PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

levend-verlies.nl podcastserie

PODCASTSERIE LEVEND VERLIES Edith Raap en Odet Stabel voeren maandelijks gesprekken met ouders en hulpverleners over levend verlies (chronische rouw bij ouders van een kind met een beperking of aandoening). We proberen een brug tussen hen te slaan: hoe ervaren ouders levend verlies en hoe kunnen hulpverleners ouders ondersteunen? Meer op https://levend-verlies.nl

Afleveringen

 • Afl. 22 Annemieke Wagemans, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

  Feb 27 2021

  Annemieke Wagemans werkt als Arts voor Verstandelijk Gehandicapten in een instelling en in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. In haar 40-jarige carrière heeft ze de zorg in de instellingen zien veranderen. Een kind wordt ouders niet meer uit handen genomen, maar meestal zo lang mogelijk thuis verzorgd. Daarbij ontbreekt vaak de benodigde ondersteuning. Annemieke heeft aan de basis gestaan van Advance Care Planning: op tijd bespreken welke medische stappen in de toekomst wel en niet gen...more

 • Afl. 21 Anne Gehring en Johan Sonnenschein, ouders van een zoon met het syndroom van Down

  Dec 26 2020

  Anne en Johan zijn ouders van de 3-jarige Felix. Hij heeft het Syndroom van Down. Anne vertelt over haar gevoelens van ‘vervreemding’ na Felix’ geboorte. Een gevoel dat zij is gaan onderzoeken. Ook in haar werk als theatermaker is ze bezig met de plek van ‘het andere’ in de maatschappij. Johan wilde aanvankelijk vooral Felix en niet zijn syndroom leren kennen. Nu probeert hij door te schrijven aandacht te vragen voor de ‘verscheurdheid’ die hij in de samenleving ziet.

 • Afl. 20 Minke Verdonk, moeder van zoon met ernstige lichamelijke beperkingen

  Oct 31 2020

  Minke heeft een zoon (12) met ernstige lichamelijke beperkingen. Ze kan de kluwen gevoelens die dat bij haar als moeder oproept steeds beter ontwarren. Ze verdeelt ze in boven- en onderlaag gevoelens. En de onderlaag gevoelens zijn er altijd.

 • Afl. 19 Janneke Zinkstok, kinderpsychiater

  Sep 26 2020

  Janneke Zinkstok is kinderpsychiater in het UMC Utrecht. Ze stelt diagnoses bij kinderen met psychische aandoeningen, geeft onderwijs en doet onderzoek naar het 22Q11 syndroom. In gesprekken met ouders neemt ze vaak gevoelens van levend verlies waar. Ze zoekt naar manieren waarop ze daar aandacht aan kan geven. Vragen als ‘hoeveel hoort bij mijn taak als kinderpsychiater?’ en ‘hebben ouders er wel behoefte aan?’ houden haar bezig.

 • Afl. 18 Serpil Eskici moeder van zoon genetische afwijking champ-1

  Jun 27 2020

  De jongste zoon van Serpil Eskici heeft de genetische afwijking champ-1. Tot zijn vierde jaar was zijn kwaliteit van leven heel slecht. Toen kwam er een omslag. Hij toonde levenskracht en Serpil ervaarde zijn ontwikkelingsstapjes als levende winst. Levend verlies was voor Serpil vooral het opgeven van haar werk, het onder druk staan van haar vriendschappen en familiebanden en van de zorg voor haar andere kinderen. En de boosheid en het verdriet van niet gezien en gehoord worden door artsen en h...more

 • Afl. 17 Lucy Hendriks, docent zelfbewustzijn en zingeving aan Hogeschool Zuyd en spiritueel coach

  May 30 2020

  Lucy Hendriks is docent zelfbewustzijn en zingeving aan Hogeschool Zuyd en spiritueel coach. Persoonlijke verlieservaringen maakten dat ze zich ging verdiepen in rouw en verlies. Later vond er een verschuiving plaats naar betekenisgeving. Ze wilde verder. In deze podcastaflevering vertelt Lucy hoe ze studenten en cliënten helpt hun verzet onder ogen te zien en hen leert voelen wat er op dit moment in hen omgaat.

 • Afl. 16 Odet Stabel, podcastmaker en moeder van zoon met ernstige beperkingen over Corona-crisis.

  Apr 25 2020

  Wat is de impact van de Corona-crisis op zorggezinnen en op Levend verlies? Edith Raap interviewt mede-podcastmaker Odet Stabel, moeder van een zoon met een zeer ernstige meervoudige beperking. Hoe redt zij het deze dagen? Welke steun heeft ze nu en de komende maanden nodig? Odet vertelt over de kracht die haar ervaring als zorgmoeder haar in deze tijd geeft. Over de “duivelse dilemma’s” waarvoor ze staat. En over de extra laag levend verlies die de Corona-crisis blootlegt. ‘Zorgouders zijn erv...more

 • Afl. 15 Wim Goossens docent ouderbegeleiding, vader van zoon met verstandelijke beperking en autisme

  Mar 28 2020

  Wim Goossens is docent en trainer ouderbegeleiding, groepsdynamica en groepswerk en vader van een zoon met verstandelijke beperking en autisme. In deze podcastaflevering introduceert hij het ‘doolhofmodel’ als metafoor voor de vaak onoplosbare vragen en het blijvend verdriet waar ouders voor staan. “Je vindt de uitgang wel, maar dat kost tijd”. Ook vertelt hij hoe de ouder en hulpverlener ieder vanuit hun eigen expertise gelijkwaardig kunnen samenwerken. Het helpt als de hulpverlener én de ou...more

 • Afl. 14 Jelle Meuwissen, student met Cerebrale parese en heupziekte

  Feb 22 2020

  Jelle Meuwissen (26) studeert social work aan de Hogeschool Utrecht. Hij heeft cerebrale parese en een heupziekte. In deze podcastaflevering vertelt hij over het 'cordon aan hulpverleners' dat hem hielp om steeds verder te komen. Op zijn 19e beseft hij dat hij ook behoefte heeft aan aandacht voor de betekenis van zijn beperkingen op zijn leven. 'Dan leg je de fundering om verder te gaan'.

 • Afl. 13 Wim van Lent, mannencoach

  Jan 25 2020

  Wim van Lent is mannencoach en co-auteur van het boek "Als de man verliest". In deze podcastaflevering legt hij uit dat mannen anders omgaan met verlies en rouw dan vrouwen. Vrouwen zijn geneigd te praten, mannen willen het probleem oplossen en verdriet vermijden. ‘Dat is bij mannen de eerste beweging: doen en oplossen’.

 • Afl. 12 Arthur Veen, vader van een zoon met autisme.

  Dec 28 2019

  De zoon (33) van Arthur Veen is hoogbegaafd. Hij heeft een groot wiskundig inzicht, fotografisch geheugen en fijnzinnig taalgebruik. Maar zijn autisme maakt ook dat hij moeite heeft zijn dagen in te vullen en voor zichzelf te zorgen. Dat lukt ook niet binnen de woongroep, die mede door zijn ouders is opgericht. Arthur vertelt over de verschillende lagen levend verlies die hij ervaren heeft: afscheid van de toekomstdromen voor zijn zoon, afscheid van het geluk voor zijn zoon, afscheid van hoop op...more

 • Afl. 11 Angela van Woezik, moeder (overleden) dochter met zeer ernstige meervoudige beperking

  Nov 23 2019

  De dochter van Angela van Woezik was zeer ernstig meervoudig beperkt, o.a. door een niet behandelbare ernstige epilepsie. Ze overleed in 2017 op 13-jarige leeftijd. Angela vertelt over de onmacht die ze voelde bij het lijden van Meira en het verschil voor haar tussen levende rouw en rouw: ‘Nu hoef ik alleen nog maar mijn eigen pijn te dragen’. Als 'Co-piloot' voor het project 'Wij zien je wel' ondersteunt Angela nu gezinnen met een kind met een zeer ernstige meervoudige beperking. De combinatie ...more

 • Afl. 10 Marion Wartena, moeder zoon met PDD-NOS, verslaving en psychosegevoeligheid

  Oct 26 2019

  De zoon van Marion krijgt op vierjarige leeftijd de diagnose PDD-NOS. Op het Speciaal basisonderwijs ontwikkelt hij zich zo, dat hij naar een reguliere middelbare school kan. Maar tijdens zijn puberteit ontspoort hij. Marion en haar man doen er alles aan om hem van zijn drugsverslaving af te helpen. Als hij ook nog psychoses krijgt belandt hij in een GGZ-instelling. In deze podcast aflevering vertelt Marion hoe ze toch een soort van evenwicht in haar leven heeft weten te vinden.

 • Afl. 9 Pauline Kuiper, brus

  Sep 28 2019

  Pauline Kuiper is fotografe en auteur van het boek "Brus, (on)breekbare liefde". Haar broer Marco werd op tweejarige leeftijd ernstig meervoudig beperkt. Hij overleed in 2018. Pauline vertelt hoe het "brus-zijn" haar gevormd heeft. Hoe moeilijk het was om haar eigen identiteit te vinden en hoe ze daar meer steun bij had gewild. Maar ook over de bijzondere en onbreekbare band met haar broer: 'Hij leefde van de liefde'.

 • Afl. 8 Tanja van Roosmalen, rouw- en verliestherapeut - deel 2

  Aug 21 2019

  In de achtste aflevering van de podcastserie Levend verlies vervolgen we het gesprek met Tanja van Roosmalen. Als orthopedagoog en rouw- en verliestherapeut begeleidt ze ernstig zieke kinderen en hun gezin. We staan o.a. stil bij de gemengde gevoelens van ‘brusjes’ en hoe je daar als ouders mee kunt omgaan. Ook de zorgverleners komen aan bod. Tanja vertelt over het ongemak van professionals bij levend verlies.

 • Afl. 7 Tanja van Roosmalen, rouw- en verliestherapeut - deel 1

  Jul 27 2019

  Tanja van Roosmalen is orthopedagoog en rouw- en verliestherapeut. Ze begeleidt ernstig zieke kinderen en hun gezin. In de zevende podcastaflevering Levend verlies vertelt ze dat in de hulpverlening de aandacht vooral uitgaat naar de mogelijkheden van het kind. Daardoor is er vaak (te) weinig ruimte voor het verdriet over de beperkingen. Die gevoelens gaan dan bij het kind ‘ondergronds’. De ouders op hun beurt raken juist vaak in een zogenaamde overlevingsstand. Als daarvoor ruimte is, probeert ...more

 • Afl. 6 Hans Sauerwein, opa van een kleindochter met een meervoudige beperking

  Jun 29 2019

  Hans Sauerwein is opa van vier kleinkinderen. Vlinder (6 jaar) is de jongste en zij is geboren met een genetische afwijking. Vlinder is verstandelijk beperkt en slechthorend en kan nauwelijks praten. Als gepensioneerd internist kon Hans in de beginjaren zijn dochter Leontine over medische problemen vaak adviseren. Nu die er minder zijn en de verstandelijke beperking van Vlinder duidelijker wordt, kan hij voor de moeder vooral klankbord zijn, want zij kan heel goed zelf kijken. Tegenover Vlinder ...more

 • Afl. 5 Ineke van Eyk, gezinsbehandelaar

  May 26 2019

  Als ambulant gezinsbehandelaar helpt Ineke van Eyk ouders van kinderen met een beperking met opvoedvragen. Eerder werkte ze als begeleider op een kinderdagcentrum en op een woongroep voor kinderen met een beperking. De ingewikkeldheid waar ouders voor gesteld worden heeft haar altijd geboeid. Een paar jaar geleden maakte ze op een congres kennis met de term Levend verlies. Daarmee viel voor haar veel op zijn plaats. In deze podcastaflevering vertelt ze hoe de inzichten haar helpen de brug naar o...more

 • Afl. 4 Jan Meijroos, vader van een zoon met autisme

  Apr 27 2019

  Sebastiaan, de jongste zoon van Jan Meijroos is verstandelijk gehandicapt en autistisch. Het is een vrolijk jochie van 11 jaar, maar praat moeilijk, met losse woordjes. Hij is soms erg gefrustreerd en angstig omdat de wereld om hem heen overweldigend is. In deze podcastaflevering vertelt Jan hoe het vaderschap van Sebastiaan hem veranderd heeft: hij is niet langer een workaholic. Zijn gezin staat voorop en hij waardeert de kleine dingen meer dan voorheen. Zijn glas is halfvol, tenminste, zo wil...more

 • Afl. 3 Katie Lee Weille, ouderbegeleider en expert ouderschapstheorie

  Mar 30 2019

  Dr. Katie Lee over wat ouderschapstheorie betekent voor levend verlies. Waarom is het bijvoorbeeld belangrijk een onderscheid te maken tussen ouderschap en opvoederschap en hoe zit het met ambivalente gevoelens van ouders?

 • Afl. 2 Hester van der Lugt, moeder van een zoon met lichamelijke beperking

  Feb 23 2019

  De zoon van Hester kwam levenloos ter wereld. Hij werd gereanimeerd en hield er ernstige motorische beperkingen aan over. Hij kan zijn rolstoel bedienen maar is verder fysiek totaal afhankelijk van anderen. Met zijn verstand is niets mis. Zowel Hester als haar inmiddels 21-jarige zoon ervaren levend verlies, maar elk op een eigen manier. Een verhaal over Hester’s geloof in haar zoon en haar inspanningen om hem een zelfstandig leven te laten leiden, de kloof tussen het leven met een gehandicapt k...more

 • Afl. 1 Manu Keirse, rouwdeskundige

  Jan 22 2019

  Manu Keirse is Emeritus Hoogleraar Verliesverwerking. In zijn jeugd kwam hij als misdienaar in een klein dorp bij vele stervenden thuis. Hij raakte gefascineerd door de moeite die mensen hebben om om te gaan met de verdrietige momenten die tot het leven behoren. Manu heeft het begrip levend verlies in Nederland geïntroduceerd. Kenmerkend aan hem is dat hij altijd met kaartjes in de hand zit om ervaringen van anderen op te tekenen. Aan die ervaringen geeft hij woorden, waarmee hij het begrip voor...more

 • levend verlies introductie podcastserie

  Dec 06 2018

  Wij voeren maandelijks gesprekken met ouders en hulpverleners over levend verlies. Over terugkerende gevoelens van verdriet en rouw van ouders van een kind met een beperking of chronische aandoening. We proberen een brug tussen hen te slaan: hoe ervaren ouders levend verlies en hoe kunnen hulpverleners ouders ondersteunen?