PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

De Regisseur

Hi! Mijn naam is Don de Haan en ik werk voor Stichting Optimale Samenwerking. Als adviseur in de zorg en in het sociaal domein valt het me op dat het begrip regie vaak op verschillende manieren wordt uitgelegd en geïnterpreteerd. Want regie kent vele gedaanten (zoals netwerk-, proces,- casus en zelfregie) en heeft betrekking op het organiseren van de zorg, samenwerking en innovatie. Met mijn gesprekspartners duid ik de ontwikkelingen die de noodzaak voor regie relevant maken. Ook ben ik benieuwd...more

Afleveringen

 • Veiligheidshuizen en regie

  Sep 17 2020

  Wetenschapsaflevering. Een gesprek over veiligheidshuizen, netwerkregie en het toepassen van theoretische inzichten in de praktijk. Gesprekspartner Remco Mannak is onderzoeker van netwerkdynamieken in het publieke domein en neemt ons mee in de wereld van ‘doel georiënteerde netwerken’ en ‘innovatienetwerken’. In een regisserende rol kun je maar beter snappen in welk type netwerk je beweegt.

 • Zelfregie in de gehandicaptenzorg

  Sep 10 2020

  Een gesprek over zelfregie in de gehandicaptenzorg. Gesprekspartner Joyce de Vries is de moeder van Britt (8). Wat betekent zelfregie voor Britt en Joyce? Joyce verwoordt open en direct hoe het is om regie te voeren op passende zorg. Duidelijk wordt wat er volgens Joyce nodig is om Britt richting te laten geven aan haar leven.

 • Je bent geen twee personen

  Sep 03 2020

  Een gesprek over sociaal ondernemen en regie in de breedste zin van het woord. Gesprekspartner Harm van Ballegooy vertelt over zijn onderneming Zorgoppas, hij biedt een oplossing voor ouders van zorgbehoevende kinderen die ook wel eens een avond vrij willen. Duidelijk wordt hoe je een cultuur van eigenaarschap creëert als het gaat om innovatie en impact in het sociaal domein. Verder vertelt Harm over hoe hij omgaat met het contrast tussen wenselijk en werkelijk gedrag en waarom hij zijn werk mee...more

 • De bal spelen, niet de man

  Aug 19 2020

  Een gesprek over schaamte, familiegeheimen en het belang van open communiceren. Passende (mantel)zorg bieden gaat gesprekspartner Klaartje van Montfort (oprichter Expertisecentrum Familiezorg) aan het hart. Bevlogen illustreert ze wat nodig is om versnippering tegen te gaan en echt vraaggericht te werken. Het aannemen van een open houding, het hanteren van een waarderende blik, en het aangaan van wederzijdse verantwoordelijkheid blijken cruciaal.

 • Only love can make a memory

  Jul 27 2020

  Een gesprek over verantwoordelijkheid nemen, de belangrijkste uitdaging in het sociaal domein en over de liefdeslessen van Barbra Streisand. Gesprekspartner John Goedee is hoogleraar complexe samenwerkingsprocessen aan de Universiteit van Tilburg en schrijver van het boek ‘Samenwerken en Regisseren’. In een open gesprek wordt duidelijk dat regisseren een liefdevol proces is en dat een goede regisseur ego noch smaak in de weg laat zitten bij het organiseren van toegevoegde waarde.