PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Licht op Legal

Licht op Legal is de tweewekelijkse podcast van Van Benthem & Keulen met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over dé belangrijkste juridische thema’s van dit moment pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door Van Benthem & Keulens eigen experts. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Afleveringen

 • 30. Tips voor het opstellen van AVG-beleid naar aanleiding van de boete van de AP aan het OLVG

  Feb 23 2021

  Dit is aflevering 30 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Elze ‘t Hart, advocaat Information Technology en Privacy bij Van Benthem & Keulen, in op het boetebesluit van de Autoriteit Persoonsgegevens ('AP') van 11 februari 2021. De AP heeft een boete van €440.000,- opgelegd aan Stichting OLVG ('OLVG'), omdat OLVG onvoldoende beveiligingsmaatregelen zou hebben getroffen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'). In deze podcast bespreekt Elze het boetebesluit...more

 • 29. Werkgeversaansprakelijkheid: Wat is uw verantwoordelijkheid als werkgever?

  Feb 09 2021

  Dit is aflevering 29 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Petra klein Gunnewiek, advocaat en partner Aansprakelijkheid & Verzekering en Zorg & Sociaal domein, in op werkgeversaansprakelijkheid. Petra bespreekt aan de hand van praktijkvoorbeelden wat werkgevers moeten doen om hun werknemers zo veilig mogelijk te laten werken. Ook gaat Petra in op de zorgplicht van een werkgever in tijden van corona waar thuiswerken in veel gevallen de norm is. Waar moet u als werkgever juist nu op ...more

 • 28. De Wet Franchise: wat betekent dit voor de franchisebranche?

  Jan 26 2021

  Dit is aflevering 28 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Mariska Nijenhof-Wolters, partner en advocaat Commercial Contracts & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen, in op de Wet Franchise die per 1 januari 2021 in werking is getreden. Mariska gaat in deze podcast in op de verplichtingen die deze wet meebrengt voor zowel de franchisenemer als franchisegever. Waar moeten zij vanaf 1 januari 2021 rekening mee houden en wat zijn de belangrijkste aandachtspunten uit de Wet Franc...more

 • 27. Past performance als uitsluitingsgrond bij aanbestedingen: Hoe zat dat ook alweer?

  Jan 12 2021

  Dit is aflevering 27 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Anne Kusters, advocaat Aanbestedingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op de uitsluitingsgrond past performance. Anne bespreekt welke uitsluitingsgronden het aanbestedingsrecht kent, wanneer je te maken hebt met uitsluitingsgronden, wat dit betekent en waar je op moet letten. Daarnaast geeft zij concrete tips aan inschrijvers en aanbestedende diensten. Wilt u meer informatie over aanbestedingstrajecten? Neem dan contact op...more

 • 26. Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: Waar moet u op letten?

  Dec 15 2020

  Dit is aflevering 26 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Merel Holtkamp, advocaat Omgevings- en Bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen, in op het huidige bestemmingsplan en de veranderingen die komen als gevolg van de Omgevingswet die (zover nu bekend) per 1 januari 2022 in werking treedt. In deze podcast bespreekt Merel de huidige werking van het bestemmingsplan en de mogelijkheden om af te wijken van een bestemmingsplan. Dit systeem vergelijkt ze met het systeem onder de Omgev...more

 • 25. Ontslag op staande voet: Waar moet u op letten?

  Dec 01 2020

  Dit is aflevering 25 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Arno van Beurden, partner en advocaat Arbeidsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op ontslag op staande voet. In deze podcast legt Arno uit wat ontslag op staande voet precies is. Daarnaast bespreekt hij wanneer en hoe je ontslag op staande voet kan en mag inzetten en geeft hij aan waar HR managers en bedrijfsjuristen specifiek op moeten letten. Heeft u vragen over ontslag op staande voet of wilt u meer informatie over ...more

 • 24. Is de coronacrisis een onvoorziene omstandigheid waardoor een onderhandeling open- of afgebroken kan worden?

  Nov 17 2020

  Dit is aflevering 24 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Marcel Ruygvoorn, partner en advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen, in op de vraag: in hoeverre vormt de coronacrisis een onvoorziene omstandigheid waardoor onderhandelingen, ook nog in een ver gevorderd stadium, kunnen worden open- of afgebroken? De coronacrisis heeft een behoorlijke impact op bedrijven. Veel bedrijven waren net voor de crisis gestart met het onderhandelen over ...more

 • 23. Secundaire aansprakelijkheid: Wat betekent dit voor bedrijven, instellingen en zorgverzekeraars?

  Nov 03 2020

  Dit is aflevering 23 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Kirsten Maes, advocaat Aansprakelijkheids- en Contractenrecht bij Van Benthem & Keulen, in op haar proefschrift ‘secundaire aansprakelijkheid’, het onderwerp waarop zij op 30 oktober 2020 aan de Universiteit Utrecht promoveerde. Secundaire aansprakelijkheidsclaims (derde partij wordt aansprakelijk gesteld voor schade veroorzaakt door een ander) vertonen een ‘stijgende populariteit’. Wat ooit als noodlot werd gedragen, word...more

 • 22. Spoedwet aanpak stikstof: wat betekent dit voor u?

  Oct 20 2020

  Dit is aflevering 22 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Mathilde van Velzen-de Boer, advocaat omgevings- en bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen, in op de Spoedwet aanpak stikstof (SAS) die per 1 januari 2020 is ingegaan. Het doel van die wet is de stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden te verminderen, natuur te herstellen, en de toestemmingsverlening voor activiteiten zoals woningbouw, weer vlot te trekken. In deze podcast bespreekt Mathilde 3 belangrijke onderdelen uit de SAS...more

 • 21. De WHOA: Herstructurering nieuwe stijl (deel 2)

  Oct 06 2020

  Dit is aflevering 21 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Frank Nowee, partner en advocaat Herstructurering & Insolventie bij Van Benthem & Keulen, in op het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze aflevering is deel 2 van een tweeluik over het wetsvoorstel. Er ontstaat door de WHOA een nieuwe mogelijkheid voor het herstructureren van schulden buiten faillissement. Het wetsvoorstel van de WHOA is op 26 mei 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Twee...more

 • 20. De WHOA: Herstructurering nieuwe stijl (deel 1)

  Sep 22 2020

  Dit is aflevering 20 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Alice van der Schee, partner en advocaat Herstructurering & Insolventie bij Van Benthem & Keulen, in op het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze aflevering is deel 1 van een tweeluik over het wetsvoorstel. Er ontstaat door de WHOA een nieuwe mogelijkheid voor het herstructureren van schulden buiten faillissement. Het wetsvoorstel van de WHOA is op 26 mei 2020 met algemene stemmen ...more

 • 19. Werknemersparticipatie via certificering van aandelen: Welke voordelen biedt dit ondernemers?

  Sep 08 2020

  Dit is aflevering 19 van Licht op Legal. In deze aflevering gaan Steven Storm, advocaat en partner Corporate M&A bij Van Benthem & Keulen en Martijn van Steensel kandidaat-notaris en partner bij Van Benthem & Keulen in op de werknemersparticipatieregeling via certificering van aandelen. Er is een toenemende trend dat bedrijven werknemers steeds meer financieel willen laten deelnemen in ondernemingen. Dat kan door werknemers aandeelhouder te maken, maar ook door aandelen te certi...more

 • 18. Knelpunten in de wetgeving bij 18-/18+: hoe zorg je dat jong volwassenen de juiste zorg vanuit de gemeente krijgen?

  Aug 25 2020

  Dit is aflevering 18 van Licht op Legal. In deze aflevering gaan Bastiaan Wallage, advocaat Zorg & Sociaal domein en Bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen, en gedragswetenschapper Yvonne den Boer in op de knelpunten in de wetgeving bij 18-/18+ rond de overgang van jeugdwet naar Wmo.Met 18 jaar gaan jong volwassenen die voorheen onder de Jeugdwet vielen over naar de Wmo 2015. De Wmo 2015 biedt gemeenten veel minder mogelijkheden om deze jong volwassenen goed te kunnen ondersteunen. Dit l...more

 • 17. Grip op data: hoe zorg je ervoor dat je als onderneming zeggenschap en controle over data houdt?

  Jul 28 2020

  Dit is aflevering 17 van Licht op Legal. In deze aflevering bespreekt Jan Brölmann, partner en advocaat Information Technology bij Van Benthem & Keulen, in hoeverre data beschermd is door wet- en regelgeving. Ondernemingen komen in de dagelijkse bedrijfsvoering in aanraking met grote hoeveelheden data, die van cruciale waarde kan zijn voor deze ondernemingen. Maar hoe zit het eigenlijk met ‘eigendom’ van data en is dat juridisch gezien wel mogelijk? Hoe zorg je ervoor dat je als on...more

 • 16. Wetsvoorstel Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020: wat betekent de wet voor schuldeisers en schuldenaars?

  Jul 14 2020

  Dit is aflevering 16 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Alice van der Schee, partner en advocaat Herstructurering & Insolventie bij Van Benthem & Keulen, in op het wetsvoorstel Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020. Het wetsvoorstel Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 biedt een schuldenaar de mogelijkheid om de rechtbank te vragen de behandeling van een jegens hem ingediende faillissementsaanvraag aan te houden of verhaalacties van schuldeisers te schorsen als hij in liquidit...more

 • 15. Reorganisaties: waar moet u op letten?

  Jun 30 2020

  Dit is aflevering 15 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Anne Haverkort, partner en advocaat Arbeidsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op het thema reorganiseren. In deze podcast bespreekt Anne de drie belangrijkste punten rond een reorganisatie: Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO), de rol van de ondernemingsraad en de Ontslagregeling en de Uitvoeringsregels van het UWV. Wilt u meer informatie over de stappen die u moet zetten bij een reorganisatie en de impact op uw organisat...more

 • 14. De Omgevingswet: wat gaat er veranderen?

  Jun 16 2020

  Dit is aflevering 14 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Monique Rus, partner en advocaat omgevings- en bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen, in op de Omgevingswet. Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Wat betekent deze wet en wat zijn de veranderingen die de Omgevingswet meebrengt. In deze podcast bespreekt Monique de belangrijkste wijzigingen en bespreekt zij wat de nieuwe wet betekent voor overheidsjuristen, beleidsmakers, projectontwikkelaars en bouwer...more

 • 13. Rechtsbescherming tijdens de aanbestedingsprocedure: wat zijn de mogelijkheden?

  Jun 02 2020

  Dit is aflevering 13 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Walter Engelhart, partner en advocaat Aanbestedingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op rechtsbescherming tijdens de aanbestedingsprocedure. Walter bespreekt de mogelijkheden van rechtsbescherming nog vóór de gang naar de rechter. Hij geeft concrete tips aan inschrijvers over wat je kan doen als een aanbesteding een kant opgaat die je niet wil en geeft aan wat de voordelen hiervan zijn voor de aanbestedende dienst.Wi...more

 • 12. De Wmcz 2018 treedt per 1 juli 2020 in werking. Wat betekent deze wet voor zorgaanbieders en wat moeten zij vanaf 1 juli 2020 geregeld hebben?

  May 19 2020

  Dit is aflevering 12 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Bas van Schelven, advocaat Zorg & Sociaal Domein bij Van Benthem & Keulen, in op de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) die per 1 juli 2020 in werking treedt.   De vernieuwde Wmcz is bedoeld om cliëntmedezeggenschap in de zorg te verbeteren. Wat betekent deze wet voor u als zorgaanbieders? Wanneer bent u Wmcz 2018-proof? Welke Wmcz-verplichtingen zijn vervallen? In deze podcast gaat...more

 • 11. De AVG en verwerkersovereenkomsten: wanneer is een verwerkersovereenkomsten noodzakelijk?

  May 04 2020

  Dit is aflevering 11 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Elze ‘t Hart, advocaat Information Technology bij Van Benthem & Keulen, in op de AVG en verwerkersovereenkomsten. Bedrijven zijn dagelijks bezig met uitwisselen van persoonsgegevens. Het verdient aanbeveling om hierover afspraken te maken. In sommige gevallen is het ook verplicht om op grond van de AVG een zogenaamde verwerkersovereenkomst te sluiten. In deze podcast legt Elze uit wanneer verwerkersovereenkomsten moeten wo...more

 • 10. Digitaal vergaderen vanaf nu mogelijk: wat betekent dit voor uw aandeelhoudersvergadering?

  Apr 24 2020

  Dit is aflevering 10 van Licht op Legal. Vandaag, 24 april 2020, is de Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid in werking getreden. In deze aflevering gaan Mariel Vrielink partner en notaris bij Van Benthem & Keulen en Sander Marges partner en advocaat Corporate/M&A bij Van Benthem & Keulen in op besluitvorming in tijden van corona. Mariel en Sander bespreken de mogelijkheden die de vandaag aangenomen wet biedt op het gebied van vergaderingen en verslaglegging binnen uw organi...more

 • 9. Overmacht en de coronacrisis: In hoeverre levert de coronacrisis overmacht op onder contracten en kan ik als schuldeiser onder mijn overeenkomst uit?

  Apr 06 2020

  Dit is aflevering 9 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Marcel Ruygvoorn, partner en advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen in op de vraag: In hoeverre levert de coronacrisis overmacht op onder contracten en kan ik als schuldeiser onder mijn overeenkomst uit? In deze podcast gaat Marcel in op het leerstuk van overmacht, bespreekt hij de gevolgen zowel op korte als lange termijn en geeft hij praktische tips aan zowel schuldeisers als schulden...more

 • 8. Deal or No Deal: wanneer komt een overeenkomst tot stand?

  Mar 24 2020

  Dit is aflevering 8 van Licht op Legal. In deze aflevering bespreekt Marcel Ruygvoorn, partner en advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen, wanneer er een overeenkomst tot stand komt. Dat lijkt een eenvoudige vraag, maar de praktijk is een andere. Er wordt over dit onderwerp veel geprocedeerd en de uitkomst is niet altijd een zekere. In deze podcast gaat Marcel in op de wijze waarop de rechter op zoek gaat naar een antwoord op de vraag of de contractu...more

 • 7. Aanbesteding: wat als er na gunning een wijziging plaatsvindt?

  Mar 09 2020

  Dit is aflevering 7 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Walter Engelhart, partner en advocaat Aanbestedingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op het leerstuk van de wezenlijke wijziging. Walter bespreekt waar je op moet letten bij een mogelijke wijziging na gunning in de opdracht of in de persoon van de opdrachtnemer. Daarnaast gaat hij in op de vraag: wat als een opdrachtnemer failliet gaat?Wilt u meer informatie over aanbestedingstrajecten? Neem dan contact op met Walter Engelhart....more

 • Special | Het coronavirus: dé juridische aandachtspunten op de werkvloer

  Mar 06 2020

  Dit is een Special van Licht op Legal over het coronavirus. De impact van het coronavirus op de wereldwijde economie groeit. De gevolgen voor Nederlandse werkgevers en werknemers worden steeds concreter. Bij Van Benthem & Keulen zijn de afgelopen dagen veel vragen van werkgevers binnengekomen over hoe om te gaan met de gevolgen van het coronavirus. In deze Licht op Legal Special geeft Pieter Mantel werkgevers antwoord op de meest prangende vragen over het coronavirus en geeft hij c...more

 • 6. Flexwerken onder de WAB: wat zijn de drie belangrijkste wijzigingen?

  Feb 24 2020

  Dit is aflevering 6 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Anne Haverkort, partner en advocaat Arbeidsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op flexwerken onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Anne bespreekt de drie belangrijkste wijzigingen sinds 1 januari 2020: payrolling, oproep en premiedifferentiatie WW.De WAB leidt tot hogere kosten voor flexibele inzet. Voor een deel zijn die kosten te vermijden. In deze podcast geeft Anne concrete tips aan juristen, HR-managers en leidinggevend...more

 • 5. Doorverkoop ebooks is in strijd met het auteursrecht: wat zijn de gevolgen voor de praktijk en wat betekent het arrest voor andere digitale werken zoals muziek, films en software?

  Feb 10 2020

  Dit is aflevering 5 van Licht op Legal. In deze aflevering bespreekt Jan Brölmann, partner en advocaat in de praktijkgroep Information Technology, het baanbrekende arrest dat recentelijk is gewezen door het Europese Hof van Justitie over de doorverkoop van ebooks als ‘tweedehands’ exemplaren. Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat gedownloade ebooks niet mogen worden doorverkocht zonder toestemming van de maker. Dat is strijdig met het auteursrecht. In deze podcast bespreekt Jan wat ...more

 • 4. Het UBO-register: wat zijn de gevolgen voor bedrijven en de UBO zelf?

  Jan 27 2020

  Dit is aflevering 4 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Sander Marges, partner en advocaat Corporate/M&A bij Van Benthem & Keulen, in op het wetsvoorstel rond het UBO-register. Hoogstwaarschijnlijk zal nog dit voorjaar het UBO-register in Nederland ingevoerd worden. Dit betekent dat ongeveer 1,5 miljoen ondernemingen en instellingen gedwongen worden om op te geven wie hun uiteindelijk belanghebbenden zijn. In deze podcast geeft Sander aan wat de gevolgen van de invoering van...more

 • 3. De AVG: wanneer ben je gezamenlijk verantwoordelijk en wat moet je regelen?

  Jan 13 2020

  Dit is aflevering 3 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Elze 't Hart, advocaat Information Technology bij Van Benthem & Keulen, in op het leerstuk gezamenlijke verantwoordelijkheid. Sinds inwerkingtreding van de AVG dienen partijen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn een onderlinge regeling te treffen ten aanzien van de verdeling van hun verantwoordelijkheid. In deze podcast bespreekt Elze op basis van de laatste jurisprudentie wanneer er sprake is van gezamenlijke verantwoord...more

 • 2. Afgebroken onderhandelingen; hoe zat het ook alweer? Wat is de laatste jurisprudentie en waar moet je op letten?

  Jan 13 2020

  Dit is aflevering 2 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Marcel Ruygvoorn, partner en advocaat Commercial Contracting en Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen, in op het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen.Dagelijks vinden er binnen organisaties onderhandelingen plaats. Vaak gaan die goed, maar soms ook niet. Onderhandelingen worden dan afgebroken. In deze podcast bespreek Marcel wanneer onderhandelingen nog kunnen worden afgebroken en wanneer niet (meer). Daarnaast gaat...more

 • 1. Ontslagrecht en de WAB: wat betekent dat voor de onderhandelingspositie?

  Jan 13 2020

  Dit is aflevering 1 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Anne Haverkort, partner en advocaat Arbeidsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op het ontslagrecht onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De WAB leidt tot een betere onderhandelingspositie voor werkgevers. Tegelijk moet wel rekening worden gehouden met complicerende factoren zoals ziekte en herplaatsing. In deze podcast bespreekt Anne de belangrijkste wijzigingen sinds 1 januari 2020. Daarnaast gaat zij in op wat de WAB ...more