PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Vogelverhalen

Podcast by Sovon Vogelonderzoek Nederland

Afleveringen

 • Lastige geluiden: Subsong en Plastic Song

  Apr 19 2021

  Misschien heb je wel eens twee vogelaars met elkaar horen praten waarbij het ging over subsong en plastic song? Het zijn twee begrippen die ik, aan de hand van opnames van de Zwartkop, graag in deze podcast aan je uitleg.

 • Lastige geluiden: Zwartkop en Tuinfluiter

  Apr 19 2021

  De Zwartkop en Tuinfluiter hebben beiden een type zang dat op het eerste oor sterk op elkaar lijkt. Het is het duo waar de veel vogelaars het langst moeite mee hebben. Toch is het verschil goed te leren.

 • Lastige geluiden: Zanglijster, Grote Lijster en Merel

  Mar 31 2021

  Soms heb je van die vogels waar je je maar in blijft vergissen. In deze aflevering van Lastige Geluiden: de Zanglijster, Grote Lijster en Merel. Drie lijsterachtigen met overeenkomsten, maar gelukkig ook verschillen, in zang. Geluidenexpert Joost van Bruggen legt je uit waar je op moet letten als je deze vogels in het veld hoort fluiten.

 • Vogelverhalen: het Jaar van de Merel

  Mar 29 2021

  Het is de talrijkste broedvogel van ons land: de Merel. De laatste jaren lopen de aantallen terug en we weten niet goed waarom. In het Jaar van de Merel 2022 doen Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland onderzoek naar de Merel. Muziekcredits: Artifact by Kevin McLeod Link: incompetech.filmmusic.io/song/3382-artifact License: https://filmmusic.io/standard-license Clear Air by Kevin McLeod Link: incompetech.filmmusic.io/song/3515-clear-air License: https://filmmusic.io/standard-licens...more

 • Vogelverhalen: vogels tellen van Noorwegen tot Zuid-Afrika

  Apr 24 2020

  Eens in de drie jaar worden de trekvogels langs de hele transatlantische trekroute geteld. Een huzarenstuk. Meer dan 1.500 vrijwilligers in 33 tellen tegelijkertijd de miljoenen strandlopers, grutto's, lepelaars, kanoeten en vele andere soorten. Coördinator Marc van Roomen vertelt over het onderzoek.

 • Vogelverhalen: hoe gaat het met de Huiszwaluw?

  Nov 05 2019

  Een bijzonder interessante vogel waar we nog opvallend weinig over weten. Waar komen de huiszwaluwen vandaan als ze in mei ineens boven onze dijken, sloten en vooral –dorpen- verschijnen? Hoe gaat het met deze insecteneter en wat is zijn ideale leefwereld? Een gesprek met vogelonderzoekers Loes van den Bremer en Theunis Piersma.

 • Vogelverhalen: wat wil het Paapje?

  Nov 25 2010

  Het paapje staat al lange tijd op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels. Er zijn nog ongeveer 300 broedparen in Nederland en de aantallen lopen al jaren terug. De doelstellingen van Natura 2000 om de soort in natuurgebieden in stand te houden, worden slechts in enkele gebieden nog gehaald. Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland willen graag dat de soort behouden blijft als broedvogel in Nederland, met een gezonde populatie. Maar waarom doet het paapje zo slecht? En wa...more