Ineens heb ik twee uur per dag over om aan patiënten te besteden, concluderen artsen die gebruik maken van een scribe. De scribe, een concept overgevlogen uit Amerika, neemt allerlei taken op zich die de arts anders zou doen. Agendavoering, informatie opvragen, verslagen uitwerken. Voor alle partijen is het een win-win situatie. De arts houdt meer tijd over voor de patiënt, de patiënt krijgt alle aandacht, en de scribe leert ontzettend veel over het vak. Onze gasten: Internist Jacqueline de G...more

 • Seksualiteit in de zorg: onkunde en onwetendheid

  Aug 19 2019

  Wat doe je als verpleegkundige als je de kamer van een bejaarde man binnenloopt terwijl hij porno zit te kijken? Hoe ga je om met een verstandelijk gehandicapt tienermeisje die bij haar vriend wil slapen? Zorgverleners voelen zich vaak ongemakkelijk bij dit onderwerp en daarmee handelingsonbekwaam. Onze gasten Daphne Kemner, orthopedagoog en seksuoloog NVVS, verbonden als behandelaar aan Prinsenstichting/Zodiak. Anne Trom, psycholoog en gedragskundige verbonde aan Prinsenstichting/Zodiak. He...more

 • Zwarte doos in operatiekamer

  Aug 12 2019

  Bij iets meer dan 1 op de 5 mensen maakt het ziekenhuis een fout tijdens of rondom de operatie, blijkt uit onderzoek van de patiëntenfederatie. Onze gasten Anne Sophie van Dalen, promovendus bij het Amsterdam UMC Marlies Schijven, chirurg bij hetzelfde ziekenhuis, hoogleraar simulatie, seriousgaming en applied mobile healthcare. Mia Wessels, een van de oprichters van De Jonge Dokter, organiseerder van het Foutenfestival. De leukste, meest spraakmakende en memorabele uitzendingen van afgel...more

 • Eindelijk een alternatieve behandeling voor dwangstoornissen

  Aug 05 2019

  De Inference Based Approach (IBA) kijkt anders naar de dwanggedachten dan de reguliere cognitieve gedragstherapie, die nu wordt toegepast. Uitgangspunt van IBA is dat de realiteitstoetsing van de patiënt is verstoord waardoor hij een bang is voor een bepaalde toestand, zonder dat daar aanleiding voor is. Onze gasten Henny Visser,psychotherapeut, gedragstherapeut en hoofzonderzoeker in de arrIBA-studie. Emma Koenen, onderzoeker en GZ-psycholoog in opleiding. Beiden zijn betrokken bij de Ar...more

 • Epilepsie: nog veel onduidelijk

  Jul 29 2019

  Onderzocht wordt hoe deze medicijnen gerichter in de hersenen kunnen komen. Ook de genetische oorzaken van de ziekte zijn onderwerp van studie. Onze gasten Genetica-onderzoeker Bobby Koeleman, verbonden aan het Hersencentrum van het UMC Utrecht. Dominique Haijtema, psycholoog, journalist en, schrijver van het boek: 'Nooit meer een zelfhulpboek'. De leukste, meest spraakmakende en memorabele uitzendingen van afgelopen seizoen worden tijdens de zomer herhaald. Dit gesprek is een herhaling van ...more

 • Mogelijke doorbraak in behandeling traumatisch hersenletsel

  Jul 22 2019

  Heel veel snappen we nog niet. Hersenletsel is zo complex, de beschadigingen in het brein variëren zo sterk dat goed onderzoek verdraaid lastig is, laat staan om daar conclusies aan te verbinden, zegt Aries. Daarom wil hij uitgebreider meten, vanaf het allereerste moment dat een patiënt wordt binnengebracht. Onze gasten Marcel Aries, neuroloog/intensivist op de intensive care in het ziekenhuis in Maastricht en stuwende kracht achter een internationaal onderzoek naar mensen met acuut hersenle...more

 • Briljante mislukkingen in de zorg

  Jul 15 2019

  Onze gasten Paul Iske, hoogleraar Open Innovation & Business Venturing & oprichter van het instituut voor Briljante Mislukkingen. Jim Reekers, hoogleraar interventieradiologie van het Amsterdam UMC. De leukste, meest spraakmakende en memorabele uitzendingen van afgelopen seizoen worden tijdens de zomer herhaald. Dit gesprek is een herhaling van de uitzending van 3 december 2018. Met de award wil het instituut voor Briljante Mislukkingen dat er meer over mislukkingen wordt gesproken. ...more

 • Aandoeningen in de onderbroek goed te verhelpen, maar nog vaak taboe

  Jul 08 2019

  Op deze afdeling moet de patiënt letterlijk met de billen bloot. En dat is vaak reden voor ongemak en schaamte. Het is aan de artsen op de afdeling om de patiënten vertrouwen te geven en aandoeningen als aambeien, anale wratten, fistels en incontinentie te behandelen. Onze gasten: Robert Smeenk, proctologisch chirurg verbonden aan het Albert Schweitzer ziekenhuis Anne Liem, zorgmanager bij Proktovar, polikliniek voor proctologie en flebologie. Aandoeningen in het gebied van de anus zijn va...more

 • Culturele verschillen in de zorg: Pijnlijke misverstanden en komische situaties

  Jul 01 2019

  Gasten: Kinderarts Charlie Obihara, verbonden aan het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en medeauteur van het boek 'Interculturele communicatie in de zorg.' Ingrid Peters, onderzoeker Erasmus MC, afdeling Verloskunde & Gyneacologie en coördinerend stafadviseur van een regionaal centrum voor prenatale screening. Chinezen spreken een arts niet tegen, moslims mogen geen sederende middelen en een stevige Nederlandse handdruk wordt in veel culturen niet gewaardeerd. Als je dit als arts niet we...more

 • Nieuwe aanpak van dwangstoornis

  Jun 24 2019

  De Inference Based Approach (IBA) kijkt op een heel andere manier naar de dwanggedachten dan de reguliere cognitieve gedragstherapie, die nu wordt toegepast. Uitgangspunt van IBA is dat de realiteitstoetsing van de patiënt is verstoord waardoor hij een bepaalde toestand vreest, zonder dat daar aanleiding toe is. Onze gasten: Emma Koenen, onderzoeker en GZ-psycholoog in opleiding. Henny Visser, psychotherapeut, gedragstherapeut en hoofzonderzoeker in de arrIBA-studie. Beiden zijn betrokken bi...more

 • Stomazorg: succesvolle aanpak maakt thuiszorg onnodig

  Jun 17 2019

  Een operatie waarbij een stoma wordt aangelegd, kan ingrijpend zijn voor de patiënt. De kunstmatige uitgang voor ontlasting en urine, heeft speciale zorg en middelen nodig. Door patiënten vooraf en direct na de operatie al te begeleiden in het zelf verzorgen van de stoma en te oefenen met stomamateriaal, kan hij eerder naar huis en zijn er minder complicaties. Onze gasten: Johanne Bloemen, chirug in het Catharina Ziekenhuis. Liesbeth van Erp, verpleegkundige stomazorg en mammacare in het Cat...more

 • Lachgas: Wat valt er nog te lachen?

  Jun 17 2019

  Steeds meer artsen melden gevallen van neurologische schade, verlammingsverschijnselen en brandwonden door gebruik van de partydrug. De overheid overweegt daarom de verkoop aan banden te leggen. En ook op steeds meer festivals en evenementen wordt het gebruik van de ballonnetjes verboden. Onze gasten: Jacco van Iwaarden, verslavingsarts bij christelijke ggz-instelling De Hoop Ton Nabben, drugsonderzoeker van de hogeschool van Amsterdam en criminoloog De meningen over hóe schadelijk en versla...more

 • Revalidatieprogramma Energiek: Energie op juiste manier verdelen

  Jun 03 2019

  Het Radboud UMC heeft daarom een speciaal programma ontwikkeld dat mensen leert realistische doelen te stellen, de energie op de juiste manier te verdelen en de resultaten vast te houden. Onze gasten: Nanette Nab, ergotherapeut en vanaf het eerste uur betrokken bij het programma Energiek. En Edith Cup, projectleider van het onderzoek naar Energiek. Alleen met een aangepaste, uitgebalanceerde training kunnen patiënten verbetering boeken. Daarom werken verschillende disciplines intensief sam...more

 • Jong sterven: speciale zorg voor jongvolwassenen

  May 26 2019

  Onze gasten: Jacqueline Bouts, verpleegkundige en initiatiefnemer van Xenia Hospice, een hospice voor jongvolwassenen. Winette van der Graaf, oncoloog verbonden aan het Nederlands Kankerinstituut, gespecialiseerd in kanker bij jongvolwassenen. Presentatie: Nina van den Dungen Jongvolwassen lopen tegen leeftijdsgebonden problemen aan op het gebied van relaties, vruchtbaarheid, opleiding en werk. Ook spelen financiële problemen, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypotheek of verzekerin...more

 • Zicht op ogen

  May 20 2019

  Sinds kort is gentherapie ook in Europa beschikbaar. Mensen met een erfelijke netvliesaandoening, veroorzaakt door een specifieke genmutatie, konden tot voor niet worden behandeld. Bij de behandeling wordt een werkend gen via een injectie in het oog ingebracht. Dat vervangt het niet-werkende gen. Een groot deel van de behandelde patiënten merkt dat het zicht daardoor is verbeterd. Onze gasten: Bart Leroy, professor oogheelkunde aan het UZ in Gent. Peter Bertens, senior beleidsadviseur van de ...more

 • Haperende hersens

  May 13 2019

  Onze gasten: Ineke van der Ham, onderzoeker en hoofddocent neuropsychologie verbonden aanUniversiteit Leiden Philip Scheltens, hoogleraar neurologie en directeur van het Alzheimercentrum (van het VU Medisch Centrum Amsterdam) Hoewel er voortdurend en intensief onderzoek wordt gedaan naar een behandeling tegen dementie, is een remedie nog niet gevonden. Een belangrijk deel van het onderzoek is dataverzameling van zoveel mogelijk mensen, zodat die over een lange termijn vergeleken kunnen worde...more

 • Muggen en infectieziekten

  May 06 2019

  Te gast: - Bart Knols, medisch entomoloog en schrijver van het boek 'Mug: de fascinerende wereld achter volksvijand nummer 1'; - Martin Grobusch, hoogleraar Tropische Geneeskunde bij het Amsterdam UMC. Pioniers in de Zorg Dit keer over de organ-on-a-chip, een nieuwe technologie die proefdiervrije innovatie een handje op weg kan helpen.

 • Borstimplantaten

  May 02 2019

  Te gast: Pauline Spronk, arts-onderzoeker, chirurg in opleiding bij het Leids Universitair Medisch Centrum Marc Mureau, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (de NVPC)

 • 'Angststoornis te vaak nog taboe'

  Apr 22 2019

  Onze gasten Neeltje Batelaan, psychiater verbonden aan GGZ inGeest en de afdeling Psychiatrie, Amsterdam Public Health onderzoekstinstituut, VU-MC Amsterdam. Tom van Balkom, hoogleraar psychiatrie, psychiater VU-MC Amsterdam en werkzaam op de angstpolikliniek van GGZ Buitenamstel. De impact van angststoornissen op de samenleving is groot, zegt hlr. Van Balkom. Het komt veel voor, het is beperkend vanwege vermijdingsgedrag en voor heel veel mensen is het chronisch. Op korte termijn werkt cogn...more

 • Seksualiteit in de zorg: Een blinde vlek?

  Apr 15 2019

  Negeren van seksuele behoeften of het zelfs verbieden, is niet de oplossing zeggen onze gasten. Wat wel helpt? Goede seksuele opvoeding en het gesprek aangaan. De opstelling van verzorgenden is daarbij essentieel. Daarom zou het goed zijn als toekomstige zorgverleners al tijdens hun opleiding aandacht besteden aan seksualiteit. Onze gasten Daphne Kemner, orthopedagoog en seksuoloog NVVS, verbonden als behandelaar aan Prinsenstichting/Zodiak Anne Tromp, psycholoog en gedragskundige, verbonden...more

 • 'Zet meer vaart achter de PrEP-zorg'

  Apr 08 2019

  Onze gasten Sebastiaan Verboeket, arts en onderzoeker, PrEPNU. Ashis Brahma, infectiearts, PrEPDirect. De Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar dat mensen die een groot risico lopen, preventief hiv-remmers moeten krijgen. Minister Bruins besloot vorig jaar zomer dat acht GGD's de PrEP-zorg zouden dan. Dit zou in 2019 beginnen, maar inmiddels is het nog niet van start gegaan. PrEP is wel op recept verkrijgbaar, maar de zorg is nog niet goed geregeld. Dat kan leiden tot incorrect gebruik van ...more

 • Autisme bij vrouwen moeillijker herkenbaar

  Apr 01 2019

  Vrouwen met autisme kopiëren sociaal gedrag van hun omgeving en maskeren daarmee hun autisme. Inmiddels kost het ze zo veel moeite om zich wenselijk te gedragen, dingen te snappen enzovoorts, dat veel vrouwenangststoornissen ontwikkelen en depressief worden. Onze gasten Fabiënne Naber, neurologisch gedragsdeskundige gespecialiseerd in hechting en ouder-kind interactie. Colette de Bruin, gedragsdeskundige autisme en bedenker van de methodiek Geef me de 5. Pioniers in de zorg Door contrastvlo...more

 • Beste zorgroute voor gescheurde kruisband

  Mar 25 2019

  Een gescheurde kruisband wordt ook wel 'de hartaanval van de knie' genoemd, zoveel impact heeft het. Een op de 3000 mensen krijgt er mee te maken, zo ook Jeroen van de Camp. Sindsdien werkt hij aan de site FC Kruisband, om iedere patiënt informatie te geven over de beste zorg. Het revalidatieproces duurt lang. Vooral voor sporters is het niet alleen fysiek, maar ook mentaal zwaar om zo lang uit de running te zijn. Want het team gaat gewoon door. Volgens orthopedisch chirurg Jacco Zijl moet er m...more

 • Vasten om af te vallen, maar is het ook gezond?

  Mar 18 2019

  Onze gasten: Remco Verkaik, medisch bioloog en grondlegger van het sportvasten. Emely de Vet, hoogleraar Consumptie en gezonde leefstijl aan de Wageningen University. Hoogleraar de Vet ziet niet veel heil in vasten, omdat in de praktijk blijkt dat mensen snel terugvallen in oude eet- en gedragspatronen. In plaats van steeds diëet-hypes te volgen, zijn mensen meer gebaat bij kleine aanpassingen in hun patronen, zegt ze.

 • Effectief slapen: uitrusten en tegelijk leren

  Mar 11 2019

  Onze gasten Kasper Jansen, sportarts en powernapspecialist. Lucia Talamini, onderzoekster verbonden aan UVA. Lucia Talamini toonde door onderzoek aan dat mensen 's nachts tijdens hun slaap kunnen leren. We reactiveren als het ware bepaalde herinneringen in het brein van de slapers, die de volgende dag dan daadwerkelijk beter onthouden zijn. En als je slecht slaapt of overdag even niet meer zo helder bent, kan een powernap helpen, zegt sportarts Kasper Janssen. Binnenkort is er een congres o...more

 • Mantelzorgers lopen vast in regels en zorgen

  Mar 04 2019

  Onze gasten Jet Bussemaker, voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport , ze was ook minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen. En is nu hoogleraar wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg aan de Universiteit van Leiden en het LUMC. Lodewijk Schmit Jongbloed, arts en bedrijfskundige én schrijver van het boek Reisgids Mantelzorg. Als staatssecretaris was Jet Bussemaker verantwoordelijk voor de ouderenzorg. Nu onderzoekt ze als hoog...more

 • Medicijnen moeten meer op kinderen worden getest

  Feb 25 2019

  Onze gasten Mira Staphorst, onderzoeker in het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC, locatie AMC en een van de initiatiefnemer van de website kindenonderzoek.nl En Saskia de Wildt, hoogleraar klinische farmacologie en kinderintensivist bij het Radboudumc. Mei vorig jaar stelde een Europees samenwerkingsverband van Universiteiten en Farmaceutische bedrijven een budget van 140 miljoen beschikbaar voor het opzetten van een netwerk voor medicijnonderzoek bij kinderen. Saskia de Wildt coör...more

 • 'Commerciële DNA-test kan vertekend beeld gezondheid geven'

  Feb 18 2019

  Een beetje slijm uit je wang halen, dat opsturen en vervolgens een voorspelling krijgen over je gezondheid. Klinkt mooi toch? Maar wat als je hoort dat je een grote kans hebt om bijvoorbeeld alzheimer te krijgen. Volgt er dan goede begeleiding en klopt de uitslag eigenlijk wel? Onze gasten Fleur Vansenne klinisch geneticus aan het UMCG Rachèl van Hellemondt, gezondheidsjurist. Beiden verbonden aan de Werkgroep Ethiek en Recht van de Vereniging voor Klinische Genetici Nederland. Pioniers i...more

 • Betere medicinale behandeling epilepsie

  Feb 11 2019

  Onze gasten Dominique Haijtema, schrijver van het boek: nooit meer een zelfhulpboek. Bobby Koeleman, genetica-onderzoeker verbonden aan het Hersencentrum van het UMC Utrecht. Bobby Koeleman is onlangs gestart met een onderzoek naar de mogelijkheid om medicijnen tegen epilepsie gerichter toe te passen. Helaas lukt het niet altijd om epileptische aanvallen te onderdrukken met medicijnen, vertelt genetica-onderzoeker Bobby Koeleman, verbonden aan het Hersencentrum van het UMC Utrecht. Daarnaast ...more

 • Nieuwe site moet patiënten meer keuzevrijheid geven

  Feb 04 2019

  Zorgvrij.nl is een onafhankelijk platform dat een actueel overzicht biedt van de wachttijden voor een bepaalde behandeling of specialisme in de Nederlandse ziekenhuizen en klinieken. Onze gasten Margriet Feenema, cardioloog bij het Medisch Centrum Leeuwarden. Leontien Ter Horst, anesthesioloog bij het Catharina ziekenhuis te Eindhoven. Pioniers in de zorg Lichttherapie en strakke slaapschemas verminderen depressieve klachten en slaapproblemen bij mensen met de ziekte van Parkinson. Dit con...more

 • Hoe zorgen we ervoor dat ouderen minder medicijnen slikken?

  Jan 28 2019

  De problemen die polyfarmacie kan opleveren zijn al langere tijd bekend. Hierover verschijnt het ene na het andere proefschrift, rapport of artikel. Dit was ook de reden om in 2012 een richtlijn op te stellen. Die richtlijn is nu toe aan vernieuwing. Onze gasten Rob van Marum, bijzonder hoogleraar farmacotherapie bij ouderen in het VUmc in Amsterdam en klinisch geriater in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. David van Bodegom, arts en verouderingswetenschapper bij Leyden Academy. En uni...more

 • Kankerbehandelingen op maat met The Organoid Factory

  Jan 21 2019

  The Organoid Factory Experts van het MUMC+ onderzoeken of kankermedicijnen beter op weefsels in plaats van op patiënten zelf getest kunnen worden. Hiervoor maken ze kweekjes van gezonde en kwaadaardige cellen opgebouwd tot micro-orgaantjes. Die kunnen dan per patiënt individueel aangeven welk medicijn het best zal aanslaan. Het is de bedoeling dat steeds meer patiënten en medicijnen bij het onderzoek betrokken worden. Onze gasten Peter Peters, hoogleraar nanobiologie aan de Maastricht Univers...more

 • Foetale bewaking moet en kan beter

  Jan 14 2019

  Misschien wel als het gaat om foetale monitoring voor en tijdens de bevalling. Na meer dan 10 jaar onderzoek en ontwikkeling, heeft Nemo Healthcare het Nemo Fetal Monitoring System (NFMS) gepresenteerd. Het gaat om een innovatieve pleister die op de buik van de zwangere vrouw wordt geplakt en waarmee de hartslag van het ongeboren kind én die van de moeder kan worden opgevangen. De pleister meet ook de 'weeën activiteit. Onze Gasten Eva Pajkrt, hoogleraar verloskunde bij het Amsterdam UMC, lo...more

 • De gevaren van alcohol

  Jan 07 2019

  Alcohol drinken is slecht voor je gezondheid, zelfs één glas per dag kan al schadelijk zijn. Steeds meer mensen doen in januari mee met de actie IkPas, waarin ze een maand lang geen alcohol proberen te drinken, maar veel trekken na die maand dan toch weer een fles open. Onze gasten Rob Bovens, coördinator Academische Werkplaats Verslaving Tranzo van de universiteit van Tilburg en doet onderzoek naar de effecten van de jaarlijkse IkPas-campagne. En Jacqueline van Lieshout, detoxcoach en schrij...more

 • Inrichting van de leefomgeving kan veel gezonder

  Dec 31 2018

  Het nieuwe jaar begint, tijd voor goede voornemens. Je kunt zelf wel bepalen dat je gezonder wilt leven, maar dan zou het fijn zijn dat je leefomgeving ook stimuleert dat je gezond leeft. Onze gasten Sandra van Assen is één van de initiatiefnemers van het Healthy Living Lab (HLL). Als stedenbouwkundige maakt ze al jaren tijd vrij om met ontwerpers en wetenschappers te sparren over hoe de inrichting van de leefomgeving samenhangt met gezondheid. Peter Michiel Schaap organiseerde in 2016 de c...more

 • Behandeling traumatisch hersenletsel moet beter

  Dec 24 2018

  Onze gasten Marcel Aries is de stuwende kracht achter een internationaal onderzoek dat voor het eerst in een kwart eeuw een doorbraak kan betekenen voor mensen met acuut hersenletsel en ook hoogleraar neurochirurgie Wilco Peul werkt aan een groot onderzoek daarnaar. Het hart, de nieren, de longen. De medische wereld kan de functies van veel organen overnemen. Bij de hersenen ligt dat anders. Voor veel mensen, ook voor specialisten herbergt het brein nog vele mysteries. Pioniers in de zorg ...more

 • Alliantie moet hart- en vaatziekten voorkomen

  Dec 17 2018

  De DCVA wil ervoor zorgen dat in 2030 het aantal chronisch zieken en doden als gevolg van hart- en vaatziekten met een kwart is verlaagd. Daarvoor heeft de in september opgerichte alliantie minimaal 1 miljard euro nodig. En om dat geld te mobiliseren moet er meer worden samengewerkt met de industrie. Onze gasten Carmen van Vilsteren, Directeur Strategic Area Health bij de Technische Universiteit Eindhoven. En een van de founding mothers van e/MTIC het Eindhoven Medtech Innovation Centre. Joh...more

 • Fouten in de operatiekamer voorkomen door betere communicatie

  Dec 10 2018

  Onze gasten Anne Sophie van Dalen, promovendus bij het Amsterdam UMC locatie AMC. Marlies Schijven, chirurg bij datzelfde ziekenhuis en hoogleraar simulatie, serious gaming en applied mobile healthcare. Samen deden zij onderzoek naar het gebruik van een black box in de operatiekamer. Tijdens operaties worden hiermee alle gegevens over de patiënt en de operatiekamer bijgehouden en geanalyseerd. Achteraf kan het operatieteam een gestructureerde team nabespreking houden. Ook te gast is Mia W...more

 • Briljante mislukkingen in de zorg

  Dec 03 2018

  Een stoel waarmee een gehandicapte zelf kan douchen, maar het afdrogen, daar is nog niks voor bedacht of een ambitieus nieuw ggz-traject dat vastloopt. Dit zijn voorbeelden van innovaties in de zorg die onsuccesvol bleken, maar waar juist veel kan wordt geleerd. Toch wordt er weinig over dit soort mislukkingen gesproken. Het instituut voor Briljante Mislukkingen vindt dit zonde en reikt daarom elk jaar een award uit voor beste mislukking in de zorg. Beter innovatieklimaat Met deze award hoopt ...more

 • 'Muziek verdient een toekomst in het ziekenhuis'

  Nov 26 2018

  Marianne van der Heijden, onderzoekster op de afdeling Interne Geneeskunde van het Erasmus MC, onderzocht bij verschillende groepen kinderen in ziekenhuizen wat voor effect het luisteren naar muziek heeft. Zo kan het zijn dat kinderen die een operatie ondergaan minder pijn en angst ervaren als zij naar muziek luisteren dan kinderen die niet naar muziek luisteren. Onze gasten Marianne van der Heijden, medisch antropoloog en onderzoeker op de afdeling Interne Geneeskunde van het Erasmus MC. En...more

 • Moeten ouders verplicht hun kind laten vaccineren?

  Nov 19 2018

  De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schrijft voor dat 95% van de peuters in een regio gevaccineerd moeten worden om een groepsimmuniteit te garanderen tegen het zeer besmettelijke mazelen, maar vorig jaar was dit nog maar 90,2 procent van de 2-jarigen en dit dreigt volgend jaar zelfs onder de 90% te zakken. Er zijn steeds meer ouders die twijfelen om hun kind te vaccineren omdat ze de vaccins niet vertrouwen en enge verhalen horen over mogelijke bijwerkingen. Onze gasten Roland Pierik, uni...more

 • In de toekomst een gezonde lunch op elke school

  Nov 05 2018

  Onze gasten Monique Vingerhoeds, onderzoeker bij de WUR (Wageningen University & Research) en Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid van de VU in Amsterdam. Samen doen zij onderzoek op drie scholen in Nederland met gezonde lunches. Want gezond eten op school kan tot een gezondere levensstijl leiden bij kinderen. Pioniers in de zorg Onderzoekers van het UMCG en RUG zijn op zoek naar deelnemers voor hun project: 'Leren om langer cognitief gezond te blijven'. De onderzoekers willen...more

 • Hersenschuddingen in het voetbal

  Oct 29 2018

  Onze Gasten Marsh Königs, neurowetenschapper werkzaam binnen de Neuroscience Group van het Emmakinderziekenhuis van Amsterdam UMC,. Shari Langdon, promovenda bij het Emmakinderziekenhuis en bij de KNVB. Edwin Goedhart, bondsarts bij de KNVB. Helmen verplichten De discussie over de veiligheid op het sportveld wat betreft hersenen laait vaak op als het een keer misgaat. Bijvoorbeeld vorige maand, na het tragische ongeluk op een voetbalveld in s-Heerenberg waarbij een 13-jarige keeper overleed...more

 • Mond vol tanden

  Oct 22 2018

  Taakherschikking mondzorg De discussie duurt al bijna 20 jaar, maar vanaf 2020 mogen mondhygiënisten eindelijk zelfstandig meer behandelingen uitvoeren. Tandartsen zien graag dat het plan wordt tegengehouden. Eerste en Tweede Kamerleden konden tot 20 september vragen stellen over het plan minister Bruno Bruins van Medische Zorg. Deze maand zou de minister de vragen beantwoorden, maar hij heeft dit uitgesteld tot november. Onze Gasten Manon van Splunter, voorzitter van NVM-mondhygiënisten. ...more

 • Medicijnen van morgen

  Oct 15 2018

  Er moet iets veranderen in de geneesmiddelenindustrie. Medicijnen moeten eerder bij de patiënten terechtkomen. Sneller en beter is het devies. Dat is iets waar veel mensen voor pleiten, maar hoe gaan we dat doen? En wie is wáárvoor verantwoordelijk? Onze gasten Ronald Plasterk, oud minister en chief scientific officer bij MyTomorrows. Annemiek Verkamman, algemeen directeur van HollandBIO, de belangenvereniging van de biotechnologie industrie. Pioniers in de zorg Met haar product CloudCud...more

 • Gezond verstand

  Oct 08 2018

  Onze gasten Tijn Elferink, werkt voor een zorgverzekeraar, studeerde journalistiek en communicatie en schreef onlangs een boek: 'Dit boek is gezond'. Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden. Presentatie Nina van den Dungen

 • Organoïde moet proefdier vervangen

  Oct 01 2018

  Onze gasten Dasja Pajkrt, kinderarts-infectioloog-immunoloog. Katja Wolthers, arts-microbioloog-viroloog. Pioniers in de zorg Een ongeluk kan grote gevolgen hebben voor de patiënt. Niet alleen lichamelijke, maar ook psychische en sociale. Daarom vinden veel artsen het belangrijk om samen met hun patiënt over de behandeling te beslissen. Maar omdat het in de praktijk vaak lastig blijkt om samen het gesprek aan te gaan wordt er een online tool ontwikkeld.

 • Het pillenprobleem

  Sep 24 2018

  Onze gasten Hans van der Linde, huisarts en oud-lid van het College voor Accreditatie Huisartsen. Hij schreef het voorwoord van Het Pillenprobleem. Frans de Loos, biotechnoloog en mede-oprichter van het bedrijf FairMedicine. Pioniers in de zorg Het UMC Groningen krijgt een subsidie van 1,2 miljoen euro voor een nieuw onderzoek naar niertransplantaties bij ouderen.

 • Gamen in de zorg

  Sep 17 2018

  Onze gasten Jolanda Buwalda, bestuursvoorzitter van Omring. Jurriaan van Rijswijk, hij ontwerpt en ontwikkelt serious games voor onder andere zorginstellingen. Nu dus ook een escape room voor Omring. Pioniers in de zorg Onderzoekers van de universiteit van Washington zijn ervan overtuigd dat de ziekte van Alzheimer vroegtijdig kan worden opgespoord op basis van een eenvoudig oogonderzoek bij de oogarts.

 • Nederlandse startup brengt brein beter in beeld

  Sep 10 2018

  Onze gasten Dr. Frans Leijten, neuroloog bij het UMC Utrecht, afdeling Functionele Neurochirurgie. Hoogleraar neurochirurgie Nick Ramsey, van datzelfde ziekenhuis en mede-oprichter van Braincarta. Pioniers in de zorg Hartfalen kan de kans op kanker vergroten. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG.

 • Personeelstekort in de zorg

  Sep 03 2018

  Onze gasten Ayla Kok CEO van Freddify, een bedrijf dat zich toelegt op loopbaanontwikkeling in de zorg. Bernd van den Akker, senior consultant bij healthcare intelligence bedrijf, Performation HOTflo. Pioniers in de zorg Waarom een koude douche ervoor kan zorgen dat het risico op hart- en vaatziekten bij mensen wordt verkleind.

 • Gezondheid op de werkvloer

  Aug 27 2018

  Onze gasten: - Manon Kerkhof, Gyneacoloog en oprichter van het bedrijf Curilion dat zich inzet voor bedrijven en hun vrouwelijke werknemers die bij Curilion met hun vragen en klachten terecht kunnen. - Nanette Roest bedrijfsarts bij ING.

 • Chronisch zieke werknemers aan het werk

  Aug 20 2018

  Onze gasten: Michel Ferrari, neuroloog in het LUMC en auteur van Alles over hoofdpijn en aangezichtspijn Karin van Haperen, voorzitter van Hoofdpijnnet en het Migrainefonds. Paul Baart managing director van het Centrum Werk Gezondheid. Vincent de Groot, hoogleraar en afdelingshoofd revalidatie-geneeskunde van het VUmc

 • Tropengeneeskunde en multiresistentie

  Aug 13 2018

  Onze gasten: Remco Kort, microbioloog, hoogleraar Microbemens interacties aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en auteur van het boek 'de Microbemens'. Joost Hopman, arts-microbioloog, afdelingshoofd Hygiëne en Infectiepreventie bij het Radboudumc en adviseur van Artsen zonder Grenzen David Koetsier, huisarts in Amsterdam Noord en voormalig tropenarts Maria Bakker, tropenarts in opleiding en arts-assistent bij het Medisch Centrum Leeuwarden

 • Zorginnovatie

  Aug 06 2018

  Onze gasten: Lea Bouwmeester, directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie Henk Jan Aanstoot, diabetoloog, kinderarts enoprichter van Diabeter Paul van Diest, hoogleraar pathologie, afdelingshoofd in het UMCU in Utrecht en bestuurslid van het Center for Personalized Cancer treatment Geert Litjens, biomedisch ingenieur en onderzoeker zelflerende computers in depathologie in het RadboudUMC in Nijmegen

 • Gespecialiseerde zorgcentra

  Jul 30 2018

  We praten met: Rob Pieters, oprichter en medisch directeur van het Prinses Máxima Centrum en hoogleraar kinderoncologie Gertjan Kaspers, directeur van de Prinses Maxima Centrum Academy en hoogleraar kinderoncologie Marjolein de Jong, oncologisch chirurg en directeur van het Alexander Monro Ziekenhuis voor borstkanker in Bilthoven Jan van Bodegom, chirurg en oprichter van het Reinier Haga prostaatkanker centrum en van het Alexander Monro Ziekenhuis Vandaag in Pioniers in de zorg: ziekenhuize...more

 • Detoxen en zomerse vitamines

  Jul 23 2018

  We praten erover met: Sjors Verlaan, onderzoeker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam Astrid Postma, expert in voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum Sarai Pannekoek, sport diëtist en epidemioloog.

 • Gelukkiger door een sabbatical?

  Jul 16 2018

  We praten hierover met: Ap Dijksterhuis, schrijver en hoogleraar geluk op de Radboud Universiteit in Nijmegen Nancy Peeters, gelukspsycholoog en projectmanager geluk in de gemeente Schagen Lucien Engelen, directeur Re-shape center in het RadboudUMC in Nijmegen Ando Rokx, klinisch psycholoog bij Zorg van de Zaak Vandaag in Pioniers in de zorg; een nieuwe techniek voor longtransplantaties

 • Vaccinatie tegen HPV

  Jul 09 2018

  Te gast zijn Pepijn van Empelen, onderzoeker bij TNO en Daniëlle Zandbergen, hoofd van de medische afdeling voor vaccins bij farmaceut GlaxoSmithKline, GSK. Vandaag in Pioniers in de Zorg een test waaruit moet blijken of HPV positieve vrouwen baarmoederhalskanker ontwikkelen of niet?

 • Behandeling op maat

  Jul 02 2018

  Vandaag te gast: Rob Tollenaar, voorzitter van het Dutch Institute for Clinical Auditing, DICA en chirurg in het LUMC in Leiden. Sandra Kloezen, basis arts, ondernemer en oprichter van Medical Navigator. Vandaag in pioniers in de zorg: Nieuw onderzoek laat zien dat het slecht gesteld is met het aantal kinderen met gehoorschade.

 • Tandheelkundige zorgkosten

  Jun 25 2018

  Onze gasten: Albert Feilzer, decaan in het Academisch Centrum voor Tandheelkunde in Amsterdam, ACTA. Peter van der Schoor, tandarts-implantoloog Vandaag in Pioniers in de zorg; een groot onderzoek onder mensen die weer aan het werk zijn na kanker.

 • De zorg van vaders

  Jun 18 2018

 • Thoraxcentra en hartzorg

  Jun 11 2018

  We praten erover met Paul Hugenholz, oprichter van het eerste Thoraxcentrum ter wereld in het Erasmusmc in Rotterdam en emeritus hoogleraar cardiologie. Ton van der Steen, hoogleraar Biomedische Technologie in de Cardiologie en hoofd medischebiotechnologie van het Thoraxcentrum van het Erasmusmc Vandaag in Pioniers in de zorg; een bevlogen dermatoloog die anders denkt en doet om huidkanker te voorkomen.

 • De patholoog als innovatie strateeg

  Jun 04 2018

  Onze gasten: Paul van Diest, hoogleraar pathologie, afdelingshoofd in het UMCU in Utrecht en bestuurslid van het Center for Personalized Cancer treatment Geert Litjens, biomedisch ingenieur en onderzoeker zelflerende computers in de pathologie in het RadboudUMC in Nijmegen Vandaag in Pioniers in de zorg: Een voedingssupplement van wortels tegen het verkoudheidsvirus. Hoe werkt dat en wie is daarmee bezig?

 • Infectie preventie

  May 28 2018

  Onze gasten: Remco Kort, microbioloog, onderzoeker en hoogleraar Microbemens interacties aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en auteur van 'de Microbemens'. Joost Hopman, arts-microbioloog, hoofd van de Unit Hygiëne en Infectie Preventie bij het Radboudumc en adviseur bij Artsen zonder Grenzen. Vandaag in 'Pioniers in de zorg': Een pilotstudie geïnitieerde door een groep ambitieuze hartspecialisten en een populair patiënten platform levert een opmerkelijk resultaat op.

 • Gespecialiseerde zorgcentra

  May 21 2018

  We praten erover met: Marjolein de Jong, oncologisch chirurg en directeur van het Alexander Monro Ziekenhuis voor borstkanker in Bilthoven Jan van Bodegom, chirurg en oprichter van het Reinier Haga prostaatkanker centrum en het Alexander Monro Ziekenhuis Vandaag in Pioniers in de zorg: ziekenhuizen die bedrijven vragen draadloze sensoren te ontwikkelen?

 • Het effect van kinderopvang

  May 14 2018

  Onze gasten: Tessa Roseboom, hoogleraar Vroege ontwikkeling en gezondheid in het AMC in Amsterdam Ruben Fukkink, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam Vandaag in Pioniers in de zorg; haute cuisine in de ziekenhuiskeuken.

 • Transplantatiegeneeskunde

  May 07 2018

 • Migraine en werk

  Apr 30 2018

  Onze gasten: Michel Ferrari, hoogleraar neurologie in het LUMC en auteur van Alles over hoofdpijn en aangezichtspijn Karin van Haperen, voorzitter van Hoofdpijnnet en het Migrainefonds Vandaag in Pioniers in de zorg: een antwoord op de vraag waarom mensen niet goed kunnen doorslapen?

 • De businesscase van tropengeneeskunde

  Apr 23 2018

  Onze gasten: David Koetsier, huisarts in Amsterdam Noord en voormalig tropenarts Maria Bakker, tropenarts in opleiding en arts-assistent bij Medisch Centrum Leeuwarden Vandaag in Pioniers in de zorg: een werktuigbouwkundige van de TU Eindhoven ontwikkelde een robot voor schedelbasischirurgie.

 • Innovatie in de verstandelijke gehandicaptenzorg

  Apr 16 2018

  In de studio: Jethro Hardeman, marktverkenner eHealth voor Amerpoort een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en mede initiator van de VG Hackaton 2018 Karim Landoulsi, lid en pitcher van het winnende team van de VG Hackaton 2018 Vandaag in Pioniers in de Zorg: een interactief zorginstrument CRDL zorgt dat mensen weer gaan sprankelen

 • Regie in de zorg

  Apr 09 2018

  Te gast zijn vandaag: Anna van Poucke, sectorleider bij KPMG Health Edwin van der Meer, bestuursvoorzitter van het BovenIJ Ziekenhuis

 • Pijnstillertje zonder bijsluiter te lezen

  Apr 02 2018

  Verkeerd gebruik kan gevaarlijk zijn. Wat zijn de risico's en wat zijn de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van pijnbestrijding? Heel veel zelfzorg pijnstillers worden veel en verkeerd gebruikt. De gasten vandaag: - Jan Vranken, anesthesioloog en pijnbestrijder bij de DC klinieken Lairesse Amsterdam en Alkmaar en coördinator van het Pijncentrum in MC Slotervaart in Amsterdam; - Anke Lambooij, apotheker bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Bacteriën op het lichaam ...more

 • Detoxen

  Mar 26 2018

  In de studio: Saraï Pannekoek, sportdiëtist en epidemioloog Astrid Postma-Smeets, deskundige bij het Voedingscentrum Vandaag in Pioniers in de Zorg; twee ambitieuze studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een virtuele speeltuin bedacht voor kinderen die in isolatie moeten in het ziekenhuis.

 • Sociale innovatie in diabeteszorg

  Mar 19 2018

  Nieuwe technologie genoeg voor mensen met een chronische aandoening zoals diabetes, maar hoe vind je je weg in dat woud aan innovaties. En wat zijn de hot topics in diabeteszorg? We praten erover met Lea Bouwmeester, directeur van de Nederlandse Federatie Diabetes Federatie Henk Jan Aanstoot, diabetoloog, kinderarts en oprichter van Diabeter Henk Schers, huisarts-onderzoeker in het Radboudumc in Nijmegen en initiatiefnemer van De Herstelcircel Vandaag in Pioniers in de Zorg; een zelfreguler...more

 • Preventie van gehoorverlies

  Mar 12 2018

  We praten erover met: Wendy Huinck, spraak-taal patholoog in het Radboudumc in Nijmegen René van der Wilk, psycholoog met speciale interesse in de audiologische branche Vandaag in pioniers in de zorg; Wetenschappers duiken nog dieper in de genetica en dat levert interessante informatie op over de verschillen tussen mannen en vrouwen.

 • Werken met een chronische ziekte

  Mar 05 2018

  We praten met: Paul Baart, managing director van het Centrum Werk en Gezondheid en voorzitter van de Fit for Work Vincent de Groot, hoogleraar en afdelingshoofd revalidatie geneeskunde in het VUmc in Amsterdam Vandaag in Pioniers in de Zorg; VWS heeft een jonge patiëntorganisatie een flinke subsidie gegeven. Waarom?

 • Protonen en fotonen

  Feb 26 2018

  We praten erover met: Hiske van der Weide en Bart Vanhauten, beiden radiotherapeut in het UMCG in Groningen en verbonden aan het nieuwe Protonentherapiecentrum in het UMCG. Vandaag in Pioniers in de zorg: een pleister van kloppende hartspiercellen tegen hartschade.

 • Kliniek en wetenschap voor kinderkanker

  Feb 19 2018

  We praten met: Rob Pieters, oprichter en medisch directeur van het Prinses Máxima Centrum en hoogleraar kinderoncologie Gertjan Kaspers, directeur van de Prinses Maxima Centrum Academy en hoogleraar kinderoncologie Vandaag in Pioniers in de zorg: een digitale assistent 'aan bed' voor de zorgprofessional.

 • Vitaminepillen

  Feb 12 2018

  We praten erover met Sjors Verlaan, onderzoeker op de Vrije Universiteit in Amsterdam Astrid Postma, expert in voeding en gezondheid bij Het Voedingscentrum Vandaag in Pioniers in de zorg; Het internationale Teddy Bear Hospital gaat over op eHealth

 • Data analyses in de zorg

  Feb 05 2018

  We praten hierover met: Paul Nederkoorn, neuroloog in het Academisch Medisch Centrum en vertegenwoordiger van de acute beroertezorg van de Nederlandse vereniging voor Neurologie Rob Tollenaar, chirurg in het LUMC in Leiden en voorzitter van het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). Vandaag in Pioniers in de zorg: nieuws over een onderzoek over parodontologie uit het UMCG in Groningen ging in de VS viraal. Wat moeten wij daarover weten?

 • eHealth

  Jan 29 2018

  We praten erover met: Myrah Wouter, senior adviseur bij Nictiz, een expertise centrum voor eHealth Floor Sieverink, promovenda op de Technische Universiteit van Twente Vandaag in Pioniers in de zorg; een slimme inhalator voor astma patiënten.

 • 3D printing in de zorg

  Jan 22 2018

  We praten hierover met: Lars Brouwers, chirurg in opleiding in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en het RadboudUMC in Nijmegen Razmara Nizak, technisch geneeskundige en onderzoeker bij de orthopedie in het UMC Utrecht Vandaag in 'Pioniers in de zorg'; twee Nederlandse genetici ontdekken een nieuw zeldzaam syndroom en richten zich niet op het gendefect maar direct op de patiënten.

 • Sabbaticals tegen ziekteverzuim

  Jan 15 2018

  We praten hierover met Lucien Engelen, directeur Re-shape center in het RadboudUMC in Nijmgen Ando Rokx, klinisch psycholoog bij Zorg van de Zaak Vandaag in Pioniers in de zorg; een nieuwe techniek voor longtransplantaties

 • Finetuning in de zorg

  Jan 08 2018

  We praten hierover met: Angela Maas, hoogleraar vrouwencardiologie in het RadboudUMC in Nijmegen Hella de Jonge, schrijfster en kunstenares Vandaag in Pioniers in de zorg: hoe algoritmes de dokters te slim af zijn.

 • Stoppen met roken

  Jan 01 2018

  Want wat moet een partner van een (ex-)roker juist wel of juist níet zeggen of doen? En zijn elektronische sigaretten of nicotinepleisters nu goede hulpmiddelen of werken die juist averechts? Onze studiogasten geven gouden tips. We praten hierover met: Pauline Dekker, longarts in het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk Wanda de Kanter, longarts in het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam Beiden bestuurslid van de Stichting Rook Preventie Jeugd

 • Geluk

  Dec 21 2017

  We praten erover met Ap Dijksterhuis, schrijver en hoogleraar geluk op de Radboud Universiteit in Nijmegen Nancy Peeters, gelukspsycholoog en projectmanager geluk in de gemeente Schagen Vandaag in Pioniers in de zorg: een tip van een succesvolle start-up zodat al je goede voornemens een succes worden

 • Seksualiteit

  Dec 18 2017

  De media staat bol van verhalen over seks en intimiteit. Maar in de gezondheidszorg is dit één van de meest vermeden onderwerpen in de spreekkamer. Dat levert soms zorgwekkende situaties op én het doet de kwaliteit van leven tekort. Hoe kan dit beter? Hierover praten we met: Ellen Laan, hoogleraar seksuologie in het AMC in Amsterdam Henk Elzevier, uroloog-seksuoloog in het LUMC in Leiden en bestuurslid van de stichting Sick and Sex Vandaag in Pioniers in de zorg; een geïmplanteerde sensor ...more

 • Het Hart

  Dec 11 2017

  En wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van hartchirurgie. Van minimaal invasieve ingrepen tot de nieuwste generatie hartkleppen. Ook dat hoor je in deze aflevering van BNR Beter. Te gast zijn: - Yolande Appelman, cardioloog in het VUmc in Amsterdam en - Patrick Klein, hart- longchirurg in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein Vandaag bij Pioniers in de zorg: hartcellen met een dag en nachtritme

 • Gezond én lekker

  Dec 04 2017

  In de studio: Rudolph van Veen, meesterkok bij FoodFirst Network Jalal Selmani, mede-oprichter van Bluebox Vending en teamlid Vullen of Voeden van Wilfred en Lili Genee Vandaag bij Pioniers in de zorg: een 3D geprinte wervelkolom.

 • Contractvrije zorgverleners

  Nov 27 2017

  We praten erover met Nathalie Schaafsma, fysiotherapeut en ambassadeur van het platform Paramedicicontractvrij Kees Kleywegt, psychotherapeut Vandaag in 'Pioniers in de zorg' ; een simpele aanvullende techniek bij de 20 weken echo voor zwangere vrouwen kan ernstige complicaties voorkomen bij de geboorte.

 • Zorg besturen

  Nov 20 2017

  Wat voor reuring geven top 100 lijsten voor ziekenhuizen binnen een ziekenhuis? Kritiek of niet, het gesprek met zorgbestuurders uit deze lijst levert interessante verhalen op over bijvoorbeeld elektronische patiëntendossiers. Waarom is dat nog steeds niet op de rit? En hoe gaan zij bijvoorbeeld om met de tekorten aan verpleegkundigen die inmiddels acties voeren? We praten hierover met: Norbert Hoefsmit, bestuursvoorzitter van Nij Smellinghe in Drachten Michiel van Roozendaal, bestuursvoorzi...more

 • Premature wetenschap

  Nov 13 2017

  We praten erover met: Manon Benders, kinderarts neonatoloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht Sidarto Bambang Oetomo, kinderarts en emeritus hoogleraar neonatologie, verbonden aan de TU Eindhoven. Vandaag in Pioniers in de zorg; een simpel concept met een groot impact; opgepimpte infuusboxen voor kinderen met kanker.

 • Voeding op recept

  Nov 06 2017

  We praten erover met: Tamara de Weijer, huisarts en voorzitter van de Vereniging Arts en Voeding Wilma Oosthoek, student geneeskunde en voorzitter van de Stichting Student en Voeding Vandaag in Pioniers in de Zorg: een innovatieve microscoop waarmee dermatologen huidkanker binnen 1 dag kunnen beoordelen en behandelen.

 • Zorg voor taal

  Oct 30 2017

  We praten erover met Michel Dutree, voorzitter van de beroepsvereniging voor logopedisten Karin Neijenhuis, lector zorg voor communicatie aan de hogeschool in Rotterdam Vandaag in 'Pioniers in de zorg'; een sensor die 24/7 metingen doet om hartritmestoornissen vroegtijdig op te sporen.

 • Een scherper brein

  Oct 23 2017

  In de studio: Wiesje van der Flier, hoogleraar in het Alzheimercentrum in VUmc Amsterdam Marco Blom, directeur van Alzheimer Nederland Vandaag in Pioniers in de zorg: een nieuwe innovatie waarbij blinden expressie van andere mensen kunnen voelen.

 • De winst van digitale zorg

  Oct 16 2017

  We praten erover met: Sabine Pinedo, internist en oprichter van kliniek Arterium en Vital10 Roderik Kraaijenhagen, cardioloog en mede-oprichter van Arterium en Vital10 Joris van Eijck, directeur zorg van Menzis Vandaag in 'Pioniers in de zorg': Een studententeam dat een dwarslaesie patiënt weer laat traplopen.

 • Gezond in de mond

  Oct 09 2017

  De gezondheidsrisico's bij ernstige tandvleesontsteking zijn enorm en de gevolgen hiervan leggen een druk op budgetten in de gezondheidszorg. We praten erover met: Frank Abbas, hoogleraar parodontologie in het UMCG in Groningen Peter van der Schoor, tandarts-implantoloog Vandaag in 'Pioniers in de zorg': Een ecosysteem benadering om antibiotica resistentie tegen te gaan.

 • Sport als medicijn

  Oct 02 2017

  De Bas van de Goor foundation stimuleert zorgverleners om met hun patiënten mee te sporten. Dat doen ze onder andere met de Nationale Diabetes Challenge, een pittige wandeltocht voor diabetespatiënten, hun zorgverleners en sympathisanten. De stichting van ex-topsporter Bas van de Goor ziet nog meer kansen om de maatschappij gezonder te maken. We praten erover met: Bas van de Goor, oud volleyballer en oprichter van de Bas van de Goor Foundation Bas Houweling, huisarts en voorzitter van het La...more

 • Presteren door slaap

  Sep 25 2017

  Goed uitgerust zijn zorgt voor een betere gezondheid en meer productiviteit en levenslust. Welke feiten moet je kennen, zodat je ze kan toepassen en je lekkerder in je vel zit. We praten erover met: Roselyne Rijsman, neuroloog en somnoloog voor het Centrum voor Slaap en Waakstoornissen van het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag. Kees Kwakman, oprichter van slaapcoach.nl In de uitzending zijn slaap gadgets besproken. Een van deze items is het hilarische struisvogel kussen. Deze is hier...more

 • Ergonomie op kantoor

  Sep 18 2017

  Muisarmen, tennisarmen, rugklachten. Hoe kan je ze voorkomen en wat is de beste manier om goed te kunnen blijven presteren? Onze studiogasten hebben een kijkje achter de schermen genomen bij de BNR redactie en komen met gouden tips over ergonomie. Onze gasten: Jaco de Wolf, fysiotherapeut Erwin Speklé, ergonoom en voorzitter van de Vereniging voor Ergonomie Deze week in de rubriek 'Pioniers in de zorg', een speekseltest die ziektes voorkomt en een comfortabele nekbrace door 3D technologie....more

 • Financiering van medicijnen

  Sep 11 2017

  De meningen zijn verdeeld over de rol van de farmaceutische industrie. Hoe zit dat nu echt? Er zijn universiteiten en andere partijen die aan oplossingen werken, maar gaat dat werken? Daarover praten onze gasten: Hans Buller, oprichter Fairmedicine en oud bestuursvoorzitter van het ErasmusMC Xander Koolman, gezondheidseconoom en lid van de raad van Advies van de Nederlands Zorgautoriteit Deze week in de rubriek ' Pioniers in de zorg'; nanotechnologie om de ziekte van Lyme op te sporen en een...more

 • Gezond op de fiets

  Sep 04 2017

  We ademen tijdens het fietsen vooral veel slechte lucht in door de brommers, maar we bewegen tenminste. Maar wat doen de gemeenten en de politiek hieraan en wat kunnen mensen zelf anders doen om gezond op het werk te komen. Daarover praten onze gasten: Michael Rutgers, directeur van het Longfonds Harriet Tiemens, wethouder van Nijmegen (GroenLinks) Deze week in de rubriek ' Pioniers in de zorg'; een ademtest die ontstekingen sneller op kan sporen en een smartphone app die alvleesklierkanker ...more

 • 'Regels WHO rond suikers veel te algemeen'

  Sep 03 2017

  In bijvoorbeeld Malawi zou Goudoever voorstander zijn van toevoeging van extra energie aan kindervoeding. 'Terwijl ik het in Nederland juist onzin vind om suiker toe te voegen omdat kinderen dan beter zouden slapen. Je wordt er gewoon dikker van. In het algemeen kun je heel goed uit met de natuurlijke suikers in voeding. Er zijn een heleboel koolhydraten die bestaan uit suikers die niet eens worden opgenomen; onze vezels zijn vaak een soort suikers, waar de bacteriën in je darmen lekker van smul...more

 • Zoete verleidingen

  Aug 28 2017

  Meer dan de helft van de voeding wordt gekocht in supermarkten. De hoeveelheid toegevoegde suikers is wettelijk vastgelegd, maar zijn deze regels wel streng genoeg? En hoe worden we beinvloed door deze 'verborgen' suikers? Volgens onze studiogasten ligt de oplossing niet alleen in het lezen van etiketten in de supermarkt, al is dat wel een begin. BNR neemt de proef op de som.  Daarover praten onze gasten: Hans van Goudoever, kinderarts en hoogleraar neonatologie en kindergeneeskunde Jessica M...more

 • Gezondheidsvoorlichting

  Aug 21 2017

  Praat gewoon Nederlands maar zorg dat je kennis hebt van de cultuurverschillen vinden de studiogasten. De studiogasten publiceren binnenkort een handboek voor zorgprofessionals vol met tips en communicatievraagstukken voor de geboortezorg. Ze komen praten over wat betere voorlichting oplevert. Onze gasten: Fadua el Bouazzaoui, oprichter van de Stichting Voorlichters Gezondheid Ingrid Peters,  promovenda verloskunde en gynaecologie Deze week in feit of fabel ' in de zomer hoef je geen extra v...more

 • Dure medicijnen en winst in de zorg

  Aug 14 2017

  Volgens onze studiogasten werken de financiele prikkels in het zorgstelsel de verkeerde kant op. Zo wordt er te laat met de farmaceutische industrie onderhandeld over dure medicijnen en kan preventie juist geld opleveren, mits de minister het slim aanpakt. Wat moet de nieuwe minister van Volksgezondheid dan anders doen? Daarover praten onze gasten: Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving Koos van der Hoeven, hoogleraar en hoofd medische oncologie in het Radbo...more

 • Ontwikkelingswerk

  Aug 07 2017

  Het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie heeft een stichting in het leven geroepen om wereldwijd meer kinderen met kanker te genezen. Dat doen ze onder andere in Indonesie, Sub-Sahara en Kenia. de stichting werkt anders dan een gemiddeld liefdadigheidsorganisatie. Hoe zit dat en met welke bedrijven werken zij samen? Onze gasten, Gertjan Kaspers, directeur van de Prinses Maxima Centrum Academy en hoogleraar kinderoncologie in het VUmc in Amsterdam Sanne Melman, kinderverpleegkundige in ...more

 • Virtual Reality en traumazorg

  Jul 31 2017

  Virtual reality, augmented reality en serious gaming worden steeds vaker toegepast in de gezondheidszorg. Zo kunnen artsen bijvoorbeeld bij ingewikkelde operaties oefenen met hulp van deze technieken. Maar ook de traumazorg maakt een enorme sprong om tijdswinsten te boeken om levens te kunnen redden. Onze gasten: Marlies Schijven, hoogleraar chirurgie, Kirsten Lamberts, klinisch psycholoog, Lieke Harmsen, arts-onderzoeker en Martin Smeekes, arts en directeur van Veiligheidsregio Noord-Noord Ho...more

 • Re-integratie en nazorg bij kanker

  Jul 24 2017

  In deze special praatten we over werkhervatting bij kanker en de opbrengsten van sportbegeleiding na een kankerbehandeling.  Aan het woord: Ragna van Hummel, directeur van Re-turn, een organisatie gespecialiseerd in verzuim en re-integratie bij kanker. David Bruinvels en Tomas Rejda, beiden klinisch arbeidsgeneeskundige gespecialiseerd in de oncologie  en Martijn Stuiver, fysiotherapeut en lector 'functioneel herstel bij kanker' Peter Smeets, voorzitter stichting tegenkracht BNR Beter, he...more

 • Hartzaken

  Jul 17 2017

  Deze zomerspecial gaat over het hart en over slimme manieren van fanatieke artsen om medische start-ups en pilotstudies over bijvoorbeeld het vrouwenhart gefinancierd te krijgen. Het tweede deel van de uitzending gaat over financieringen van prille ideeen uit de praktijk en pilotstudies van wetenschappelijke zaken die moeilijk te financieren zijn. Aan het woord zijn cardioloog Janneke Wittekoek, internisten Frank Visseren en Jeanine Roeters van Lennep en Rogier Barents en Boudewijn Wisse, opri...more

 • Best of | Het menu van de toekomst

  Jul 10 2017

  De overheid stuurt aan op een duurzamer en gezonder voedselsysteem waar minder of misschien wel helemaal geen vlees uit de bio-industrie meer wordt gegeten. Maar hoe zit dat met de voedzaamheid en het belang van het eten van vlees voor onze gezondheid? En hoe smaken al die nieuwe gerechten zonder vlees?  We praten erover met Atze Jan van der Goot, hoogleraar aan de universiteit van Wageningen Pablo Moleman, oprichter van Viva las Vega's en mede-organisator van Veggieworld Peter Klosse, opric...more

 • De winst van de zorg

  Jul 03 2017

  De gezondheidszorg wordt gezien als kostenpost, dat moet en dat kan anders vindt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Een gezonde samenleving is tenslotte de fundering voor een bloeiende economie. Maar hoe worden opbrengsten rendabel voor zorginstellingen en zorgprofessionals als inkomsten in andere gebieden dan de gezondheidszorg terugkomen? Daarover praat onze gast Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving Deze week in de rubriek 'feit of fabel': Zing...more

 • Toegankelijkheid van dure medicijnen

  Jun 26 2017

  Er zijn oplossingen en organisatie structuren bedacht waardoor mensen met kanker soms toch die medicijnen kunnen krijgen die nog niet in het basispakket zitten. Maar in de praktijk werkt dat nog niet altijd goed voor patienten, want dat betekent dat levensreddende medicijnen soms niet worden voorgeschreven. Hoe zit dat precies en wat kan er beter? Daarover praten onze gasten: Koos van der Hoeven, hoogleraar en hoofd medische oncologie in het RadboudUMC in Nijmegen Astrid Nollen, patient advoc...more

 • De arts als ondernemer

  Jun 19 2017

  Het ondernemerschap in de medische wereld maakt een sprong. De studiogasten praten over hun successen en hun valkuilen en over de manier om in een vroeg stadium van een idee financieringen rond krijgen en succes te boeken met crowdfunding en medtech fondsen. Aan het woord komen Jeanine Roeters-van Lennep (internist in het Erasmusmc), Rogier Barenst (medisch wetenschapper TU Delft en oprichter van Blue Sparrows) en Boudewijn Wisse (industrieel ontwerper en mede-oprichter Blue Sparrows). Laatsgen...more

 • De patiënt centraal

  Jun 07 2017

  De zorg moet rond de patient worden georganiseerd in plaats van rond de dokters. In Zweden heeft voormalig bestuursvoorzitter van het Radboudumc Melvin Samsom daar al een fikse reorganisatie doorgevoerd. Wat kunnen we hiervan leren en heeft ons Nederlandse zorgstelsel rigoreuze wijzigingen nodig om de zorg ook hier om de patient te organiseren? Daarover praten onze gasten: Marcel Levi, voormalig bestuursvoorzitter van het AMC en bestuursvoorzitter aan de University College London Hospitals Hu...more

 • 5 juni | Traumazorg

  May 31 2017

  Het moet niet uitmaken of je in de Randstad een zwaar ongeval krijgt of ergens in de provincie. In de praktijk is dat nog anders. Er blijkt veel verschil te zitten in tijd en in het ziekenhuis waar je terecht komt. Uit recente onderzoeken blijkt dat dat veel sneller en beter kan.  Daarover praten onze gasten: Lieke Harmsen, arts in het VUmc Martin Smeekes, arts en directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid, elke maanda...more

 • 29 mei | Robotisering in de zorg

  May 29 2017

  Te gast: -Ivo Broeders, hoogleraar robotchirurgie in het Meander MC en de TU Twente- Pieter Jonkers, hoogleraar visionbased Robotica aan de TU Delft

 • 22 mei | Ontwikkelingswerk

  May 22 2017

  Het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie heeft een stichting in het leven geroepen om wereldwijd meer kinderen met kanker te genezen. Dat doen ze onder andere in Indonesie, Sub-Sahara en Kenia. de stichting werkt anders dan een gemiddeld liefdadigheidsorganisatie. Hoe zit dat en met welke bedrijven werken zij samen? Onze gasten, Gertjan Kaspers, directeur van de Prinses Maxima Centrum Academy en hoogleraar kinderoncologie in het VUmc in Amsterdam Sanne Melman, kinderverpleegkundige in ...more

 • 15 mei | ParkinsonNet

  May 15 2017

  Oprichter Bas Bloem van het Radboudumc heeft met dit nieuwe zorgnetwerk mogelijk de aanzet gegeven voor een nieuwe standaard in de organisatie van de gezondheidszorg. Het wordt inmiddels zelfs als exportproduct geprofileerd. Waarom is dit zo'n succes, hoe werkt het in de praktijk en hoe gaat de zorg er in de toekomst uitzien? Onze gasten: Bas Bloem, neuroloog in het Radboudumc en oprichter van ParkinsonNet Tiska Ikking, ergotherapeut bij Evean Ergotherapie  in Amsterdam Deze week in de rubri...more

 • 8 mei | Obesitas

  May 08 2017

  Overgewicht wordt nog steeds niet erkend als volksziekte. Onderzoekers voorspellen dat alleen al het aantal diabetespatienten de komende 30 jaar met de helft zal toenemen. Tijd voor een meer concrete aanpak vinden de studiogasten. Waarom en hoe hoort u vanavond.   Onze gasten: Mireille Serlie, internist-endocrinoloog in het AMC Ronald Liem, bariatrisch chirurg in de Nederlandse Obesitas Kliniek en voorzitter van de afdeling bariatrische chirurgie van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde ...more

 • 1 mei | Seksverslaving onder de radar

  May 01 2017

  Volgens seksuologen zijn seks-en pornoverslaving een moeilijk te diagnosticeren probleem. Sommige verslavingsdeskundigen scharen dit onder de verslavingszorg zoals die van alcohol en drugs. Een wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt vooralsnog. Het taboe rond dit probleem zorgt dat de praktijk soms weerbarstig is. De statistieken zeggen niet genoeg mede omdat de diagnose niet is opgenomen in de DSM-5, de richtlijn voor psychiatrische stoornissen. Hoe is dit probleem te (h)erkennen en hoe groot...more

 • 17 april | Vroegtijdige werkhervatting bij kanker

  Apr 14 2017

  Een vroege re-integratie levert zowel de werkgever als de werknemer op dat het ziekteverzuim wordt teruggebracht en dat de werknemer na de behandeling sneller weer in de maatschappij terugkomt. We praten over de economische kant van de werkhervatting bij werknemers met kanker. Onze gasten: David Bruinvels, arbeidsgeneeskundige gespecialiseerd in de oncologie  Ragna van Hummel, directeur van Re-turn, een organisatie gespecialiseerd in verzuim en re-integratie bij kanker Tomas Rejda, bedrijfsa...more

 • 10 april | Een slimmer brein

  Apr 10 2017

  Onze hersenen lijken de drukte van het leven soms amper aan te kunnen. Maar er zijn oplossingen, in BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Met als gasten:  Niki Korteweg, wetenschapsjournalist en neurobioloog Berend Olivier, hoogleraar psychofarmacologie aan de universiteit Utrecht Deze week in de rubriek Second Opinion: 'Melkchocolade, pure chocolade. Wat doen suikers en cacao met je brein?'   BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid, elke maan...more

 • 3 april | Cybersecurity in de zorg

  Apr 03 2017

  De ontwikkelingen rond de uitwisseling van data in de zorg vragen extra aandacht van de cybersecurity specialisten.  De techiek om alle informatie aan elkaar te knopen is voor handen zeggen zij, maar de organisatie hier omheen is een andere tak van sport. Zijn het de mensen zelf die zorgen voor datalekken of zit het hem in een waterdicht digitaal systeem? We praten hierover met Robert van Wijk, directeur FarmedVisie en bestuurslid OIZorg Paula van der Knaap, cybersecurity consultant bij KBenP...more

 • 27 maart | De waarheid over cholesterol

  Mar 27 2017

  Uit onderzoek blijkt dat er veel onwetendheid is bij 35 plussers over de oorzaken en gevolgen van één van de belangrijkste doodsoorzaken bij jonge mensen. Dat veel van deze hartziekten makkelijk te voorkomen zijn, is niet bij iedereen bekend. Goede informatie over cholesterol en levenstijl is een must.  We praten hierover met Janneke Wittekoek, cardioloog en directeur van Heartlife Klinieken en de stichting LEEFH. Frank Visseren, internist-vasculair geneeskundige op de cardiovasculaire genees...more

 • 20 maart | De dokter op het spreekuur

  Mar 20 2017

  De branche vereniging vertegenwoordigd alle artsen in Nederland. Met dit nieuwe document werkt de Federatie mee om Nederland als het om gezondheidszorg gaat als meest toonaangevend land op de kaart te zetten, vergelijkbaar met de internationale naam wat betreft watermanagement.  Maar wat betekent dat voor de burgers? Wordt de patiënt regisseur van zijn eigen behandeling oftewel; worden de rollen omgedraaid in de spreekkamer? En welke technologieën helpen hierbij? We praten hierover met Marcel ...more

 • 13 maart | Het menu van de toekomst

  Mar 13 2017

  De overheid stuurt aan op een duurzamer en gezonder voedselsysteem waar minder of misschien wel helemaal geen vlees uit de bio-industrie meer wordt gegeten. Maar hoe zit dat met de voedzaamheid en het belang van het eten van vlees voor onze gezondheid? En hoe smaken al die nieuwe gerechten zonder vlees?  We praten erover met Atze Jan van der Goot, hoogleraar aan de universiteit van Wageningen Pablo Moleman, oprichter van Viva las Vega's en mede-organisator van Veggieworld Peter Klosse, opric...more

 • 6 maart | Antibiotica resistentie ontrafeld

  Mar 06 2017

  In de media gonst het van de berichten over een toename van resistente bacteriën. Welke stappen hebben de overheid, de farmaceutische industrie en de wetenschappers al gezet? We praten erover met Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding bij het RIVM Marc Bonten, hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziekten in het UMCU Deze week in de rubriek Feit of Fabel: "Koffie is het enige dat helpt tegen het belabberde gevoel na griep en verkoudheid" BN...more

 • 27 februari | Datascience voor gezondheid

  Feb 27 2017

  Consumenten krijgen steeds meer de regie over hun eigen gegevens. Dat maakt de weg vrij voor medische wetenschappers om meer te leren over allerlei aandoeningen. Door dagelijkse gewoontes van mensen te digitaliseren ontstaat er een schat aan informatie. Ook genetische aanleg wordt nu nog niet altijd meegenomen. In stichting Mijn data, onze gezondheid werken wetenschappers en consumenten al gericht samen. De bundeling van data moet er uiteindelijk toe leiden dat behandelingen een grotere kans va...more

 • 20 februari | Commerciele gezondheidszorg

  Feb 20 2017

  De gezondheidsraads en de vereniging voor radiologen zijn heel voorzichtig als het gaat om de betrouwbaarheid van deze tests. Organisaties zoals Prescan die Total Body Scans aanbiedt, zegt dat preventieve screening zelfs kosteneffectief is. We praten erover met - Martina Cornel, geneticus  en expert op het gebied van grootschalige toepassing van genetica in de samenleving- Hildo Lamb, radioloog en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor radiologieen- Eddy van Heel, directeur Prescan BNR...more

 • Nazorg bij kanker

  Feb 13 2017

  Er is nog te weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar revalidatie bij ex-kankerpatiënten. Daar moet verandering in komen vindt Martijn Stuiver. Hij is benoemd tot bijzonder lector aan de hogeschool van Amsterdam met als lectoraat 'Functioneel herstel bij kanker'. De kleine investering die nu gedaan wordt scheelt uiteindelijk een hoop kosten. We praten erover met:-Martijn Stuiver, fysiotherapeut en lector 'functioneel herstel bij kanker'En-Peter Smeets, voorzitter stichting tegenkracht Gez...more

 • 6 februari | Technische geneeskunde

  Feb 06 2017

  Hoe zorgen we ervoor dat deze innovaties ook geimplenenteerd worden? Is dit de taak van de overheid, de zorgprofessional of van de nieuwe specialisatie technische geneeskunde? De raad voor de Volksgezondheid en Samenleving heeft in een briefadvies opgeroepen dat zowel de overheid als de zorgprofessionals als de patiënten meer open staan voor de innovaties in de zorg We praten erover met:-Greet Prins, raadslid van de raad voor de Volksgezondheid en SamenlevingEn-Martijn van Mourik, voorzitter va...more

 • 30 januari | Sport en Voeding

  Jan 30 2017

  En daar spelen de fabrikanten handig op in. Maar is al die speciale voeding wel nodig? Wat heb je aan die shakejes en gelletjes als je geen professioneel sporter bent? Die sportdrankjes staan nou niet bekend als culinair hoogstaand. Onze sportieve verslaggeverJigal Krant ging daarom naar  Onno Kockmeijer de chef van sterrenrestaurant Ciel Blue, om er een paar te testen. Feit of Fabel?Deze week in de rubriek Feit of Fabel: "Het is goed om na het sporten flink veel koolhydraten te eten"...more

 • 23 januari | Innovatie in de zorg

  Jan 23 2017

  Om de innovatie in de zorg een handje te helpen is ZorgEnablers 2017 gemaakt. Zo kan de kennis over innovatie makkelijker verspreid worden. Ook in de visie van De Medisch Specialist 2015 van de Federatie Medisch Specialisten speelt innovatie een grote rol. We praten erover met-Philip Idenburg, managing partner van BeBright en adviseert op het gebied van strategie en innovatievraagstukkenen-Huib Cense, chirurg en vice-voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten Feit of Fabel?Deze week in d...more

 • 16 januari | Politieke keuzes zorg

  Jan 16 2017

  De verkiezingen komen er weer aan en daarin speelt de zorg een belangrijke rol. Wat gaan we doen met de basisverzekeringen? Gaan we meer inzetten op preventie? En wordt het aantal regels in de zorg eindelijk verminderd? We praten erover met-Henk Pastoors, oprichter platform nieuwe zorgen-Peter de Groof, huisarts en lid van het actiecomité 'Het roer moet om' Feit of Fabel?Deze week in de rubriek Feit of Fabel: "Als je en griep of verkoudheid voelt opkomen kan je die nog tegenhouden". ...more

 • 9 januari | Hartklep

  Jan 09 2017

  Met de betrekkelijk nieuwe Transcatheter Aortic Valve Implantation, oftewel de TAVI methode, hoeft dat niet meer. Vooralsnog is deze methode vooral voor de oudere, meest kwetsbare patiënten. Wanneer kunnen jongere mensen hier ook gebruik van maken? We praten erover met-Karel Koch, interventie cardioloog in het AMCen-Peter Kievit, cardioloog aan het Radboud UMC Feit of Fabel?Deze week in de rubriek Feit of Fabel: "De uren die je voor twaalf uur slaapt tellen dubbel". BNR Beter, het p...more

 • 2 januari | Loondienst

  Jan 03 2017

  De discussie over loondienst in de zorg duurt nog altijd voort. Veel politieke partijen zien graag dat de specialisten allemaal in loondienst gaan. Maar is het wel verstandig om dat te verplichten? -Mark van Houdenhoven, bestuursvoorzitten van de Sint Maartens kliniek EN -Thijs Stoop, consultant zorg bij Roland Berger Feit of Fabel?Deze week in de rubriek Feit of Fabel: "Met een slaapliedje val je makkelijker in slaap". BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan hun gezon...more

 • 19 december | Ehealth

  Dec 20 2016

  De voordelen van een kortere, of helemaal geen, ziekenhuisopname worden steeds duidelijker. Met behulp van ehealth kan iemand in sommige gevallen thuis worden opgenomen of revalideren. Te gast zijn: -Ed de Kluiver, cardioloog en bestuursvoorzitter van het Isala Hartcentrum in Zwolle en-Liesbeth Meijnckens, zelfstandig adviseur Ehealth en schrijfster van het boek beter met ehealth in 60 minuten Feit of Fabel?Deze week in de rubriek Feit of Fabel: "Een ochtendhumeur zit tussen je oren"...more

 • 12 december | Migraine

  Dec 12 2016

  Rob van Doorn, voorzitter van het Migraine fonds en van de Nederlandse vereniging voor Hoofdpijnpatienten, Anoinette Maassen van den Brink, farmacoloog aan het Erasmus MC en Michel Ferrari, hoogleraar neurologie aan de Universiteit Leiden, komen vertellen over de laatste stand van zaken en welke ontwikkelingen we de komende jaren kunnen verwachten. BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan hun gezondheid, elke maandag om 19.00.

 • 5 december | Gezond gewicht

  Dec 05 2016

  Het doel? Geen kinderen met overgewicht meer in 2033. Steeds meer zorg taken liggen bij de gemeenten. Waar is deze decentralisatie belangrijk voor en welke problemen vragen nog steeds om een landelijke aanpak? Te gast is Paul van der Velpen, directeur van de GGD Amsterdam.  BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan hun gezondheid, elke maandag om 19.00.

 • 14 november | Diabetes

  Nov 14 2016

  Het is vandaag Wereld Diabetes Dag. Een dag die bijna dertig jaar geleden in het leven werd geroepen om aandacht te vragen voor diabetes. Vandaag de dag lijkt de aandacht voor diabetes belangrijker dan ooit, aangezien het aantal mensen met diabetes alsmaar toeneemt. In BNR Beter praat Harmke Pijpers hierover met Henk Jan Aanstoot, kinderarts en diabetoloog, en met Olof King, directeur van de Diabetes Vereniging Nederland. BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan hun gezondheid, elke...more

 • 7 november | Zorg betaalbaar houden

  Nov 08 2016

  Deze maand maken de zorgverzekeraars weer hun premie voor het komende jaar bekend. En moeten we allemaal weer gaan bedenken of we moeten overstappen ja of nee.  Worden we gezonder van preventie? En helpt het de kosten te drukken? Patrick Jeurissen, bijzonder hoogleraar betaalbaarheid van de zorg, en Arno Rutte, Tweede Kamerlid voor de VVD. BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan hun gezondheid, elke maandag om 19.00

 • 31 oktober | Meer burn-outs door stress

  Oct 31 2016

  In welke mate zijn werkgevers verantwoordelijk? Te gast zijn Leonard Hofstra, cardioloog en directeur van Cardiologiecentrum Utrecht en Florien Vaessen, schrijver van het boek Op de bank. Vaessen kreeg zelf te maken met een burn-out. BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan hun gezondheid, elke maandag om 19.00