PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Nieuwe Energie

Enpuls is een jonge, onafhankelijke organisatie van visiemakers, businessdenkers en conceptontwikkelaars. Vanuit de drive om de energietransitie te versnellen geeft ze richting aan het energiedebat met maatschappelijke impact.

Afleveringen

 • Een duurzame wijkaanpak, zo krijgen we woningen van het gas af

  Nov 03 2020

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast gaat het over een duurzame wijkaanpak. De komende 10 jaar moeten zo'n 1,5 miljoen huizen in Nederland van het aardgas af. Een belangrijke taak daarbij is weggelegd voor gemeenten, die worden geacht om de regie te pakken. Volgens Maarten van Poelgeest is dat voor veel lokale bestuurders nog een flinke uitdaging. Zij beschikken lang niet altijd over voldoende kennis, ervaring en financiële middelen. Cor Brockhoven legt uit hoe Enpuls ze daarbij wi...more

 • Laat die warmte maar komen

  Sep 18 2020

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast gaat het over warmtenetten. Het kabinet ziet die als een belangrijke pijler in de ambitie om ons land klimaatneutraal te krijgen. Doelstelling is om voor 2030 zeker 800.000 extra woningen op een warmtenet aan te sluiten. De vraag is alleen of dat met de huidige snelheid gaat lukken, Henk Visser en Henri Bontenbal hebben zo hun bedenkingen. Bij de aanleg van een nieuw warmtenet zijn veel partijen betrokken. Henk Visser wijst in de podcast op het...more

 • Schone stadslogistiek

  Sep 18 2020

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast gaat het over schone stadslogistiek. In het Klimaatakkoord staat dat minimaal 30 grote gemeentes vanaf 2025 een zero emissie zone moeten hebben ingevoerd. De bevoorrading van winkeliers, horecaondernemers en andere bedrijven in de binnenstad kan dan alleen nog maar met de inzet van schone voertuigen. Uit onderzoek van Enpuls blijkt dat veel gemeentes die ambitie weliswaar nog steeds hebben, maar dat slechts een handjevol al concrete besluiten hee...more

 • Altijd voldoende laadpalen

  Jul 04 2020

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast gaat het over de laadinfrastructuur in Nederland. Nederland telde begin dit jaar voor het eerst meer dan 100.000 volledig elektrische auto's, een aantal dat de komende jaren verder gaat stijgen. En om al die bolides aan het rijden te krijgen, moeten ze regelmatig worden opgeladen. Dat zorgt voor een stevige uitdaging. Op dit moment groeit het aantal laadaansluitingen met gemiddeld 23 per dag en dat is veel te weinig om de ambities voor elektrisc...more

 • De toekomst wordt... zon en wind

  Jun 19 2020

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast gaat het over de ambities die we in Nederland hebben met zon- en windenergie. Die zijn fors. In de visie van de overheid moeten deze twee duurzame energiebronnen op termijn in een groot deel van onze energiebehoeften voorzien. Maar zijn die ambities ook haalbaar? De twee deskundigen denken van wel, al moet de meest uitdagende periode van deze transitie nog komen. Alexander Savelkoul pleit onder meer voor financiële prikkels voor lokale opslag, s...more

 • Gas is zo gek nog niet

  Jun 19 2020

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast gaat het over groen gas. Een duurzame energiebron waar veel van wordt verwacht in Nederland, zo blijkt uit de Routekaart Groen Gas die minister Wiebes van Economische Zaken eerder dit jaar naar de Tweede Kamer stuurde. Het kabinet stuurt hierin aan op grootschalige productie in ons land. Toch zijn er vragen. In welk deel van de gebouwde omgeving gaan we groen gas inzetten en hoe kunnen we de productiecapaciteit de komende jaren flink opschroeve...more

 • De energietransitie, voor iedereen betaalbaar

  Nov 25 2019

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast gaat het over de vraag hoe we de energietransitie voor iedereen toegankelijk houden. Dat betekent onder meer het eerlijk delen van kosten en oog hebben voor mensen die moeite hebben om dure investeringen te doen, zoals zonnepanelen of een elektrische auto.

 • Thuis aan de slag met verduurzamen

  Nov 25 2019

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast gaat het over de vraag hoe we mensen in beweging krijgen om thuis met duurzaamheid aan de slag te gaan. Simpel communiceren en kleine stapjes tegelijk blijken daarin erg belangrijk.

 • Flexibiliteit - smeerolie van de energietransitie

  Sep 11 2019

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast gaat het over de flexibiliteit van ons stroomnet. Dat is een belangrijk aspect van de energietransitie nu de vraag naar en het aanbod van groene energie snel toeneemt.

 • Emotie in de energietransitie - van verlamming naar versnelling

  Sep 09 2019

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast gaat het over de rol die emotie speelt in de discussies over klimaat en energie.

 • Duurzaam personenvervoer - door naar de volgende versnelling

  Sep 09 2019

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast bespreken we de toekomst van elektrisch rijden in Nederland. Waar we nu staan, welke kant we op willen en wat de uitdagingen zijn die om slimme oplossingen vragen.

 • Duurzaam Goederenvervoer – waar wachten we nog op?

  Jun 05 2019

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsDeze keer met Willem Alting Siberg, Manager Transitie Mobiliteit van Enpuls en Jan Wouters, Manager innovation en Green Mobility van AutomotiveNL. In deze podcast gaat het over de snelheid en de manier waarop het vrachtvervoer over de weg kan en moet verduurzamen.

 • Waterstof – Hype of heilige graal?

  Jun 05 2019

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsDeze keer met Alexander Savelkoul, Manager Transitie Energiesysteem van Enpuls en Jan van de Groep, mede-oprichter van Factory Zero. In deze podcast gaat het over de (on)mogelijkheden van waterstof als energiedrager en de rol die waterstof speelt in de optimale, duurzame energiemix.

 • Nederland aardgasvrij – hoe krijgen we woningeigenaren in beweging?

  Jun 05 2019

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsDeze keer met Yvonne Boerakker, Manager Transitie Gebouwde Omgeving van Enpuls en Rob Bogaarts, Directeur Klant en Samenleving van Brabant Wonen. In deze podcast gaat het over manieren waarop we woningeigenaren in beweging kunnen zetten en de aanjagende rol die woningcorporaties hierbij hebben.