PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Kom Uit Hypnose Podcast

Afleveringen die bedoeld zijn om je uit de hypnose te halen die jij je leven, je relatie, je probleem of je uitdaging noemt. Doe er je voordeel mee. Dit jaar staat in het teken van de cursus in wonderen.

Afleveringen

 • ECIW Les 65

  Mar 06 2021

  Het idee voor vandaag bevestigt opnieuw je toewijding aan verlossing. Het herinnert jou er ook aan dat je naast deze geen andere functie hebt. Deze beide gedachten zijn voor een totale toewijding zonder meer noodzakelijk. Verlossing kan niet je enige doel zijn zolang je er nog andere op na houdt. De volledige aanvaarding van verlossing als jouw enige functie houdt noodzakelijkerwijs twee fasen in: de erkenning dat verlossing je functie is, en het loslaten van alle andere doelen die jij voor jeze...more

 • ECIW Les 64

  Mar 05 2021

  Het idee van vandaag is slechts een andere manier om te zeggen: ‘Laat me niet in verzoeking raken.’ Het doel van de wereld die jij ziet is je vergevingsfunctie te verdoezelen en jou de rechtvaardiging te verschaffen die te vergeten. Het is de verzoeking om God en Zijn Zoon af te vallen door een fysieke verschijning aan te nemen. Dit is waarnaar de ogen van het lichaam kijken.Niets wat de ogen van het lichaam schijnen te zien, kan iets anders zijn dan een vorm van verzoeking, aangezien dit nu jui...more

 • ECIW Les 63

  Mar 04 2021

  1. Hoe heilig ben jij in wiens vermogen het ligt elke denkgeest vrede te brengen! Hoe gezegend ben jij die kan leren het middel te herkennen waardoor dit via jou gebeuren kan! Kun jij een ander doel hebben dat jou groter geluk bezorgt?2. Jij bent met zo’n functie inderdaad het licht van de wereld. De Zoon van God rekent op jou voor zijn verlossing. Jij kunt hem die geven, want ze behoort jou toe. Aanvaard in plaats hiervan geen nietszeggend doel of zinloos verlangen, want anders vergeet je jouw ...more

 • ECIW Les 62

  Mar 03 2021

  1. Jouw vergeving zal de wereld van duisternis voeren naar het licht. Jouw vergeving laat je het licht herkennen waarin jij ziet. Vergeving is de demonstratie dat jij het licht van de wereld bent. Via jouw vergeving keert de waarheid over jezelf in je herinnering terug. Daarom ligt jouw verlossing in je vergeving.2. Illusies over jezelf en de wereld zijn een en hetzelfde. Daarom is alle vergeving een geschenk aan jezelf. Je doel is te ontdekken wie jij bent, omdat jij je Identiteit verloochend h...more

 • ECIW Les 61

  Mar 02 2021

  1. Wie anders is het licht van de wereld dan Gods Zoon? Dit is dan ook niets anders dan een uitdrukking van de waarheid over jezelf. Het is het tegendeel van een uitdrukking van trots, hoogmoed of zelfbedrog. Het beschrijft niet het beeld dat jij van jezelf hebt gevormd. Het verwijst naar geen enkel kenmerk waarmee jij je afgoden hebt toegerust. Het verwijst naar jou zoals jij door God werd geschapen. Het drukt eenvoudig de waarheid uit.2. Voor het ego is het idee van vandaag het toppunt van zel...more

 • ECIW Les 60

  Mar 01 2021

  Deze ideeën zijn er om vandaag te herhalen:1. (46) God is de Liefde waarin ik vergeef.God vergeeft niet, omdat Hij nooit veroordeeld heeft. Wie onschuldig is, kan niet beschuldigen, en wie zijn onschuld heeft aanvaard, ziet niets om te vergeven. Toch is vergeving het middel waardoor ik mijn onschuld zal herkennen. Ze is de weerspiegeling van Gods Liefde op aarde. Ze zal me zo dicht bij de Hemel brengen dat Gods Liefde zich naar mij toe kan buigen en me kan opheffen naar Hem.2. (47) God is de kra...more

 • ECIW Les 59

  Feb 28 2021

  De volgende ideeën zijn er om vandaag te herhalen:1. (41) God vergezelt me, waar ik ook ga.Hoe kan ik alleen zijn als God mij altijd vergezelt? Hoe kan ik twijfelen en onzeker zijn over mezelf als volmaakte zekerheid in Hem rust? Hoe kan ik door iets verstoord raken als Hij in absolute vrede in mij woont? Hoe kan ik lijden als liefde en vreugde mij dankzij Hem omringen? Laat ik geen illusies koesteren over mezelf. Ik ben volmaakt, omdat God me vergezelt waar ik ook ga.2. (42) God is mijn kracht....more

 • ECIW Les 58

  Feb 27 2021

  Dit zijn de ideeën om vandaag te herhalen:1. (36) Mijn heiligheid omsluit al wat ik zie.Uit mijn heiligheid komt de waarneming van de werkelijke wereld voort. Nu ik vergeven heb, zie ik mezelf niet langer als schuldig. Ik kan de onschuld, die de waarheid over mij is, aanvaarden. Door begrijpende ogen gezien is de heiligheid van de wereld het enige wat ik zie, want ik kan alleen de gedachten die ik over mezelf koester als beeld voor me zien.2 (37) Mijn heiligheid zegent de wereld.De waarneming va...more

 • ECIW Les 57

  Feb 26 2021

  Laten we vandaag deze ideeën herhalen:1. (31) Ik ben niet het slachtoffer van de wereld die ik zie.Hoe kan ik het slachtoffer zijn van een wereld die volledig ongedaan kan worden gemaakt als ik dat verkies? Mijn ketenen zijn los. Ik kan ze afwerpen, gewoon door dat te wensen. De gevangenisdeur staat open. Ik kan vertrekken door eenvoudig naar buiten te gaan. Niets houdt mij in deze wereld vast. Alleen mijn wens te blijven houdt me gevangen. Ik wil mijn waanzinnige wensen opgeven en eindelijk het...more

 • ECIW Les 56

  Feb 25 2021

  Onze herhaling voor vandaag omvat het volgende:1. (26) Mijn aanvalgedachten zijn een aanval op mijn onkwetsbaarheid.Hoe kan ik weten wie ik ben wanneer ik mezelf voortdurend aangevallen zie? Pijn, ziekte, verlies, ouderdom en dood lijken me te bedreigen. Al mijn hoop, al mijn wensen en plannen lijken overgeleverd aan de genade van een wereld waarover ik geen controle heb. Toch zijn volmaakte veiligheid en volledige vervulling mijn erfgoed. Ik heb geprobeerd mijn erfgoed weg te geven in ruil voor...more

 • ECIW Les 55

  Feb 24 2021

  De herhaling van vandaag houdt het volgende in:1. (21) Ik ben vastbesloten de dingen anders te zien.Wat ik nu zie, zijn slechts de tekenen van ziekte, rampspoed en dood. Dit kan niet zijn wat God voor Zijn geliefde Zoon geschapen heeft. Alleen al het feit dat ik zulke dingen zie, is het bewijs dat ik God niet begrijp. Daarom begrijp ik ook Zijn Zoon niet. Wat ik zie, zegt mij dat ik niet weet wie ik ben. Ik ben vastbesloten de getuigen te zien van de waarheid in mij, in plaats van degene die mij...more

 • ECIW Les 54

  Feb 23 2021

  Dit zijn de ideeën voor de herhaling van vandaag:1. (16) Ik heb geen neutrale gedachten.Neutrale gedachten zijn onmogelijk, want alle gedachten bezitten kracht. Ze zullen ofwel een onechte wereld maken, of mij naar de werkelijke wereld leiden. Maar gedachten kunnen niet zonder gevolgen zijn. Zoals de wereld die ik zie uit mijn denkfouten voortkomt, zo zal de werkelijke wereld voor mijn ogen verrijzen als ik mijn vergissingen corrigeren laat. Mijn gedachten kunnen niet noch waar, noch onwaar zijn...more

 • ECIW Les 53

  Feb 22 2021

  Vandaag zullen wij het volgende herhalen:1. (11) Mijn betekenisloze gedachten laten mij een betekenisloze wereld zien.Aangezien de gedachten waar ik me bewust van ben, niets betekenen, kan ook de wereld die daarvan de weergave is geen betekenis hebben. Datgene waardoor deze wereld wordt voortgebracht is waanzinnig en hetzelfde geldt voor wat zij voortbrengt. De werkelijkheid is niet waanzinnig, en ik heb zowel werkelijke als waanzinnige gedachten. Daarom kan ik een werkelijke wereld zien, als ik...more

 • ECIW Les 52

  Feb 21 2021

  De herhaling van vandaag omvat deze ideeën:1. (6) Ik voel onvrede omdat ik zie wat er niet is.De werkelijkheid is nooit angstaanjagend. Ze kan onmogelijk mijn vrede verstoren. Werkelijkheid brengt louter volmaakte vrede. Wanneer ik onvrede voel, komt dat altijd doordat ik de werkelijkheid heb vervangen door illusies die ik zelf verzonnen heb. Die illusies verstoren mijn vrede, omdat ik ze werkelijkheid heb verleend en ik daardoor de werkelijkheid als een illusie beschouw. Niets in Gods schepping...more

 • ECIW Les 51

  Feb 20 2021

  De herhaling voor vandaag omvat de volgende ideeën:1. (1) Niets wat ik zie betekent iets.Dit is zo omdat ik niets zie, en niets heeft geen betekenis. Het is noodzakelijk dat ik dit inzie, opdat ik kan leren zien. Wat ik nu denk te zien, neemt de plaats in van visie. Ik moet het loslaten door te beseffen dat het geen betekenis heeft, zodat visie daarvoor in de plaats kan komen. 2. (2) Ik heb alles wat ik zie alle betekenis gegeven die het voor mij heeft.Ik heb alles waar ik naar kijk beoorde...more

 • ECIW Les 50

  Feb 19 2021

  1. Hier ligt het antwoord op elk probleem waarvoor jij je gesteld ziet, vandaag en morgen en zolang er sprake is van tijd. In deze wereld geloof je dat alles jou steunt behalve God. Je hebt je vertrouwen geschonken aan de meest triviale en waanzinnige symbolen: pillen, geld, 'beschermende’  kleding, invloed, aanzien, aardig gevonden worden, de 'juiste' mensen kennen, en een eindeloze lijst van vormen van niets die jij met magische kracht bekleedt.2. Al deze dingen zijn jouw substituten voor...more

 • ECIW Les 49

  Feb 18 2021

  1. Het is heel goed mogelijk de hele dag te luisteren naar Gods Stem zonder je gewone bezigheden op enigerlei wijze te onderbreken. Dat deel van je denkgeest waarin de waarheid woont, staat in voortdurende communicatie met God, of jij je hiervan nu bewust bent of niet. Het andere deel van je denkgeest functioneert in de wereld en gehoorzaamt de wetten van de wereld. Het is dit deel dat constant afgeleid, ontregeld en uiterst onzeker is.2. Het deel dat luistert naar de Stem namens God is kalm, al...more

 • ECIW Les 48

  Feb 17 2021

  1. Het idee voor vandaag stelt eenvoudig een feit vast. Het is geen feit voor wie in illusies gelooft, maar illusies zijn geen feiten. In waarheid valt er niets te vrezen. Dit is heel makkelijk in te zien. Maar het is heel moeilijk in te zien voor wie wil dat illusies waar zijn.2. De oefenperioden vandaag zullen heel kort, heel eenvoudig en heel frequent zijn. Herhaal het idee gewoon zo vaak mogelijk. Je kunt het met open ogen op elk moment en in elke situatie gebruiken. Het valt echter sterk aa...more

 • ECIW Les 47

  Feb 16 2021

  Als jij op je eigen kracht vertrouwt, heb je alle reden om ongerust, bezorgd en bang te zijn. Wat kun jij voorspellen of beheersen? Wat is er in jou waarop jij rekenen kunt? Wat kan jou het vermogen verschaffen je van alle facetten van een probleem bewust te zijn en ze zo op te lossen dat er alleen iets goeds van komen kan? Wat is er in jou dat jou de juiste oplossing als zodanig doet herkennen en jou de garantie geeft dat die zal worden bereikt?Vanuit jezelf kun je niets van dit alles. Geloven ...more

 • 3 live coachingsessies op Clubhouse

  Feb 15 2021

  Vandaag was ik op clubhouse en deed drie sessies met mensen. Doe met de tips je voordeel.Sessie 1: Wat als je verslaafd raakt aan je telefoon en het gevoel steeds hebt dat je dingen mist.Sessie 2: Wat als je 25 kilo te zwaar bent en wilt afvallenSessie 3: Wat als je je in je huis onveilig voeltIk ga dit vaker doen op clubhouse dus zorg dat je erbij komt!

 • ECIW Les 46

  Feb 15 2021

  God vergeeft niet omdat Hij nooit veroordeeld heeft. En er moet veroordeling zijn voordat vergeving nodig is. Vergeving is de grote noodzaak van deze wereld, maar dat komt omdat ze een wereld van illusies is. Zij die vergeven, bevrijden zichzelf zo van illusies, terwijl zij die nalaten te vergeven, zich daaraan binden. Zoals jij alleen jezelf veroordeelt, zo vergeef jij ook alleen jezelf.Maar alhoewel God niet vergeeft, is Zijn Liefde toch de basis voor vergeving. Angst veroordeelt en liefde ver...more

 • ECIW Les 45

  Feb 14 2021

  Het idee van vandaag bevat de sleutel tot wat jouw werkelijke gedachten zijn. Ze hebben niets gemeen met wat jij denkt te denken, net zoals niets wat jij denkt te zien ook maar iets met visie te maken heeft. Er is geen verband tussen wat werkelijk is en wat jij denkt dat werkelijk is. Niets wat jij denkt dat je werkelijke gedachten zijn, lijkt ook maar enigszins op jouw werkelijke gedachten. Niets wat jij denkt te zien, vertoont enige gelijkenis met wat visie jou zal tonen.Jij denkt met de Denkg...more

 • ECIW Les 44

  Feb 13 2021

  Vandaag vervolgen we het idee van gisteren, en voegen er een nieuwe dimensie aan toe. In het duister kun jij niet zien, en licht kun jij niet maken. Je kunt duisternis maken en dan denken dat je daarin ziet, maar licht weerspiegelt leven en is daarom een aspect van de schepping. Schepping en duisternis kunnen niet tegelijk bestaan, maar licht en leven moeten wel samengaan, omdat ze slechts verschillende aspecten van de schepping zijn.Om te kunnen zien moet je beseffen dat licht zich in jou en ni...more

 • ECIW Les 43

  Feb 12 2021

  1. Waarneming is geen eigenschap van God. Hem behoort het rijk der kennis. Maar Hij heeft de Heilige Geest geschapen als Middelaar tussen waarneming en kennis. Zonder deze schakel met God zou waarneming voorgoed de plaats van kennis in jouw denkgeest hebben ingenomen. Met deze schakel met God zal waarneming zo veranderd en gezuiverd worden dat ze tot kennis leidt. Dit is haar functie zoals de Heilige Geest die ziet. Daarom is dit in waarheid haar functie.2. In God kun je niet zien. Waarneming he...more

 • ECIW Les 42

  Feb 11 2021

  1. Het idee voor vandaag combineert twee heel krachtige gedachten, die beide van het grootste belang zijn. Het beschrijft ook een oorzaak-en-gevolgrelatie die duidelijk maakt waarom jij niet kunt falen in je pogingen het doel van de cursus te bereiken. Jij zúlt zien, omdat het de Wil van God is. Het is Zijn kracht, niet de jouwe, die jou kracht verleent. En het is Zijn geschenk, niet het jouwe, dat jou visie geeft.2. God is inderdaad jouw kracht, en wat Hij geeft, is waarlijk gegeven. Dit beteke...more

 • ECIW Les 41

  Feb 10 2021

  Het idee van vandaag zal uiteindelijk het gevoel van eenzaamheid en verlatenheid dat alle afgescheidenen ervaren volledig overwinnen. Depressiviteit is een onvermijdelijke consequentie van afscheiding. Net als verontrusting, tobberij, een diep gevoel van hulpeloosheid, ellende, lijden en intense angst voor verlies.De afgescheidenen hebben vele ‘remedies’ uitgevonden tegen wat zij menen dat de ‘kwalen van de wereld’ zijn. Maar het enige wat ze niet doen is de realiteit van het probleem in twijfel...more

 • ECIW Les 40

  Feb 09 2021

  1. Vandaag zullen we beginnen aanspraak te maken op enkele van de vreugden waarop jij recht hebt omdat je bent wat jij bent. Vandaag worden er geen lange oefenperioden van je verlangd, maar zijn heel regelmatige korte noodzakelijk. Eenmaal per tien minuten zou heel wenselijk zijn, en je wordt ernstig aangeraden je op dit tijdschema toe te leggen en waar enigszins mogelijk je eraan te houden. Mocht je het vergeten, probeer het opnieuw. Mochten er lange onderbrekingen zijn, probeer het opnieuw. Te...more

 • Hoe een hernia effectief te behandelen

  Feb 08 2021

  In deze sessie praat ik met Evelien en zij is topsportster in de fitnessbranche. Ze doet veel wedstrijden maar anderhalf jaar geleden kreeg ze een hernia die tot op heden nog niet genezen is. Kan zij in deze sessie progressie maken met heer hernia? Check de aflevering.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik drie opties voor je:1. Je kan gratis mijn online Hypnose Mastery 2021 Class volgen waarin ik je laat zien h...more

 • ECIW Les 39

  Feb 08 2021

  Als schuld de hel is, wat is dan het tegendeel? Net als het tekstboek waarvoor dit werkboek is geschreven, zijn de ideeën die voor de oefeningen worden gebruikt heel eenvoudig, heel helder en volstrekt ondubbelzinnig. Het gaat ons niet om intellectuele hoogstandjes of spelletjes logica. We houden ons alleen bezig met het zeer voor de hand liggende, dat over het hoofd werd gezien in het waas van complexiteit waarin jij denkt dat je denkt.Als schuld de hel is, wat is dan het tegendeel? Dit is toch...more

 • ECIW Les 38

  Feb 07 2021

  1. Jouw heiligheid draait al de wetten van de wereld om. Ze overstijgt elke beperking van tijd, ruimte en afstand en iedere soort grenzen. Jouw heiligheid is in haar macht volkomen onbegrensd, omdat ze jou bekrachtigt als Zoon van God, één met de Denkgeest van zijn Schepper.2. Door jouw heiligheid wordt de macht van God gemanifesteerd. Door jouw heiligheid wordt de macht van God beschikbaar. En er is niets wat de macht van God niet vermag. Jouw heiligheid kan daarom alle pijn wegnemen, alle leed...more

 • ECIW Les 37

  Feb 06 2021

  Les 37 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 36

  Feb 05 2021

  Les 36 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • Wanneer je de druk voelt van een vaccinatieplicht

  Feb 04 2021

  Esther werkt in een ziekenhuis en voelt de druk van een vaccinatieplicht. Kan zij van dat gevoel afkomen in één sessie? Luister de sessie en doe met de tips jouw voordeel.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik drie opties voor je:1. Je kan gratis mijn online Hypnose Mastery 2021 Class volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/4/y8nq3sw2. Voor een ...more

 • ECIW Les 35

  Feb 04 2021

  Les 35 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • In de persconferentie een dikke tip van Rutte

  Feb 03 2021

  Wat je er ook van vindt van deze tijd, je kan er altijd wel weer wat tips uithalen. En daar ben ik voor. Luister de aflevering naar een dikke tip van gisteren.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik drie opties voor je:1. Je kan gratis mijn online Hypnose Mastery 2021 Class volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/4/y8nq3sw2. Voor een sessie met e...more

 • ECIW Les 34

  Feb 03 2021

  Les 34 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • Ben jij ook een Jehova aan het worden?

  Feb 02 2021

  Ben jij ook een Jehova aan het worden? Om mensen proberen te overtuigen naar jouw gelijk?Misschien heb jij dan wat aan deze aflevering.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik drie opties voor je:1. Je kan gratis mijn online Hypnose Mastery 2021 Class volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/4/y8nq3sw2. Voor een sessie met een goede therapeut verwi...more

 • ECIW Les 33

  Feb 02 2021

  Les 33 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 32

  Feb 01 2021

  Les 32 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 31

  Jan 31 2021

  Les 31 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 30

  Jan 30 2021

  Les 30 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 29

  Jan 29 2021

  Les 29 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 28

  Jan 28 2021

  Les 28 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • Als je last hebt van de maatregelen...

  Jan 27 2021

  In deze sessie praat ik met Marit die last heeft van alle maatregelen. En nog wel wat meer dingen. Komt zij uit de hypnose die zij haar probleem noemt? Doe met de tips in de sessie ook jouw voordeel!En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik drie opties voor je:1. Je kan gratis mijn online Hypnose Mastery 2021 Class volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/re...more

 • ECIW Les 27

  Jan 27 2021

  Les 27 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • Rellen...

  Jan 26 2021

  Rellen. We vinden er allemaal wat van, maar wat als je er nu niks van zou vinden? Zou dat überhaupt kunnen helpen? Check de aflevering en doe er je voordeel mee.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik drie opties voor je:1. Je kan gratis mijn online Hypnose Mastery 2021 Class volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/4/y8nq3sw2. Voor een sessie met...more

 • ECIW Les 26

  Jan 26 2021

  Les 26 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 25

  Jan 25 2021

  Les 25 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • Doelen stellen of juist Open stellen

  Jan 24 2021

  Doelen stellen of je juist openstellen voor het doel wat er al voor je is. Een dunne lijn in juist hard werken voor iets wat je graag zou willen of dat wat jou wilt naar je toe laten komen door te doen wat er gewoon gebeurt in je en dat eruit laten komen.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik drie opties voor je:1. Je kan gratis mijn online Hypnose Mastery 2021 Class volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose ...more

 • ECIW Les 24

  Jan 24 2021

  Les 24 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • Hoe kom je losser van al die verhalen

  Jan 23 2021

  ALs je mijn sessies volgt in Instagram op YouTube dan merk je misschien wel dat ik mensen wil laten inzien dat ze allerlei verhalen aan het geloven zijn die niet waar zijn. Wat een van de kernpunten is van mijn methode leg ik in deze aflevering uit.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik drie opties voor je:1. Je kan gratis mijn online Hypnose Mastery 2021 Class volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. ...more

 • ECIW Les 23

  Jan 23 2021

  Les 23 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 22

  Jan 22 2021

  Les 22 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • De persco van gisteren...

  Jan 21 2021

  Een dikke tip uit de persco van gisteren. Een lesje beïnvloedingstactieken voor gevorderden. Ik vond hem mooi, jij misschien niet, maar doe er je voordeel mee zou ik zeggen op jouw manier.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik drie opties voor je:1. Je kan gratis mijn online Hypnose Mastery 2021 Class volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/4/y8...more

 • ECIW Les 21

  Jan 21 2021

  Les 21 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • De avondklok...

  Jan 20 2021

  Ja daar vinden we wat van. Een avondklok. Maar wat nou als je er niks van vindt? Wat dan? En hoe kan dat niks vinden je helpen? Check de aflevering en doe er je voordeel mee.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik drie opties voor je:1. Je kan gratis mijn online Hypnose Mastery 2021 Class volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/4/y8nq3sw2. Voor e...more

 • ECIW Les 20

  Jan 20 2021

  Les 20 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • De onschuld zien in alles en iedereen...

  Jan 19 2021

  In deze aflevering gooi ik mijn eigen sausje erover heen wat de cursus in wonderen betreft, maar ook dualiteit en non-dualiteit in het algemeen en wat al niet meer. Op mijn eigen unieke wijze. Ook dit ga ik meer doen dus dan kan je in de ochtend lekker de lessen luisteren en in de middag wat luchtiger de dagelijkse toepassingen meekrijgen waar ik mee bezig ben.Doe er je voordeel mee!En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken d...more

 • ECIW Les 19

  Jan 19 2021

  Les 19 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • Deze aflevering is voor iedereen ;-)

  Jan 18 2021

  In deze aflevering gooi ik mijn eigen sausje erover heen wat de cursus in wonderen betreft, maar ook dualiteit en non-dualiteit in het algemeen en wat al niet meer. Op mijn eigen unieke wijze. Ook dit ga ik meer doen dus dan kan je in de ochtend lekker de lessen luisteren en in de middag wat luchtiger de dagelijkse toepassingen meekrijgen waar ik mee bezig ben.Doe er je voordeel mee!En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken d...more

 • ECIW Les 18

  Jan 18 2021

  Les 18 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 17

  Jan 17 2021

  Les 17 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 16

  Jan 16 2021

  Les 16 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 15

  Jan 15 2021

  Les 15 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 14

  Jan 14 2021

  Les 14 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 13

  Jan 13 2021

  Les 13 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 12

  Jan 12 2021

  Les 12 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 11

  Jan 11 2021

  Les 11 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 10

  Jan 10 2021

  Les 10 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 9

  Jan 09 2021

  Les 9 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 8

  Jan 08 2021

  Les 8 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 7

  Jan 07 2021

  Les 7 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 6

  Jan 06 2021

  Les 6 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 5

  Jan 05 2021

  Les 5 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 4

  Jan 04 2021

  Les 4 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 3

  Jan 03 2021

  Les 3 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 2

  Jan 02 2021

  Les 2 uit ECIW.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn gratis masterclass hier.

 • ECIW Les 1

  Jan 01 2021

  We beginnen 2021 met een nieuw seizoen gebaseerd op de lessen uit een cursus in wonderen. Een boek wat killing gaat zijn voor je ego, maar ook je veel rust en liefde gaat geven.Zelf ben ik er ook nog niet en ik doe dit ook eigenlijk puur voor mezelf, maar goed we zijn allemaal een dus doe ik het zou je kunnen zeggen ook voor iedereen.Tof dat je meeloopt op mijn spirituele pad.En wil je toch ook hypnose leren omdat je wat persoonlijke blokkades hebt om dit echt goed te pakken? Check dan mijn grat...more

 • Uitstelgedrag overwinnen als ondernemer

  Dec 30 2020

  Wanneer je steeds uitstelt wat je eigenlijk wil doen. Hoe kan dat eigenlijk? In deze aflevering praat ik met Nathalie over haar uitstelgedrag als onderneemster. Waarom begint ze niet?Dat heeft altijd een reden... Doe met de tips ook jouw voordeel.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik drie opties voor je:1. Je kan gratis mijn online Hypnose Mastery Class volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmeld...more

 • Wat te doen als je zoontje zwaar epileptisch is en misschien niet overleeft...

  Dec 22 2020

  In deze aflevering praat ik met Janou die een zoontje heeft die zware epileptische aanvallen heeft. Soms wel 60 keer per dag. Als ouder word je daar natuurlijk erg ongerust van (zacht uitgedrukt) en ze denkt vaak dat hij daaraan gaat overlijden.Komt ze uit de hypnose die ze haar probleem noemt? Check de aflevering en doe er je voordeel mee.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik drie opties voor je:1. Je kan grat...more

 • Wanneer je steeds de verkeerde mannen aantrekt

  Dec 15 2020

  Wat doe je wanneer je steeds de verkeerde mannen treft? De foute mannen? Mannen die jou niet goed genoeg vinden en je zelfs gewoon emotioneel mishandelen?Dan is het tijd om uit hypnose te komen. Vind je ook niet? Zal het Gaby lukken in dit gesprek? Luister de aflevering en doe er je voordeel mee.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik drie opties voor je:1. Je kan gratis mijn online Hypnose Mastery Class volgen w...more

 • Bang op de snelweg en vooral voor de bochten

  Dec 08 2020

  Wanneer je bang bent op de snelweg dan is dat op zijn zachtst gezegd heel vervelend. Het beperkt je in je vrijheid als je je rijbewijs hebt om te gaan en te staan waar je wilt.In deze aflevering praat ik met Karin over haar angst op de snelweg en probeer haar uit haar hypnose te halen die zij haar probleem noemt. Of het lukt hoor je in deze aflevering.Wil je trouwens zelfhypnose leren en dit zelf oplossen? Check dan deze pagina op https://zelfhypnose.nu want nu hebben we een geweldige actie lope...more

 • Tinnitus verminderen of zelfs genezen in een gesprek?

  Dec 01 2020

  In deze aflevering praat ik met Jessica en zij heeft last van tinnitus oftewel oorsuizen. Dat kan heel extreem zijn zodat je er echt knettergek van wordt. In deze aflevering hoor je een manier van behandelen die vaak wordt vergeten. Het werken met de emotie achter het probleem.Luister naar de aflevering en doe er je voordeel mee.Wil je trouwens zelfhypnose leren en dit zelf oplossen? Check dan deze pagina op https://zelfhypnose.nu want nu hebben we een geweldige actie lopen nog.En als je klaar b...more

 • Hoe kan je thuis niet aan werk denken

  Nov 24 2020

  Het is een van de grootste problemen van ondernemers. Teveel met hun werk bezig zijn en daardoor misschien wel het allerbelangrijkste gaan verliezen. De liefde van je partner, je kinderen en je vrienden of vriendinnen. Vaak kom je daar te laat achter. In deze aflevering praat ik met Thierry daarover en hoor je tips hoe daarmee om te gaan.Wil je trouwens zelfhypnose leren? Check dan deze pagina op https://zelfhypnose.nu want op Black Friday komt daar iets heel tofs aan.En als je klaar bent v...more

 • Hypnotische marketing brainstorm sessie 19 november

  Nov 23 2020

  In deze sessie hoor je tips en trucs over marketing, ondernemen en hoe je uiteraard uit je eigen hypnose komt zodat je je bedrijf kan laten groeien. Wil je bij de volgende sessie zijn? Meld je dan hier aan https://zoom.us/meeting/register/tJ0odOyhpj0iGdU2orBoZQvGtmkPxpbtIMsC

 • Ik ben nog niet klaar voor een relatie...

  Nov 17 2020

  Wanneer je het idee hebt dat je hechting gemist hebt bij je ouders kan je je ook moeilijk hechten aan anderen. Althans dat is het idee van Lena. Komt zij uit de hypnose die zij haar probleem noemt? Check de aflevering.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online Hypnose Mastery Class volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.web...more

 • Hoe kan je nu blijven focussen op wat je echt wilt?

  Nov 10 2020

  In deze aflevering praat ik met Angelique. Angelique vindt het moeilijk om te focussen op wat ze nu echt leuk vindt en stelt ook dingen uit. In deze aflevering hoor je wat interessante tips die je kan gebruiken om ook meer te gaan focussen.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online Hypnose Mastery Class volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan ...more

 • Hypnotische marketing brainstorm sessie

  Nov 09 2020

  Een ander soort sessie wederom. Een twee uur durende brainstorm met mensen die meer tips willen om hun praktijk en bedrijf te laten groeien.Doe er je voordeel mee.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online Hypnose mastery Class volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/2/zqv19h72. Je kan de 'Hypnotiseur...more

 • Als de communicatie met je partner niet zo lekker gaat...

  Nov 03 2020

  In deze aflevering praat ik met Eljay en zijn probleem is, is dat de communicatie met zijn vrouw niet zo lekker gaat. Althans hij heeft af en toe het gevoel dat ze verwijten maakt en dat komt dan zo bij hem binnen dat daardoor een goede communicatie niet meer mogelijk is.Herkenbaar? Doe met de tips in deze aflevering dan je voordeel.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn...more

 • Als het nooit goed genoeg is...

  Oct 27 2020

  In deze aflevering praat ik met Sabine en Sabine is ondernemer. Het gaat goed, maar het is eigenlijk nooit goed genoeg in haar hoofd. En daar word ze heel erg moe van en gaat haar in de weg zitten nu op dit moment. Sterker nog het is een strategie voor depressie of burn-out als je niet uitkijkt. Komt zij uit de hypnose die zij haar probleem noemt? Check de aflevering.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier o...more

 • Brainstorm sessie hypnotische marketing

  Oct 23 2020

  Deze aflevering is een hele aparte en wellicht ook iets heel anders dan je gewend bent van mij. In deze aflevering beantwoord ik vragen van luisteraars (voornamelijk mijn cursisten) die hun praktijk willen laten groeien. Omdat het best waardevolle tips zijn wil ik die graag met je delen. Wellicht is het niks voor jou, dan skip je de aflevering maar vond je hem tof? Laat het dan weten aan mij via:https://instagram.com/hypnosekoning in een berichtje of mail naar [email protected] als je klaar bent ...more

 • Kamp 3...

  Oct 22 2020

  Als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn gloednieuwe masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je in 12 stappen je leven kan veranderen. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/2/zqv19h72. Je kan de 'Hypnotiseur in één dag!' volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen. De aankomende is de laatste keer dit jaar https://hypnoseinstituutnederland.nl...more

 • Rouwverwerking, hoe doe je dat?

  Oct 20 2020

  In deze sessie praat ik met Bianca. Haar tweelingzus is overleden en ze voelt zich nog maar voor de helft hier op de wereld. Haar band was heel sterk met haar zus. Alleen dat kwam maar van één kant...Hoe ga je daar nu mee om? Wat nou als je niets meer kan zeggen daarover tegen je zus? In deze aflevering geef ik tips waar jij wellicht ook wat mee kan. Doe er in ieder geval je voordeel mee.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebrui...more

 • Hoe kom ik af van minderwaardig voelen?

  Oct 12 2020

  In deze sessies praat ik met Domien die zich minderwaardig voelt, niet belangrijk voelt en dan vooral als hij in een groep is. Veel mensen herkennen dat denk ik wel. Dat je je niet op je gemak voelt in een groep en bang bent wat anderen vinden.In deze sessie geef ik je tips hoe je daarmee om kan gaan. Doe er je voordeel mee.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online h...more

 • Hoe lang duurt verwerking vreemdgaan?

  Oct 06 2020

  In deze aflevering praat ik met Angela die na een relatie van 12,5 jaar aan de kant is gezet door de schoonmaakster. Daarna is ze niet meer dezelfde persoon. Ze zit er nog steeds heel erg mee en dat kan iedereen wel begrijpen als je dat hoort.Maar kan zij een stap maken om hieruit te komen? Check de aflevering en doe er je voordeel mee.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis m...more

 • Hoe kan je paniekaanvallen overwinnen?

  Sep 29 2020

  In deze aflevering praat ik met Samuel over zijn angsten. Hij heeft die ontwikkeld nadat er bekend was dat hij hartritmestoornissen had. Dat maakte hem angstig en dat heeft zich in twintig jaar tijd zo ontwikkeld dat hij nu nauwelijks ergens heen durft. Bang dat er wat gebeurt.Komt Samuel uit de hypnose die hij zijn al meer dan twintig jaar probleem noemt?En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor j...more

 • Energielek na een burn-out. Hoe kom je daar vanaf?

  Sep 22 2020

  In deze aflevering praat ik met Marleen die na een heftige burn-out nog steeds last heeft van energielekken zoals ze dat zelf zegt. Er zijn dingen gebeurd die nog steeds energie kosten op bewust en onbewust niveau en daar wil ze vanaf. Ze wil die burn-out nu voor eens en voor altijd oplossen. Lukt het haar om uit de hypnose te komen die zij haar probleem noemt?Check de aflevering.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan ...more

 • Hoe kom je los van een traumatisch verleden?

  Sep 15 2020

  Kan je loskomen van een traumatisch verleden? Is er een mogelijkheid om om te gaan met dominantie? In deze aflevering praat ik met Tina en Tina heeft op zijn zachtst gezegd echt een hele heftige jeugd meegemaakt. En dat laat zijn sporen achter.Kunnen wij die sporen wat aanpassen of zelfs wissen? Check de aflevering en doe er je voordeel mee.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gra...more

 • Kom uit de hypnose van meervoudige voedselallergie

  Sep 08 2020

  In deze aflevering praat ik met Regina. Regina heeft een meervoudige voedselallergie en kan sommige dingen niet eten. Althans dan zwelt haar mond op en krijgt ze er last van.Ook als ze niet weet dat het erin zit en denkt dat er niets in zit wat kan triggeren. Komt ze uit de hypnose van haar probleem tijdens dit gesprek? Ik denk dat je deze aflevering wel heel erg interessant gaat vinden.Doe er je voordeel mee!En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mi...more

 • Is er een oplossing voor een puber met sociale angst?

  Sep 01 2020

  In deze aflevering praat ik met Cas. Een jongeman van 17 jaar die op het VWO zit. Hij weet wat hypnose is, is ook al bij een hypnotherapeut geweest, maar toch heeft hij nog iets van een sociale angst in zich. Hij durft niet te zeggen wat hij denkt en 'iets' blokkeert hem.Komt hij uit de hypnose die hij zijn probleem noemt? Check de aflevering en doe er je voordeel mee!En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier ...more

 • De faalangst hypnose van Pizzakoningin Manon van Essen

  Aug 25 2020

  In deze aflevering praat ik met Manon van Essen, de pizzakoningin van Nederland. Met haar bedrijf heeft ze al meer dan een miljoen pizza's verkocht en geen normale pizza's, nee gezonde pizza's! Haar bedrijf https://magioni.com/ is een van de snelst groeiende bedrijven van Nederland.Ze wil nog één doel halen en daar is ze bang voor. Faalangst houdt haar nu tegen om dat doel te bereiken en dat is natuurlijk jammer als je zo een mooie missie hebt. Komt ze uit haar hypnose die zij haar probleem noem...more

 • #14 De 'Wat anderen over je denken Hypnose' (sessie met Natasja)

  Aug 19 2020

  In deze aflevering heb ik een sessie met Natasja die ervan af wilt dat ze bezig is met anderen van haar denken. Ze heeft hiervoor al therapie maar kan ze uit de hypnose komen van haar probleem? Check de aflevering of het haar lukt.En als je er klaar voor bent en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik 4 opties voor je.1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je ka...more

 • #13 Corona Moe... Kom uit hypnose van Corona!

  Aug 17 2020

  Ik word echt corona moe. Corona dit en corona dat en demonstraties en dan ook nog eens al die andere dingen. Word ik bang? Word ik boos? Nee, wel wat anders. Luister hier naar mijn idee erover en doe er je voordeel mee.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webi...more

 • #12 Kom uit de hypnose van kritiek krijgen

  Aug 05 2020

  Kritiek krijgen, feedback krijgen, beoordeeld worden, we kennen het allemaal. Soms is het gewoon echt shit als iemand je kritiek geeft. Dan voel je je slecht, minderwaardig en misschien ook wel schuldig. Hoe kom je daar nu uit? Hoe kom je uit die hypnose? Check de aflevering.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien h...more

 • #11 Kom uit de hypnose van het recht hebben op...

  Jul 27 2020

  Heb jij ook het idee dat je overal recht op hebt? De meeste mensen wel. In deze aflevering gaan we daar korte metten mee maken.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed on...more

 • Hoe kom je van angst voor de dood af?

  Jul 22 2020

  In deze aflevering ga ik in gesprek met Sara Dol. Sara is een TikTok sensatie met meer dan 2,5 miljoen volgers en met een angst voor de dood. Komt ze in deze aflevering uit haar hypnose voor de angst voor de dood? Check de aflevering, vers van de pers, niks geknipt of geplakt, gewoon rauw zoals het is.Doe er je voordeel mee!En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online h...more

 • #09 Hoe kom je uit de hypnose van je probleem

  Jul 19 2020

  In deze aflevering wil ik het met je hebben over problemen. Althans over de hypnose die jij je probleem noemt en hoe je daar uit kan komen. Doe er weer je voordeel mee :-)En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eenda...more

 • Hoe kom je over pesten en een pestverleden heen?

  Jul 15 2020

  In deze sessie praat ik met Janneke die last heeft van haar pestverleden en ook soms uitbarstingen heeft naar haar kinderen toe die ze niet wilt. Ik ga haar uit de hypnose halen die zij haar probleem noemt.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/re...more

 • #07 Kom uit de hypnose van schuld

  Jul 13 2020

  Schuldig voelen of schuldig ergens aan zijn is een interessant fenomeen vanuit het oorzaak-gevolg denken. Dat soort denken creëert dat. Hoe stop je dat nou? Je hoort het in deze aflevering.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32...more

 • #06 Uit de hypnose komen van geld vragen (sessie met gast)

  Jul 08 2020

  In deze aflevering heb ik mijn eerste gast. Mijn gast is Anita Veldt van www.leefstyle.nl en zij doet leefstijl-interventies. Ze vindt het moeilijk om geld te vragen. Dat is haar hypnose. Komt zij uit die hypnose? Check de aflevering.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier htt...more

 • #05 Kom uit de hypnose van je verhaal

  Jul 06 2020

  Hoe kom je nu uit je eigen verhaal? Check de aflevering voor tips.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/h...more

 • #04 Kom uit de hypnose van je familie...

  Jul 04 2020

  Je familie kies je niet (of wel...) en je hebt er mee te maken. Hoe kom je nu uit de hypnose van al die familieregels? Check de aflevering.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose ...more

 • #03 Kom uit de hypnose van je relatie

  Jul 01 2020

  Relaties zijn fascinerend. Het is vaak één grote hypnose, maar hoe kom je nu uit die hypnose? Check de aflevering.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie t...more

 • #02 Kom uit de hypnose van vergelijk(en)

  Jun 27 2020

  Dank je dat je een stukje meeloopt op mijn pad van uit hypnose komen. Het is een interessant pad en deze aflevering is ook weer een leuke. Vergelijken wie doet het niet :-)En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eend...more

 • #01 Kom uit hypnose

  Jun 25 2020

  De eerste aflevering van een (on)eindige serie 'kom uit hypnose' Ik maak er ook een nieuw seizoen meteen van zodat het makkelijk te vinden en te scheiden is voor mensen die het wellicht niet zo interessant vinden :-)En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinar...more

 • DE realiteit, wat is dat?

  Jun 23 2020

  We hebben verschillende realiteiten en als je gisteren Veronica Inside hebt gekeken dan zag je er een aantal behalve de realiteit zelf. Maar goed wat is dat dan? In mijn eigen unieke bescheidenheid zal ik vertellen wat ik denk dat het is :-) En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan ...more

 • Wat is het verhaal dat jij jezelf vertelt?

  Jun 22 2020

  Welke verhalen vertel jij jezelf en kloppen eigenlijk niet meer. Terwijl ze wel gewoon jouw waarheid zijn. Lastig te achterhalen, maar wel heel waardevol om een Quantum Leap te maken.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je k...more

 • Pak je momentum

  Jun 15 2020

  Er zijn heel veel dagen waarop je je momentum kan pakken. Check ze in deze aflevering.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseins...more

 • Hoe word je zoals je bent

  Jun 11 2020

  Een inzicht opeens van de week wat mij aan het denken zette. Doe er je voordeel mee!En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinsti...more

 • Van Ikke naar Wij

  Jun 10 2020

  Mooi om te zien hoe alles aan het veranderen is, vind je niet?En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/hypno...more

 • Focus je op licht of op donker...

  Jun 07 2020

  Deze tijd is zeer interessant. Op vele manieren.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/hypnose-workshop/3....more

 • We redden de zieke mens ten koste van de gezonde...

  May 20 2020

  Controversieel onderwerp. Wel een interessante hypnose...En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/hypnose-wo...more

 • Corona positief getest!

  May 19 2020

  Corona positief getest! Helaas? Of juist niet. Doe er weer je voordeel mee :-)En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutne...more

 • Je doet het nooit goed...

  May 14 2020

  Dus check je eigen intentie..En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/hypnose-workshop/3. Voor een sessie me...more

 • Schildpad en de Haas

  May 12 2020

  Ken je het verhaal van de schildpad en de haas? Zijn interessante strategieën die je kunnen helpen met de problemen waar je mee te dealen hebt. Doe er je voordeel mee!En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse...more

 • Omarm de seizoenen...

  May 06 2020

  Dat is mijn mantra. Doe er je voordeel mee!En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/hypnose-workshop/3. Voor...more

 • We zetten in op breekbaarheid dus we breken...

  Apr 30 2020

  Als je in gaat zetten op breekbaarheid dan breek je. Zo simpel is het... Je kan het beter andersom doen.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen ...more

 • Hoe kan je blokkades te lijf gaan en oplossen?

  Apr 14 2020

  Blokkades zijn zeer vervelend. Hoe kan je ze nu op een effectieve manier te lijf gaan? Je ontdekt het in deze podcast.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de kn...more

 • Deze crisis biedt ook kansen

  Apr 12 2020

  Zeker weten!En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/hypnose-workshop/3. Voor een sessie met een goede thera...more

 • Wat kan je allemaal met hypnose?

  Apr 08 2020

  Misschien interessant om te luisteren voor je ;-)En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/hypnose-workshop/3...more

 • Hoe kan je andere mensen veranderen...

  Apr 06 2020

  Beetje aparte aflevering maar doe er je voordeel mee ;-)En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/hypnose-wor...more

 • Je bent niet evenveel waard!

  Apr 03 2020

  Je bent niet evenveel waard als iemand anders. Stop met dat spirituele gewauwel en pak je eigenwaarde weer terug. Alsjeblieft!En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed ond...more

 • Hoe denk je jezelf nu gezond?

  Apr 02 2020

  In deze aflevering hoor je tips om jezelf gezond te denken.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/hypnose-...more

 • Opvoeden in deze tijd. Hoe doe je dat nou...

  Apr 01 2020

  Een paar tips om als opvoeder ongeschonden door deze tijd heen te komen :-)En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutneder...more

 • Hoe stop je nu met negatief denken...

  Mar 31 2020

  In deze tijd is het belangrijk om positief te blijven, maar ja. Doe dat maar eens. Een paar tips om negatief denken te stoppen.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed on...more

 • Hoe maak je mensen rustig?

  Mar 30 2020

  Met hypnotische communicatie. Check hem hier.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/hypnose-workshop/3. Vo...more

 • Eigenaarschap nemen is belangrijk, maar hoe doe je dat!

  Mar 29 2020

  Eigenaarschap nemen is belangrijk, maar hoe doe je dat nou? In deze video tips om meer eigenaarschap te nemen. Deze tips kunnen letterlijk levensreddend zijn.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop...more

 • Trouw blijven aan jezelf. Hoe doe je dat?

  Mar 28 2020

  Trouw blijven aan jezelf. Hoe doe je dat? Ontdek het in deze aflevering.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederlan...more

 • Hoe krijg je een ijzersterke mindset

  Mar 27 2020

  Een ijzersterke mindset in deze tijd is niet alleen handig, het is noodzakelijk.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituut...more

 • Mindcontrol door de overheid. Is dat echt?

  Mar 26 2020

  Kan je gehypnotiseerd worden tegen je wil. Is er mindcontrol gaande vanuit de overheid? heftige vragen, heftige antwoorden, maar ook een kans!En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypno...more

 • Humor in de situatie zien

  Mar 25 2020

  Humor in de situatie zien kan je helpen. En Pasen ook...En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/hypnose-wor...more

 • Is het nou een probleem of niet...

  Mar 20 2020

  Vervormingen daar kan je wat mee mits je het goed doet...En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/hypnose-wo...more

 • Wat je niet weet kan je de kop kosten

  Mar 17 2020

  En het biedt ook kansen.Als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/hypnose-workshop/3. Voor een sessie met een go...more

 • Bijna Locked Down... Even een shout out!

  Mar 16 2020

  Hopen dat het niet zover komt maar het is apart.Als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/hypnose-workshop/3. Vo...more

 • Crisis bij ons, dus welke kansen zijn er

  Mar 12 2020

  Crisis is ook een kans. Welke kansen kan jij vinden in crisistijd. Dat is het nu bij ons in ieder geval...En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijge...more

 • Susan Smit huilend op de keukenvloer...

  Mar 10 2020

  Susan Smit huilend op de keukenvloer vanwege haar kinderen die naar hun vader gingen. Interessant vond ik dat en ik heb daar ook een oplossing voor. Doe er je voordeel mee :-)En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een e...more

 • Familiekarma

  Mar 09 2020

  Familiekarma, wat moet je ermee en wat kan je ermee. En wat is dat eigenlijk? Ontdek het in deze aflevering.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krij...more

 • Aliens en toch weer even Corona...

  Mar 06 2020

  Aliens en corona. Het is toch bijna hetzelfde..En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/hypnose-workshop/3. ...more

 • Stemmen in je kop. Lachen man!

  Mar 04 2020

  Niet alle stemmen zijn verschrikkelijk om in je hoofd te hebben. Ghanese bijvoorbeeld...En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnosei...more

 • Zwart-Wit Denkers

  Mar 02 2020

  Ken je ze? Van die zwart-wit denkers? Daar heb je wel wat aan...En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/hyp...more

 • De bijbel anders uitgelegd...

  Mar 01 2020

  Ja ladies and gentlemen op deze zondagmorgen kan je natuurlijk niet beter beginnen dan over de bijbel vindt u ook niet?En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de k...more

 • Doe zeker niet gewoon dan ben je gek en hoe leef je in flow

  Feb 26 2020

  Hoe leef je in flow. Wat heeft weerstand daarmee te maken? Check it out.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederlan...more

 • Verticale tijd

  Feb 24 2020

  Tijd is niet horizontaal maar verticaal...En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/hypnose-workshop/3. Voor ...more

 • Carnaval is racistisch?!?

  Feb 22 2020

  Vond ik wel een interessante uitspraak. Heb ik wel een mening over. Carnaval racistisch? Check it out.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen ht...more

 • Hoe krijg je alles wat je wilt

  Feb 21 2020

  Luister de aflevering zou ik zeggen :-)En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/hypnose-workshop/3. Voor een...more

 • Bridget, Andre en Rico. Relaties hoe werkt dat nou

  Feb 18 2020

  Het nieuws van de eeuw hoor. Bridget en Andre en onze Rico. Relaties, het is toch allemaal wat. Wat ik daar van vind hoor je in deze podcast.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnos...more

 • Humor in therapie kan dat wel?!?

  Feb 17 2020

  Humor in je therapie sessies. Kan dat wel? Ik denk als je het niet doet dan heb je een probleem denk ik.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen ...more

 • Welke rollen speel je allemaal als ondernemer en wat kan je ermee

  Feb 15 2020

  Wat kan je allemaal met de verschillende rollen die er zijn als je een onderneming start en wat kan jij daar ook wat mee als je geen bedrijf hebt.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om h...more

 • Corona, bier, griep en een grote hypnose

  Feb 13 2020

  Corona is veel in het nieuws. Dus word je gehypnotiseerd er door of je wilt of niet. Even uit de hypnose maar dacht ik...En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de...more

 • Als het goed genoeg is doe het dan. Perfectie is dodelijk.

  Feb 11 2020

  Als iets goed genoeg is doe het dan. Waarom? Check de aflevering. Heb ik ook een verrassing voor je in het begin ;-)En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie...more

 • Nee zeggen, hoe doe je dat makkelijker

  Feb 10 2020

  Hoe zeg je makkelijker nee. Luister deze aflevering voor wat tips.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/h...more

 • Hoe verbeter je je geldmindset en stop je met geldblokkades

  Feb 07 2020

  Misschien een leuke podcast voor als je wat meer geld zou willen.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/hy...more

 • Hoe zorg je ervoor dat je (kind) de juiste (school)keuze maakt

  Feb 06 2020

  de juiste keuze maken is niet makkelijk of juist wel? Luister hier naar het verfrissende idee wat je leven wellicht helemaal kan veranderen ;-)En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypn...more

 • De beste versie van jezelf bullshit

  Feb 05 2020

  Word de beste versie van jezelf. Doe maar niet. Word je ongelukkig van. Meteen stoppen. Waarom? Check deze aflevering en je kan lekker relaxen man (vrouw ;-)). Gun ik je!En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaa...more

 • Baudet zit in de trein en ziet 4 Marokkanen...

  Feb 04 2020

  En je weet vast wat er gebeurde. Maar waarom? Misschien heb je iets aan dit inzicht.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinsti...more

 • #150: De strijd aangaan of juist niet

  Feb 03 2020

  Strijden is echt iets interessants. Waarom zou je dat überhaupt doen en hoe komt het dat we zo vaak de strijd aangaan. Daar dacht ik afgelopen weekend over na en kwam tot een inzicht die ik graag met je deel.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/...more

 • Hoe zorg je ervoor dat je de juiste kant te pakken krijgt

  Jan 31 2020

  Een mens heeft verschillende kanten. Maar welke kant wil je nou aanspreken en welke niet. En hoe doe je dat nou? Luister hier naar de aflevering.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hy...more

 • Je wordt echt nooit zo goed als ik

  Jan 29 2020

  Iemand moet het gewoon maar eens zeggen. Je wordt echt nooit zo goed als ik dus als dat je streven zou zijn. Stop dan maar. Waarom? Luister deze ietwat provocatieve aflevering :-)En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan e...more

 • Vergeven moet je gewoon nooit doen

  Jan 28 2020

  Vergeven moet je nooit doen. Nou ja nooit. Beter is het om iets anders te doen. In deze aflevering leg ik je dat uit.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de kni...more

 • Kobe Bryant. Waarom ik word geraakt door zijn overlijden.

  Jan 27 2020

  Kobe Bryant is overleden en ik werd echt geraakt. Ik ken de man niet persoonlijk, hij staat dus niet dichtbij maar het raakte mij en ik ging op onderzoek uit. Wat maakt nou dat het mij zo raakt? En wat kan jij met dat onderzoek? Check de aflevering en doe er je voordeel mee!En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien ho...more

 • In je kracht staan kan je gewoon nooit dus stop daarmee

  Jan 24 2020

  Je kan niet in je kracht staan. Nooit. Dus stop daar eens mee met die onzin. Onzin? Ja luister hier naar de aflevering hoe dan wel.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goe...more

 • Depressiegala debacle

  Jan 22 2020

  Ik wilde er niets over zeggen maar ik kon het toch niet laten. Even een 'rant' over dit gala en wat ze beter hadden kunnen doen met dat geld. Sla het gerust over als je mijn frustraties niet wilt aanhoren :-))En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com...more

 • Waarom jij je zou moeten laten horen

  Jan 21 2020

  De reden waarom jij je zou moeten laten horen of zien is belangrijk. Zo belangrijk dat het egoïstisch is om niet te doen...En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder ...more

 • Hoe je jouw woorden effectiever kan gebruiken

  Jan 20 2020

  Woorden hebben ladingen maar welke precies? En hoe kan je die inzetten ten goede? Ga ik je uitleggen :-)En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen ...more

 • Waarom balans zo een k*twoord is

  Jan 15 2020

  Op zoek naar balans in je leven. Niet doen zeg ik. Word je heel onrustig van. Waarom? Check deze aflevering.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krij...more

 • Het gevaar van doelen stellen en zelfvertrouwen

  Jan 13 2020

  Zelfvertrouwen hebben kan gevaarlijk zijn. Zeker teveel. Je passie zoeken kan ook gevaarlijk zijn en doelen stellen al helemaal. Waarom? Dat ontdek je in deze podcast.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse...more

 • Eerst geloven dan zien...

  Jan 06 2020

  Eerst zien dan geloven? Ik zou eerst gaan geloven want dan ga je het zien...En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnede...more

 • Wat ik jou niet wens in 2020

  Jan 04 2020

  Wat ik jou zeker niet ga wensen in 2020En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/hypnose-workshop/3. Voor een...more

 • De afgelopen tien jaar...

  Dec 31 2019

  Waar zat de meeste groei? Ontdek die momenten en doe daar je voordeel mee!En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederl...more

 • Het gevecht van de eeuw

  Dec 23 2019

  Rico Verhoeven en Badr Hari leverden een gevecht af. Het deed een hoop gesprekstof opwaaien. Maar was het wel een gevecht van de eeuw of komt juist die nog voor jou...En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse...more

 • Mijn seks is stuk

  Dec 07 2019

  Externe oplossingen zoeken nu voor interne problemen van vroeger... Dat gaat niet werken.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnose...more

 • Sinterklaas Hypnose

  Dec 05 2019

  De hypnose van Sinterklaas is wel een interessante...En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/hypnose-worksh...more

 • Tygo in de psychiatrie...

  Dec 02 2019

  Wie zijn er nu gek. De patiënten of de therapeuten? Tygo in de psychiatrie is interessant en schokkend tegelijk. In deze aflevering mijn bevindingen erover. Doe er je voordeel weer mee!En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je...more

 • Wat is een trauma en hoe verwerk je een trauma

  Nov 27 2019

  In deze aflevering hoor je wat een trauma is en hoe je die effectief helemaal kan verwerken en zelfs oplossen.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te kr...more

 • Waar kan hypnose bij helpen?

  Nov 25 2019

  Waar kan hypnose bij helpen. Die vraag horen wij vaak en in deze aflevering hoor je waar hypnose bij kan helpen.

 • Hoe kom je uit je hypnose

  Nov 23 2019

  Hoe kom je nu uit je eigen hypnose. Luister hier naar een van de belangrijkste dingen die je kan doen om uit hypnose te komen.

 • Word wat vaker een hypnotiseur

  Nov 20 2019

  Hypnotiseurs hebben geen problemen om dingen te manifesteren. Waarom? Dat ontdek je hier.

 • Wat is nu jouw bottleneck?

  Nov 17 2019

  Wat is nu jouw bottleneck? Weet je dat al? Of heb je totaal geen idee wat het betekent... Dan is het goed om deze aflevering te luisteren.

 • Hoe kan je overtuigingen tackelen in een gesprek

  Nov 14 2019

  Er zijn 14 mogelijkheden om een overtuiging te tackelen in een gesprek. Ontdek hier de 5 die ik het meeste gebruik en doe er je voordeel mee.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnos...more

 • Hoe kom je uit je hypnose

  Nov 11 2019

  Uit hypnose komen is een van de meest lastige dingen die er is. Als het al kan... Hier tips hoe je in ieder geval je bewust kan worden hoe je het kan doen.

 • Buitengewone afwijkers

  Nov 10 2019

  Wat waren in een notendop de grootste inzichten die ik meenam uit buitengewoon leiderschap...

 • Afschuivers

  Nov 08 2019

  Die Don Quichot strategie werkt niet. Stop ermee!

 • Oude software en oude hardware

  Nov 06 2019

  Als je je software niet update naar deze tijd dan heb je wel een uitdaging. Ontdek hier een manier hoe je dat kan doen.

 • Hoe je niet en hoe je wel een trauma moet aanpakken

  Nov 02 2019

  Er is één manier om een trauma erger te maken en ook minder erg te maken. Zelfs op te lossen doe je op die manier. Wat die manier is ontdek je in deze aflevering.

 • Wat is jouw gave die je bent 'kwijtgeraakt'?

  Oct 31 2019

  Je brein is bezig met pruning. Wat dat is en wat je ermee kan hoor je in deze aflevering.

 • Oudere ouders hebben rustiger kinderen

  Oct 30 2019

  Jongere ouders hebben meer kinderen met gedragsproblemen. Hoe dat komt en wat je eraan kan doen? Luister deze aflevering.

 • Homo Puppy

  Oct 28 2019

  De homo puppy is een geweldige vondst van Rutger Bregman. Waarom? Luister de aflevering dan.

 • Freudiaanse coketherapie

  Oct 26 2019

  Freud experimenteerde met hele aparte therapievormen. En eigenlijk was er 1 vorm die heel goed werkte en daar deed hij niks mee. Ontdek welke dat was...

 • Zure therapeuten - Zure cliënten

  Oct 23 2019

  Een belangrijk advies in deze aflevering die ik je heel erg kan aanraden als je hulp zoekt!

 • Als je het niet gelooft dan kan het ook niet

  Oct 22 2019

  Geloof is interessant. Al zien mensen feiten dan kunnen ze het alsnog niet geloven. Is dat niet apart?

 • Datgene wat jij wilt is vaak niet hetgeen dat je nodig hebt

  Oct 21 2019

  In deze aflevering heb ik het over de strategie van de pester, de neerkijker en wat niet handig is om te doen... 

 • Hoe kan je PTSS oplossen in 1 sessie

  Oct 20 2019

  Er zijn drie dingen belangrijk zodat het mogelijk is om PTSS op te lossen in 1 sessie. Sterker nog, dit geldt voor ieder probleem...

 • Hoe stop je met stotteren en meer...

  Oct 18 2019

  Hoe stop je met stotteren of zelfs artrose? Een interessante aflevering wordt het...

 • Alleen geniale mensen creëren geniale problemen...

  Oct 17 2019

  Wanneer je iets doet wat niet werkt dan ben je meestal een geniaal persoon, want wie kan dat? Alleen slimme mensen!

 • Hoe kan je de leiding nemen over je eigen leven

  Oct 15 2019

  Leiden of lijden. Klinkt hetzelfde, maar het is een groot verschil uiteraard. Er is maar één ding voor nodig om van lijden naar leiden te gaan. Luister hier naar wat dat is.

 • Hoe red je je relatie van de ondergang...

  Oct 07 2019

  Een interessante techniek om je relaties te redden!

 • Kan je je identiteit veranderen?

  Oct 04 2019

  Dat denk ik wel :-)

 • Werkt het nog wat je projecteert?

  Oct 02 2019

  Bijna alles projecteer je. Ook kleuren. Wist je dat? En dat niet alleen. Luister deze aflevering over projectie en doe daar je voordeel mee.

 • Het gelul van het missen van een stofje in je hoofd

  Oct 01 2019

  Een interessant onderzoek in 2013 toonde aan dat het missen van een stofje onzin is en je niet depressief maakt. Wat dan wel? Luister de aflevering.

 • Verbrand het fokking boek

  Sep 30 2019

  Er is een boek dat van mij op de brandstapel mag. Luister hier welk boek dat is en waarom. Waarschijnlijk haal je er ook nog wat inspiratie uit :-)

 • Hoeveel doe je nu eigenlijk bewust?

  Sep 28 2019

  Niet heel veel. En hoeveel je bewust allemaal filter? Dat is bijna niks.

 • Genderneutraal speelgoed en meer...

  Sep 27 2019

  Genderneutraal speelgoed en een genderneutrale opvoeding. Dat is interessant als je dat wilt gaan doen. Hier wat tips om niet te doen dan.

 • Afgesproken realiteit en de vervormde realiteit...

  Sep 26 2019

  Wat hebben we afgesproken en wat is een vervorming. Klinkt allemaal wat vaag, maar ieder probleem is een vervorming. En dat hadden we niet afgesproken toch? ;-)

 • Werken met intentie en energie

  Sep 25 2019

  Het werken met intentie en energie is zeer effectief en interessant. In deze aflevering vertel ik over de drie energiecentra die ik gebruik in sessies.

 • Moeilijk maken is vaak heel makkelijk...

  Sep 24 2019

  Het moeilijk maken is vaak heel makkelijk, maar het simpel maken? Dat is een kunst.

 • Episode 100! Hoe krijg je simpelweg een beter leven

  Sep 23 2019

  De 100e aflevering! Hoe krijg je simpelweg een beter leven. Dat kan best makkelijk met een beetje denkwerk en focus.

 • Verbrand de boot

  Sep 21 2019

  Verbrand de boot. Hij dient je niet meer.

 • De wet van de aftrekking...

  Sep 19 2019

  Je hebt aantrekken en aftrekken, maar je zou toch eerst iets moeten aftrekken wil je kunnen aantrekken. Klinkt apart, maar luister maar eens.

 • Once upon a time...

  Sep 18 2019

  Hoe zet je je verleden naar je hand.

 • Hoe word je 1600 keer beter

  Sep 17 2019

  Kan dat wel? 1600 keer beter worden. Hoe dan? In deze aflevering leg ik het uit.

 • Universum of Universeren...

  Sep 16 2019

  Universeer jij al of vertrouw je nog steeds op het Universum...

 • De chunkers...

  Sep 15 2019

  De chunkers. Houd ze in de gaten...

 • Ben je het of doe je het

  Sep 14 2019

  Het antwoord zegt veel over je gevoelens tegenover bijvoorbeeld vluchtelingen...

 • Waar ga jij onbewust op aan

  Sep 13 2019

  Voordat je echt een keer uit wordt gezet is het goed om te weten waar je op aan gaat zodat je dat eerste kan vermijden...

 • Ben jij een Donald of een Guus...

  Sep 12 2019

  Ben je een geboren pechvogel of een geluksvogel... Of kun je niet zo geboren worden?

 • In je onderbroek op de bank Netflix kijken is ultiem geluk

  Sep 11 2019

  Ja je hoort het goed, dit is DE gelukstip van de dag. Kalsarikännit.

 • FOMO of juist LOMO

  Sep 10 2019

  Heb jij vaak FOMO of juist steeds meer LOMO

 • Wacht je op een teken? Luister dan naar Kim...

  Sep 09 2019

  Wacht je op een teken om iets te doen? Luister dit eens...

 • Hoe een clubje vrienden iets tofs neerzette

  Sep 07 2019

  Trance groep Nederland was het begin...

 • Ik ken je buurman niet eens...

  Sep 06 2019

  Iets over eigenaarschap...

 • Hoe kan je problemen blijvend veranderen

  Sep 04 2019

  Veranderen van een probleem kan vrij simpel. Als je tot 4 kunt tellen dan kan je het.

 • De kracht van je omgeving is niet te onderschatten...

  Sep 03 2019

  Creëer een omgeving zoals jij wilt zijn en je groeit exponentieel harder

 • Wat houdt je tegen...

  Sep 02 2019

  En meer van dat soort goede vragen om te stellen

 • Crisis in de GGZ

  Aug 31 2019

  Tja dat zag ik wel aankomen al een tijdje...

 • Soms moet je mensen letterlijk nemen...

  Aug 30 2019

  En dan bedoel ik in wat ze zeggen ;-)

 • Hoe je minder kan snoepen... (of iets anders)

  Aug 29 2019

  Minder snoepen en een schonere keuken? Aparte combi, maar het lukte binnen de minuut...

 • De verschillende stadia van hypnose...

  Aug 28 2019

  Van lichte hypnose, naar diepe hypnose, naar de hypnotische coma en zelfs de hypnosleep...

 • Denk eens door...

  Aug 27 2019

  Gebruik de schatkamer van je onbewuste eens meer. Het zal je veel opleveren.

 • Hoe win je de wedstrijd!

  Aug 26 2019

  Hoe kan je de wedstrijd winnen. Er is één belangrijk component die je niet mag vergeten.

 • Media verdraaien alles...

  Aug 25 2019

  Als je kijkt naar wat er nu bijvoorbeeld gebeurt met de Amazone is dat wel interessant

 • Deze zorgwekkende behandeling shockeerde mij

  Aug 24 2019

  Sommige begeleiding kan mij nog steeds verbazen...

 • Uw geloof geneest u...

  Aug 23 2019

  Ken je die uitspraak? Die bevat wel een interessante waarheid...

 • Hoe houd je mensen geboeid

  Aug 22 2019

  Is goede informatie geven genoeg om mensen geboeid te houden? Niet echt. Ontdek hier wat tips om mensen meer te boeien zonder handboeien ;-)

 • De techniek neemt ons over?

  Aug 17 2019

  Neemt de techniek ons over? Wie weet...

 • Bezeten door God. Ken je dat?

  Aug 16 2019

  Wanneer je bezeten bent dan gaat het pas lekker, toch?

 • Als je anders naar de dingen kijkt veranderen de dingen

  Jul 12 2019

  Dat is geen hogere wiskunde maar kan lifechanging zijn...En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/hypnose-wo...more

 • Welk SODT type ben jij?

  Jul 10 2019

  Hoe ben jij als het ware gewired? Luister de aflevering om te weten hoe...

 • Waardevol of Waardeloos leven

  Jul 09 2019

  Dat is wel een interessante vraag met een interessant antwoord in deze aflevering.

 • Weerstand is Leerstand

  Jul 08 2019

  Van verstarren, naar verwarren, naar... Inderdaad. Dat hoor je in deze aflevering.

 • PTSS genezen? Kan dat wel en zo ja hoe dan?

  Jul 06 2019

  PTSS is ongeneselijk. Zeggen ze. Maar is dat zo? Dat mag je je afvragen en in deze podcast leg ik uit hoe ik daarover denk

 • Het bijsluiter-effect. Ken je dat?

  Jul 05 2019

  Nocebo effect, wat kan je ermee en waar moet je voor uitkijken? Voor bijsluiter-effecten bijvoorbeeld...

 • Welk verhaal vertel jij jezelf?

  Jul 04 2019

  Wil jij nog wel in de verhalen geloven die jij jezelf vertelt?

 • Kijk uit voor de chunkninja!

  Jul 02 2019

  Ze zijn overal... Chunkninja's. Kijk uit voor dat type mens!

 • Hoe kan je het nu anders bekijken allemaal?

  Jul 01 2019

  Het anders bekijken kan heel veel voordelen opleveren. Ontdek hier een aantal manieren.

 • Alles is energie? Niet echt...

  Jun 30 2019

  Vroeger dachten ze alles is massa, toen alles is energie, maar nu denken ze iets anders...

 • Mentale vuilnismensen...

  Jun 29 2019

  Je kent ze wel toch? Mensen die hun bagger over je heen storten. Wat te doen hoor je hier...

 • Emoties kunnen in één keer weg

  Jun 28 2019

  Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Luister hier waarom veel mensen toch moeilijk willen doen...

 • Symbolen werken vaak beter dan de inhoud

  Jun 27 2019

  Met symbolen werken kan zelfs pijnen en trauma's verhelpen. Luister hier hoe dat werkt.

 • Spreken in het openbaar als een hypnotiseur...

  Jun 26 2019

  Hypnotiseurs hebben de aandacht. Goede sprekers ook. Wat is daar de oorzaak van?

 • Code Rood betekent voor veel mensen Code Dood

  Jun 25 2019

  Niet bewegen hoor met die hitte. Goed advies? Of juist niet...

 • Jouw leven is één valse herinnering...

  Jun 24 2019

  Valse herinneringen zijn er en bestaan. Sterker nog, alle herinneringen zijn vals. Doe daar je voordeel mee :-)

 • Wanneer je echt jezelf bent dan gebeurt het...

  Jun 21 2019

  De magie ontstaat wanneer je echt jezelf bent

 • Pijnbestrijding en het wonder wat jij bent

  Jun 20 2019

  Je bent een wonder en wanneer je dat ten volle kan activeren lost de pijn op

 • Hoe maak je iemand echt heel blij?

  Jun 19 2019

  Er zijn veel manier om iemand blij te maken maar dit is toch wel de beste tip die ik kan geven...

 • Het hypnose seminar kreeg een aparte wending...

  Jun 17 2019

  Afgelopen weekend was het seminar en dat kreeg een aparte wending...

 • Een andere kijk op vorige levens...

  Jun 13 2019

  Waarom doe je wat je doet? En waarom werkt het soms gewoon niet? Komt door een vorig leven... In dit leven... Luister de podcast ;-)

 • Junklearning veroorzaakt hersenschade

  Jun 12 2019

  Je kan junkfood eten de hele dag en ziek worden, maar als je aan junklearning doet heeft dat hetzelfde effect op je brein als junkfood op je lichaam...

 • Derde Pinksterdag overdenkingen...

  Jun 11 2019

  In deze aflevering wat overdenkingen. Kunnen we niet altijd een feestje vieren?!?

 • Je Ego is Top!

  Jun 10 2019

  Je ego is je beste vriend en waarom zou je die dan loslaten? Je lijkt wel gek!

 • Natuurlijk kan je zwanger worden

  Jun 08 2019

  Je kan ook zwanger raken door een natuurlijke manier van IVF, wist je dat?

 • Wat is nu het echte probleem...

  Jun 07 2019

  Hoe kom je nu bij het echte probleem dat er speelt...

 • God is dood en dat is best jammer...

  Jun 06 2019

  God is dood zei Nietzsche met alle gevolgen van dien. Mensen worden ongezonder en minder gelukkig...

 • Opvoeden? Dat doe je zo!

  Jun 05 2019

  Als je ooit zoiets wel eens hebt gehoord dan weet ik wel hoe je reageert... Maar hoe voed je nu op eigenlijk...

 • Winnen is belangrijker dan meedoen

  Jun 04 2019

  Claim je rol als winnaar en stop met meedoen in het leven. Het levert je alleen maar ellende op.

 • Hoe kan je nu veel sneller iets leren?

  Jun 03 2019

  Met deze techniek kan je veel sneller iets leren ;-)

 • Ik wapper in mijn handen en je probleem is weg

  Jun 02 2019

  Als je een coach bent of therapeut is het goed om hiernaar te luisteren. Want verkoop jij je techniek wel aan je cliënt?

 • Own het Gewoon!

  Jun 01 2019

  Wanneer je eigenaarschap neemt dan verandert alles.

 • Ik hou van je. Ik haat je.

  May 30 2019

  Beetje aparte titel maar let op hoe je je dag begint :-)

 • Hoe creëer je een nieuwe gewoonte

  May 21 2019

  Nieuwe gewoontes creëren is vrij eenvoudig met deze tip

 • Als je denkt dat je niet goed genoeg bent? Luister dit dan

  May 20 2019

  Niet goed genoeg? Luister deze aflevering dan.

 • Songfestival inzichten

  May 19 2019

  Doe er je voordeel mee :-)

 • Hoe vind je jouw ideale partner

  May 17 2019

  Een ideale partner vinden is voor veel mensen lastig. Misschien helpen deze tips je.

 • Van de meeste mensen moet je echt helemaal niks aannemen

  May 16 2019

  Soms hebben mensen feedback op je of kritiek. Van de meeste moet je niks aannemen. Waarom hoor je in deze aflevering

 • Hoe word je een Chunk Ninja

  May 15 2019

  Heb je altijd al een chunkninja willen worden? Hier is je kans!

 • Of je hebt een probleem of je hebt een crisis

  May 14 2019

  En hoe ga je daar dan mee om?

 • De intuïtie bullshit

  May 13 2019

  Generalisaties zijn handig en niet handig. Het zorgt voor intuïtie of voor het excuus dat je zo intuïtief bent, terwijl dat vaak gelul is...

 • Er sterven meer mensen door teveel dan door te weinig eten...

  May 12 2019

  Er sterven meer mensen door teveel dan door te weinig eten. Hoe apart is dat.

 • Wist je dat je vier lichamen hebt?

  May 11 2019

  In deze podcast ontdek je het idee van de 4 lichamen

 • De uitschakeling...

  May 10 2019

  Zoveel pijn en zoveel vreugde na 90 minuten voetbal. Had ik nog niet meegemaakt. De les die je hieruit kan halen.

 • Hoe kan je nu teleurgesteld raken?

  May 08 2019

  Er is maar één goede manier om echt teleurgesteld te raken...

 • Zo uniek ben je helemaal niet...

  May 07 2019

  Je kan beter een goede kopie zijn dan een slecht bedacht idee..

 • Mijn fascinatie voor succes

  May 06 2019

  Succes is een interessant iets. In deze podcast hoor je wellicht een bevrijdend idee daarover.

 • Een bevrijdende gedachte

  May 05 2019

  Je wordt echt nooit zo goed als ik. Mocht dat je ideaal zijn dan houdt het hier op.

 • 4 mei overdenkingen...

  May 04 2019

  Het is vandaag 4 mei en ook ik herdenk slachtoffers. Maar meer ook de slachtoffers nu die in hun eigen oorlog vastzitten de hele dag...

 • Hoe bestrijd je nou een allergie

  May 03 2019

  In deze podcast een goeie tip om jouw allergie tot het verleden te laten behoren

 • Hey het is ok... Dus niet!

  May 02 2019

  Hey het is ok, de nieuwe campagne van de overheid om je problemen bespreekbaar te maken. Als je het aandurft dan kan je hier luisteren wat ik daar van vind...

 • Hoe om te gaan met zeikerds en klagers

  May 01 2019

  In deze podcast vertel ik je een shaolin tactiek die mij helpt om met negatieve reacties om te gaan.

 • Verjaardagswijsheid

  Apr 29 2019

  Gisteren was ik jarig en dan overdenk je wat dingen :-)

 • De 1000 maal Hypnose

  Apr 26 2019

  Hoe zou het zijn als je gehypnotiseerd zou zijn dat alles maal 1000 zou zijn in je leven... 

 • Focus is levensgevaarlijk!

  Apr 24 2019

  Focus kan levensgevaarlijk zijn. Het is kan een bepalende oorzaak zijn in dodelijke ongelukken...

 • Hooikoorts hoeft niet

  Apr 23 2019

  Wanneer je hooikoorts hebt luister dan deze podcast. Het kan je inzichten geven hoe je er vanaf kan komen.

 • De Eieren Hypnose

  Apr 22 2019

  We zijn allemaal gehypnotiseerd door eieren. Tenminste ik wel en misschien jij ook wel. Check it out.

 • Familie opstellingen 2.0

  Apr 20 2019

  Inspireer jezelf met deze podcast om ook jouw relaties te verbeteren ;-)En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederlan...more

 • Niet out of the box, maar out of je frame

  Apr 19 2019

  In welk frame leef jij en hoe frame jij je wereld? Misschien goed om eens over na te denken naar aanleiding van deze podcast.

 • Waarom persoonlijke ontwikkeling soms gewoon slecht is...

  Apr 18 2019

  Wanneer je fundering rot is dan kan je wel je huis gaan verbouwen van binnen en van buiten, maar dat gaat je huis niet helpen. Werken aan je fundering wel, maar dat doet bijna niemand... En daarnaast, is je fundering wel groot genoeg voor jou? 

 • Generationele ontwikkeling

  Apr 17 2019

  In deze aflevering heb ik het niet over persoonlijke ontwikkeling, maar over generationele ontwikkeling.

 • Je tweede brein...

  Nov 08 2018

  Het buikbrein is zeer interessant en herbergt vele oplossingen...En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.nl/hy...more

 • Gefeliciteerd als je ouder bent, dan ben je een hypnotiseur!

  Nov 07 2018

  Gefeliciteerd als je een ouder bent want dan ben je meteen ook hypnotiseur. Succes daarmee :-)

 • Iedereen is in hypnose...

  Nov 06 2018

  Iedereen is in hypnose. Zo simpel is het eigenlijk...

 • Hoe kom je als sporter altijd in vorm of in the zone

  Nov 05 2018

  Sporters laten niets aan het toeval over maar mentaal kunnen ze het wel eens laten liggen. Hoe zou het zijn als je altijd in vorm was? Dat kan met High Performance Hypnose.

 • Faalangst? Wat is het en hoe kom je ervan af...

  Jul 30 2018

  Faalangst, wat is het en hoe kom je ervan af... Luister de aflevering voor tips en trucs!En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnose...more

 • Angsten? Hoe kom je ervan af.

  Jul 29 2018

  In deze aflevering heb ik het over angsten en hoe je daar vanaf kan komen.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederl...more

 • Als 70% van je leven F#cked up is

  Jul 27 2018

  Als meer dan 70% van je leven niet goed gaat dan komt dat door één ding! Doe er je voordeel mee!En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://...more

 • Wat gebeurt er als je de waarheid niet spreekt

  Jul 26 2018

  De kerk spreekt al jaren niet de waarheid met alle gevolgen van dien.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstituutnederland.n...more

 • Hoe krijg je werk na de middelbare school

  Jul 24 2018

  Solliciteren als je het verkeerde diploma hebt kan lastig zijn. Niet met deze tips.En als je klaar bent voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en je kan mijn hulp daarbij gebruiken dan heb ik vier opties voor je:1. Je kan gratis mijn online hypnose masterclass volgen waarin ik je laat zien hoe je hypnose doet. Aanmelden kan hier https://event.webinarjam.com/register/1/57qz5b32. Je kan een eendaagse workshop volgen om hypnose echt goed onder de knie te krijgen https://hypnoseinstit...more